Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 275 - 281 2019-12-31

Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış

Bilal BİLGE [1] , Metin ARTUKOĞLU [2]


Bu çalışmanın temel amacı,  Türkiye’de son on yılda gübrede uygulanan politikaların değerlendirilmesidir. Gübrede istikrarlı ve sürekliliği olan politikaların olmadığı, daha çok günlük kararlarla yürütülen uygulamaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.   Türkiye, gerek gübre ithalatında gerekse gübre hammaddesi açısından büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumunda olup, yapılan değerlendirmelerde Türkiye’de en yaygın ekim alanına sahip Pamuk, Buğday ve Mısır’da fiyat artışlarının bu ürünlerin önemli girdisi olan gübrenin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Gübre fiyatı ile ürün fiyatları arasındaki paritenin ürün fiyatları lehine olması yanında, sağlıklı gübre kullanımı için toprak kaynağı ile ilgili verilerin de çok iyi biliniyor olması gerekli olup, kapsamlı bir toprak envanteri çıkartılarak CBS ortamında uygun görülen gübre çeşidi ve miktarıyla interaktif kullanıma açık bir şekilde işlenmesi, gübre ile ilgili ithalat, ihracat, üretim ve gübre imalatında kullanılan ana ve ara malların verilerinin de çok sıkı bir şekilde izlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu sayede ihtiyaç duyulan gübre ve kullanılan gübre hızlı bir şekilde değerlendirilebilecektir.

Gübre, tarım politikası, politika
 • Altan, T., Kanber, R., Özbek, H. ve Şekeroğlu, E., 2000. Tarım ve Çevre, Özgürlük Dünyası Dergisi, Sayı:102.
 • Arovuori, K.and Karikallio, H., 2009. Consumption Patterns and Competition in the World Fertilizer Markets 19th Symposium of the International Food and Agribusiness Management Association, June 20-21, 2009, Budapest, Hungary,1-15.
 • Busch, L and Lacy, W.B., 2019. Science, Agriculture, and the Politics of Research, Routledge publised.
 • Gaytancıoğlu, O., 2009. Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, , İTO Yayınları No:14,İstanbul.
 • Heffer,P. and Prud,M.2016. Global nitrogen fertiliser demand and supply: trend, current level and Outlook, 2016 International Nitrogen Initiative Conference, "Solutions to improve nitrogen use efficiency for the world", 4 – 8 December 2016, Melbourne, Australia,1-11.
 • Kıymaz, T., 2008. Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması. DPT Yayınları, Yayın No: 2754, (http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kiymazt/politika. Erişim Tarihi: 13.12.2018).
 • Konyalı S., 2016. Türkiye’de Gübre Üretimi Ve Uygulanan Politikalar,12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt: 3,2041-2048.
 • Konyalı, S., 2008. Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler Ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği, T.C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,158s.
 • Miran, B. Abay, C. Günden, C., 2002. Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95
 • Olhan,E.,2000. Türkiye’de Gübre Sübvansiyon Politikaları- İçel İli Turunçgil Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını, ISBN:975-93976-3-3, Ankara.
 • Özdemir, Z. 2011. Türkiye’de Gübre Destekleme Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 44(1-4): 282-289.
 • Özüdoğru, T. Miran, B., 2015. Türkiye’de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri. Tarım Ekonomisi Araştırma Dergisi,(1) 2: 9-19.
 • Şahin,G.2016.Türkiye’de Gübre Kullanım Durumu ve Gübreleme Konusunda Yaşanan Problemler, Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(1): 19-32.
 • T.C.Resmi Gazete,2009. 8.5.2009 tarih ve 27222 sayı.
 • TAGEM(Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü), 2018. Gübre Sektör Politika Belgesi, 2018-2022.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı,2018. www.tarimorman.gov.tr. (Erişim: 28.12.2018)
 • TÜİK, 2019a, Tarım İstatistikleri,(www.tüik.gov.tr, Erişim: 15.05.2019)
 • TÜİK, 2019b, Dış Ticaret İstatistikleri,(buruni, tüik.gov.tr, Erişim: 15.05.2019)
 • TÜİK, 2019c, Tarımsal Fiyat İstatistikleri,(buruni, tüik.gov.tr, Erişim: 15.05.2019).
 • Yeni, R. ve Dölekoğlu, C.Ö. 2003. Tarımsal Destekleme Politikasında Süreçler ve Üretici Transferleri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:98, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8304-5997
Yazar: Bilal BİLGE
Ülke: Turkey


Yazar: Metin ARTUKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { tarekoder629455, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {275 - 281}, doi = {10.24181/tarekoder.629455}, title = {Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {BİLGE, Bilal and ARTUKOĞLU, Metin} }
APA BİLGE, B , ARTUKOĞLU, M . (2019). Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 275-281 . DOI: 10.24181/tarekoder.629455
MLA BİLGE, B , ARTUKOĞLU, M . "Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 275-281 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/629455>
Chicago BİLGE, B , ARTUKOĞLU, M . "Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 275-281
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış AU - Bilal BİLGE , Metin ARTUKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.629455 DO - 10.24181/tarekoder.629455 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 281 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.629455 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.629455 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış %A Bilal BİLGE , Metin ARTUKOĞLU %T Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.629455 %U 10.24181/tarekoder.629455
ISNAD BİLGE, Bilal , ARTUKOĞLU, Metin . "Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 275-281 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.629455
AMA BİLGE B , ARTUKOĞLU M . Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış. TED - TJAE. 2019; 25(2): 275-281.
Vancouver BİLGE B , ARTUKOĞLU M . Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 281-275.