Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 249 - 258 2019-12-31

Analysis of Agricultural Credit Practices of Banks in Selected Countries and Turkey
Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi

İpek TOPUZOĞLU [1] , Metin ARTUKOĞLU [2]


In this study it's aimed to compare agricultural credit market conditions and agricultural loan practices of commertial banks in selected countries and in Turkey. In selected countries, agricultural financing infrastructure, collateral requirements and credit evaluations are made only through raiting / skoring queries. It is considered that this system is very different from Turkish style and must be evaluated according to Turkey.

Bu araştırmada seçilmiş ülkeler ve Türkiye’de tarımsal kredi piyasasının genel durumu, bankaların tarımsal kredi uygulamaları karşılaştırılmaya çalışılmıştır.  Seçili ülkelerde tarımsal finansman alt yapısı, teminat şartları, kredi değerlendirmelerde sadece raiting / skoring sorguları üzerinden yapılmakta olduğu, bankacılıkta ciddi kayıt alt yapısı ile Türkiye’den ayrıldığı görülmekte olup, bu sistemin birçok yönü ile Türkiye için ciddi olarak ele alınması gerektiği düşünülmektedir.  

 • Adanacıoğlu,H., Artukoğlu,M.,Güneş, E.,2017. Türkiye'de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi,23(2):195-204.
 • Anonim,2019. https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2013/01/FM%20WP33%20 Credit%20Market%20Institutions.pdf.
 • BDDK, https://www.bddk.org.tr/Veriler-Kategori/Bankacilik-Sektoru-Verileri/11 (Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019).
 • Co_operatives UK, 2019, UK Agricultural Co_Operatives: Key Facts, https://www.uk.coop/agri/uks-agricultural-co-operative-sector (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2019)
 • Crédit Agricole, 2019, Crédit Agricole Leasing & Factoring, https://www.credit-agricole.com/en/business-lines-and-brands/all-brands/credit-agricole-leasing-factoring (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2019).
 • DGRV, 2019. Cooperative Financial Network, https://www.dgrv.de/en/cooperatives/ sectors/cooperativebanks.html (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • DZ BANK, 2019. Dz Bank And The German Cooperatıve Fınancıal Network, https://www.dzbank.com/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/profile/dz_bank_and_the_germancooperativefinancialnetwork.html (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2019).
 • European Parliament, 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/survey-financial-needs-and_access-to-finance-eu-agri-enterprises_en.pdf (Erişim: 20.07.2019).
 • European Parliament, 2019, Cooperatives: Characteristics, Activities, Status, Challenges, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/ 635541/EPRS_BRI(2019)635541_EN.pdf (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2019).
 • FAO, 2019.http://www.fao.org/faostat/en/#data (Erişim: 05.07.2019).
 • Farm Credit Administration, 2018, About Banks & Associations, https://www.fca.gov/bank-oversight/about-banks-and-associations (Erişim tarihi: 3 Temmuz 2019).
 • Gothe, C., 2015, History of Rentenbank, https://www.rentenbank.de/en/about-us/rentenbank/history/ (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2019).
 • Gündoğdu A., 2016, Bankacılık Sistemlerinin Denetleme ve Düzenleme Yapıları: Seçilmiş Bazı Ülkelerin İncelenmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Cilt: 53 Sayı: 622, İstanbul.
 • Güneş, E., Artukoglu MM. 2010. Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Etkinlik ve Uygulamaları. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, 22 - 24 Eylül 2010, cilt.2, 795-801.
 • Güneş, E., Hormoz, M. 2016. ABD'de Tarımsal Kredi Sistemi ve Türkiye Tarımına Yönelik Öneriler, XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Cilt:1,319-329.
 • Güneş, E., Movassaghi, H., 2017, Comparative Analysis of Agricultural Credit System and Organization in Selected Countries. International Journal of Applied Agricultural Sciences. Vol. 3, No. 5.
 • Iccrea Banca, 2016, The Company, https://www.iccreabancaimpresa.it/template/ default.asp?i_menuID=29159 (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • Jonsson, K.H, Huisman, C.J., Lagerkvist, C.J. and Rabinowicz, E., 2013, Agricultural Credit Market Institutions A Comparison Of Selected European Countries , Factor Markets Working Papers , Belgium.
 • Koctürk,O.M., Tepeci,M.,Duramaz,S.,ve Yatbaz,A.,2013. The Use of Agricultural Loan: An Analysis of Farmers' Bank Selection Decisions in Manisa, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment,11(3&4): 764-768.
 • OECD,2019. https://www.oecd-ilibrary.org/development/data/oecd-international-development-statistics_dev-data-en (Erişim tarihi: 5 Temmuz 2019).
 • Özçelik A., Güneş E. ve Artukoğlu M., Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım Ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları, Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005, 961-985.
 • Philips, S., 2017, Country Reports The Netherlands, USDA Foreign Agricultural Service Global Agricultural Information Network, The Hague.
 • Rabobank, 2019, The European Banking Sector And The Co-Operative Banks, Economicresearch Department, https://economics.rabobank.com/ contentassets/f24337e6c6754c2aa72fde285f29b871/sp0806bvr-overview-european-co-operative-banking-sector.pdf (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • RBS, 2019, We Are What We Do, https://www.rbs.com/rbs/our-brands/natwest.html (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • Şuekinci, Ş.,2007. Bankacılıkta Denetim ve Türkiye Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015, G-20 Ülkelerinde Kooperatifçilik, http://koop.gtb.gov.tr/data/5697bd461a79f5d2d018c237/G20_kitapcik%2002.12.2015%20son%20son%20son.pdf (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • T.C. Ticaret Bakanlığı, 2018 İtalya Ülke Raporu, https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/italya/sektorler/genel-sektorel-bilgiler (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • The Banks. EU, 2018, Economy and Banking Sector of France, https://thebanks.eu/countries/United-Kingdom/major_banks (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • The Banks. EU, 2018a, Economy and Banking Sector of the United Kingdom, https://thebanks.eu/countries/France (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • The Banks.EU, 2018b, Major Banks in the France, https://thebanks.eu/bank-categories/mutual-banks-in-France (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • The Banks.EU, 2018c, Major Banks in the Netherlands, https://thebanks.eu/articles/major-banks-in-the-Netherlands (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • The Co-operative Bank, 2019, Values and Ethics, https://www.co-operativebank.co.uk/values-and-ethics (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019).
 • Ünlüer, M., Güneş, E. 2016. Türkiye'de Tarım Kredi Piyasasındaki Gelişmeler ve Tarımsal İşletmelere Etkileri, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27.05.2016, Isparta. Cilt:1, 319-328.
 • Yercan, M., KınıklıF. 2016. The Evaluation of Agricultural Cooperative Movement in the World and Turkey, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, Volume: 30, Number: Special Issue, 106-112.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2133-5964
Yazar: İpek TOPUZOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4800-5209
Yazar: Metin ARTUKOĞLU (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder646929, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {249 - 258}, doi = {10.24181/tarekoder.646929}, title = {Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi}, key = {cite}, author = {TOPUZOĞLU, İpek and ARTUKOĞLU, Metin} }
APA TOPUZOĞLU, İ , ARTUKOĞLU, M . (2019). Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 249-258 . DOI: 10.24181/tarekoder.646929
MLA TOPUZOĞLU, İ , ARTUKOĞLU, M . "Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 249-258 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/646929>
Chicago TOPUZOĞLU, İ , ARTUKOĞLU, M . "Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 249-258
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi AU - İpek TOPUZOĞLU , Metin ARTUKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.646929 DO - 10.24181/tarekoder.646929 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 258 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.646929 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.646929 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi %A İpek TOPUZOĞLU , Metin ARTUKOĞLU %T Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.646929 %U 10.24181/tarekoder.646929
ISNAD TOPUZOĞLU, İpek , ARTUKOĞLU, Metin . "Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 249-258 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.646929
AMA TOPUZOĞLU İ , ARTUKOĞLU M . Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi. TED - TJAE. 2019; 25(2): 249-258.
Vancouver TOPUZOĞLU İ , ARTUKOĞLU M . Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 258-249.