Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 259 - 265 2019-12-31

Agriculture 4.0 and the Evaluation of Its Applicability in Turkey
Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Şule ERCAN [1] , Ruken ÖZTEP [2] , Duran GÜLER [3] , Gamze SANER [4]


The aim of this study is to investigate Agriculture 4.0 technology and the applicability of this technology in Turkey. The primary data for the study consists of survey data conducted by three companies who perform work in Turkey Agriculture 4.0. In addition, this area has been utilized in studies previously conducted these studies in Turkey as SWOT analysis evaluated together with the survey data has demonstrated the applicability of Agriculture 4.0. According to the results obtained the strong sides of smart farming are there are current projects and their positive results. Also, knowledge of the farmers is getting increasing nowadays. On the contrary, factors such as being lack of information technologies literacy, high average age of producers, the lack of infrastructure and policies, and external dependence are interpreted as weaknesses in Agriculture 4.0 on its applicability of Turkey. Agriculture 4.0 technologies in Turkey to be applied in today's world of modern applications need to be monitored. It will be possible to break prejudices about the use of these modern practices through co-operation and promotion of common use. There is a need for competent, effective and educated farmers, agricultural engineers and technicians who can use and disseminate these applications, not just following modern applications.

Bu çalışmanın amacı, Tarım 4.0 teknolojilerinin incelenmesi ve bu teknolojilerin Türkiye’de uygulanabilirliğinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın birincil verilerini Türkiye’de Tarım 4.0 çalışmaları yürütmekte olan üç firmadan elde edilen anket verileri oluşturmaktadır. Ayrıca bu alanda daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılmış olup, bu çalışmalar anket verileriyle birlikte değerlendirilerek SWOT analiziyle Türkiye’de Tarım 4.0’ın uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre günümüzde Tarım 4.0’ın Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda; Türkiye’de akıllı tarım teknolojileri sunan kuruluşların bulunması ve bu kuruluşların çalışmalarından olumlu sonuçlar alınması, çiftçilerin akıllı tarıma ilişkin bilgi ve farkındalık sahibi olmaya başlamaları gibi faktörler güçlü yönler olarak; bilgi teknolojileri okuryazarlığı eksikliği, üretici yaş ortalamasının yüksek olması, altyapı çalışmaları ve politikaların yetersizliği, dışa bağımlılık gibi faktörler ise zayıf yönler olarak yorumlanmıştır. Tarım 4.0 teknolojilerinin Türkiye’de uygulanabilir olması için günümüz dünyasının ve modern uygulamaların izlenmesi gerekmektedir. Bu modern uygulamaların kullanımına ilişkin önyargıları kooperatifleşmeyle ve ortak makine kullanımının özendirilmesiyle kırmak mümkün olacaktır. Sadece modern uygulamaların izlenmesi değil, bu uygulamaları kullanabilecek ve yaygınlaştırabilecek yetkin, etkili ve eğitimli çiftçilere, ziraat mühendislerine ve teknikerlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Akay, M., 2018, Endüstri 4.0’la Akıllı Tarıma Geçiş, https://www.researchgate.net/publication/326550785_ENDUSTRI_40_ILE_AKILLI_TARIMA_GECIS, Erişim Tarihi: 24.01.2019.
 • Akıllı Tarım Platformu, 2019, Türkiye'de Akıllı Tarımın Mevcut Durum Raporu. http://www.tarmakbir.org/haberler/atp/atprapor.pdf, Erişim Tarihi: 18.02.2019.
 • Çetin, Ç., Yaman, N., Sabah, L., Ayday, E. ve Ayday, C., 2013, Bulut Bilişim (Cloud Computing) Teknolojisinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Olanakları, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Trabzon.
 • Devrim, B., 2006, Strateji Formülasyonu: Swot Analizi, Kurumsal Karne, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Sun Tzu'nun İşletme Yönetimi Stratejilerinin Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Doktar, www.doktar.com, Erişim Tarihi: 22.01.2019.
 • Donzia, S.K.Y., Kim, H.K. and Hwang, H.J., 2018, A Software Model for Precision Agriculture Framework Based on Smart FarmingSystemand Application of IoT Gateway, International Conference on Computational Science/Intelligence&Applied Informatics, Springer, Cham. 49-58 pp.
 • European Commission, 2019, https://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation_nl, Erişim Tarihi: 19.11.2019.
 • Fit Small Business, 2019, https://fitsmallbusiness.com/farming-statistics/, Erişim Tarihi: 19.112019.
 • Oral, O. ve Çakır, M., 2017, Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 1: 172-177.
 • Saygılı, F., Kaya, A.A., Çalışkan, E.T. ve Kozal, Ö.E., 2018, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0, İzmir Ticaret Borsası, Yayın No: 98, İzmir.
 • Smart-AKIS, 2019, https://www.smart-akis.com/index.php/network/what-is-smart-farming/, Erişim Tarihi: 19.11.2019.
 • Statista, 2019, https://www.statista.com/statistics/720062/market-value-smart-agriculture-worldwide/ Erişim Tarihi: 19.11.2019)
 • Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş., 2019, www.tabit.com.tr, Erişim Tarihi: 08.01.2019.
 • Tamura, M., Nimura, T. and Naito, K., 2018, Development of Field Sensor Network System with Infrared Radiation Sensors, In International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systemsand Services, Springer, Cham. 74-83 pp.
 • Tarla.io, 2019, tarla.io, Erişim Tarihi: 10.01.2019.
 • Teke, M., Deveci, H.S., Öztoprak, F., Efendioğlu, M., Küpçü, R., Demirkesen, C. ve Yıldırım, E., 2016, Akıllı Tarım Fizibilite Projesi: Hassas Tarım Uygulamaları için Havadan ve Yerden Veri Toplanması, İşlenmesi ve Analizi, Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, 5-7 Ekim, Adana.
 • Türker, U., Akdemir, B., Topakcı, M., Tekin, B., Aydın, İ. Ü. A., Özoğul, G. ve Evrenosoğlu, M., 2015, Hassas Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak, Ankara.
 • Türkseven, S., Kızmaz, M. Z., Tekin, A. B., Urkan, E. ve Serim, A. T., 2016, Tarımda Dijital Dönüşüm; İnsansız Hava Araçları Kullanımı, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12(4): 267-271.
 • Uçar, D. ve Doğru, A.Ö., 2005, CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan, Ankara.
 • Uzun, Y., Bilban, M. ve Arıkan, H., 2018, Tarım ve Kırsal Kalkınmada Yapay Zeka Kullanımı, VI. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 26-27 Ekim, Konya.
 • Vodafone Akıllı Köy, 2019, www.vodafoneakillikoy.com, Erişim Tarihi: 08.01.2019.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Yazar: Şule ERCAN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ruken ÖZTEP
Kurum: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8555-0877
Yazar: Duran GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2897-9543
Yazar: Gamze SANER
Kurum: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder650762, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {259 - 265}, doi = {10.24181/tarekoder.650762}, title = {Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ERCAN, Şule and ÖZTEP, Ruken and GÜLER, Duran and SANER, Gamze} }
APA ERCAN, Ş , ÖZTEP, R , GÜLER, D , SANER, G . (2019). Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 259-265 . DOI: 10.24181/tarekoder.650762
MLA ERCAN, Ş , ÖZTEP, R , GÜLER, D , SANER, G . "Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 259-265 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/650762>
Chicago ERCAN, Ş , ÖZTEP, R , GÜLER, D , SANER, G . "Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 259-265
RIS TY - JOUR T1 - Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi AU - Şule ERCAN , Ruken ÖZTEP , Duran GÜLER , Gamze SANER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.650762 DO - 10.24181/tarekoder.650762 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 265 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.650762 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.650762 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi %A Şule ERCAN , Ruken ÖZTEP , Duran GÜLER , Gamze SANER %T Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.650762 %U 10.24181/tarekoder.650762
ISNAD ERCAN, Şule , ÖZTEP, Ruken , GÜLER, Duran , SANER, Gamze . "Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 259-265 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.650762
AMA ERCAN Ş , ÖZTEP R , GÜLER D , SANER G . Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. TED - TJAE. 2019; 25(2): 259-265.
Vancouver ERCAN Ş , ÖZTEP R , GÜLER D , SANER G . Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 265-259.