Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 207 - 217 2019-12-31

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Melike ÖNCÜL [1] , Yusuf SEKMAN [2] , Filiz KINIKLI [3] , Metin ARTUKOĞLU [4]


Tüketici satın alma davranışı; nihai tüketicinin yani kişisel tüketim için mal ve hizmet satın alan hane halkı ya da bireylerin satın alma davranışıdır. Satın alma davranışı sosyal, kültürel, psikolojik ve kişisel faktörlerden etkilendiği için,  kişiler homojen özellik göstermemektedirler. Bundan dolayı kişiden kişiye değişip farklı satın alma eylemleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı, tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken dikkat ettikleri temel özelliklerin belirlenmesine yöneliktir. Bununla birlikte tüketicilerin gıda ürünlerini ilk kez satın alma kararı vermede etkili olan faktörleri ve gıda ürünleri satın alırken marka tercihinde gösterilen davranış şekillerini belirlemek çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma İzmir ili merkez ilçelerdeki (Karabağlar, Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) tüketicileri kapsamaktadır. Çalışmada, 300 tüketiciden elde edilen veriler kullanılmıştır. Tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma davranışı incelenirken, tüketicilerin yaş ve cinsiyetleri ile bağlantı kurulmuştur. Tüketiciler gıda ürünlerini satın alırken dikkat ettikleri en önemli faktörün fiyat olduğu saptanmıştır. ‘Fiyat’ kriterini, ‘doğal içerik’ ve ‘duygusal çekicilik’ kriteri takip etmektedir. Gıda ürünlerini ilk kez satın almada ise en önemli faktörün ‘tat’ olduğu belirlenmiştir. 

Tüketici Davranışı, Gıda Seçimi, Marka Tercihi
 • Akpınar, M. G., Yurdakul, O. 2008. Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 21(1),1-6.
 • Bahşi, N., Bostan Budak, D. 2014. Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın alma Davranışı Üzerine Pazarlama İletişimi Araçlarının Etkisi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı 1, sf. 1349-1356.
 • Bekar, A., Gövce, A. M. 2015. Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışları ile Yaşam Tarzı İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(36):946-958.
 • Canoğlu, M., Ballı, E. 2017. Restoran Markalaması: ABD'de Türk Restoranlarının İsimleri Üzerine Bir Araştırma, IJSHS, 1(1):85-95.
 • Cunha, M. L., Cabral, D., Moura, P. A., De Almeida, M. D. 2018. Application of The Food Choice Questionnaire Across Cultures: Systematic Review of Cross-Cultural and Single Country Studies, Food Quality and Preference 64: 21-36.
 • Çabuk, S., Nakıboğlu, B., Keleş, C. 2008. Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(1):85-102.
 • Çınar, G., Uzmay, A., Koç, G. 2018. The Causality Effect of Interest in the Financial Crisis and Oil Market on Food Prices: A Case Study of Internet Search Engine Behavior, IX. IBANESS Congress Series, September 29-30: 354-363.
 • Demircan, V., Örmeci M. Ç., Kızılyar, G. 2011. Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2): 39-47.
 • Dölekoğlu C. Ö, Yurdakul O. Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 2004;8:62-86.
 • Everest, B., Niyaz, Ö., Tan, S., Yercan, M. 2018. Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 516-522.
 • Gök, B., Salkın, M., Kenanoğlu Bektaş, Z., Kınıklı, F. 2017. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünler Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2): 241-253.
 • Gökalp, F. 2007. Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışında Ambalajın Rolü, Ege Akademik Bakış 7(1): 79-97.
 • Örmeci Kart, M. Ç., Demircan V. 2014. Dünyada ve Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi , Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler, Akademik Gıda 12 (1), sf. 78-96.
 • Örücü, E., Tavşancı, S. 2001. Gıda ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Bahar sayı 3.
 • Yatağan, F., Yalçın, G., Örmeci Kart, M. Ç., Demircan, V. 2015. Isparta İlinde Dondurulmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihleri, Gıda, 40 (2): 77-84.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., İnan, H. İ. 2009. Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: ‘Trakya Örneği’, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(1), sf. 1-10.
 • Durmaz, Y., Bahar, B. 2011. Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10(37), sf. 60-77.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0771-6170
Yazar: Melike ÖNCÜL
Kurum: Ecocert Imo
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2627-7978
Yazar: Yusuf SEKMAN

Orcid: 0000-0001-8677-0310
Yazar: Filiz KINIKLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4800-5209
Yazar: Metin ARTUKOĞLU
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder630755, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {207 - 217}, doi = {10.24181/tarekoder.630755}, title = {Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği}, key = {cite}, author = {ÖNCÜL, Melike and SEKMAN, Yusuf and KINIKLI, Filiz and ARTUKOĞLU, Metin} }
APA ÖNCÜL, M , SEKMAN, Y , KINIKLI, F , ARTUKOĞLU, M . (2019). Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 207-217 . DOI: 10.24181/tarekoder.630755
MLA ÖNCÜL, M , SEKMAN, Y , KINIKLI, F , ARTUKOĞLU, M . "Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 207-217 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/630755>
Chicago ÖNCÜL, M , SEKMAN, Y , KINIKLI, F , ARTUKOĞLU, M . "Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 207-217
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği AU - Melike ÖNCÜL , Yusuf SEKMAN , Filiz KINIKLI , Metin ARTUKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.630755 DO - 10.24181/tarekoder.630755 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 217 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.630755 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.630755 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği %A Melike ÖNCÜL , Yusuf SEKMAN , Filiz KINIKLI , Metin ARTUKOĞLU %T Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.630755 %U 10.24181/tarekoder.630755
ISNAD ÖNCÜL, Melike , SEKMAN, Yusuf , KINIKLI, Filiz , ARTUKOĞLU, Metin . "Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 207-217 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.630755
AMA ÖNCÜL M , SEKMAN Y , KINIKLI F , ARTUKOĞLU M . Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği. TED - TJAE. 2019; 25(2): 207-217.
Vancouver ÖNCÜL M , SEKMAN Y , KINIKLI F , ARTUKOĞLU M . Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 217-207.