Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 201 - 206 2019-12-31

Multidimensional Rural Poverty In Turkey
Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk

Burak ÖZTORNACI [1] , Haydar ŞENGÜL [2]


In this study, the poverty measurement area within the framework of considering the developments in the world, rural poverty in Turkey is calculated with a new and different approach. The source of the current poverty measurement approach "one-dimensional" point of view instead of "Multidimensional" is discussed again in Turkey with rural poverty perspective.Overall and rural multidimensional poverty indices for Turkey were found to be 0.41 and 0.51 respectively for the research period. Both overall and rural multidimensional indices estimated based on variables of region, household size and education level of the household head were found to be more than 2.5 times higher than the one-dimensional indices in almost all of them. The greatest determinant of both overall and rural multidimensional poverty is housing payment arrears. Although there are some general improvements in overall and rural indices during the period, deteriorations were also observed in "to eat meat -or another adequate source of proteins- regularly", "Have payment arrears (excl. housing)" and "living in a household with at least one unemployed individual" parameters.

Bu çalışmada yoksulluk ölçüm alanında Dünya genelinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde dikkate alınarak, Türkiye’deki kırsal yoksulluk farklı ve yeni bir yaklaşımla hesaplanmıştır. Mevcut yoksulluk ölçüm yaklaşımlarına kaynaklık eden “Tek Boyutlu” bakış açısı yerine “Çok Boyutlu” bir bakış açısı ile Türkiye’deki kırsal yoksulluk yeniden ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre incelenen dönem için çok boyutlu yoksulluk değeri Türkiye geneli için ortalama 0,41 olarak bulunmuştur. Çok boyutlu kırsal yoksulluk değeri ise ortalama 0,51’dir. Bölgeler, hane büyüklükleri ve hane reisinin eğitim seviyesine göre hesaplanan çok boyutlu yoksulluk değerleri, hemen hemen her değişkende tek boyutlu yoksulluk değerlerinden yüksek bulunmuştur. Hem Türkiye genelinde hem de kırsal alanda 2,5 kat daha fazladır. Hem Türkiye geneli hem de kırsal alan için, hanelerin en büyük çok boyutlu yoksulluk nedeni konuta dair ödemelerini aksatmalarıdır. Ayrıca incelenen dönemde, hem Türkiye geneli hem de kırsal alan için bütün çok boyutlu yoksulluk göstergelerinde azalışlar gözlemlenmesine rağmen, “Hane halkının 2 günde 1 et, tavuk veya balık yiyememe”, “Konut harici ödemeleri aksatma” ve “Hanede çalışabilecek durumda olan en az 1 işsiz birey olması” göstergelerinde artışlar tespit edilmiştir.

 • ACAR, A. & BAŞLEVENT, C. 2014. Examination of the Transition of Households into and Out of Poverty in Turkey. Betam Working Paper Series, 15.
 • ALKIRE, S. & FOSTER, J. 2011. Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95, 476-487.
 • AYTAÇ, A. & HATIPLER, M. 2013. Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Özgün Yapısı ve Yoksullukla Mücadele, Paradigma Kitabevi Yayınları.
 • BMKP 2010. Human Development Report 2010. United Nations.
 • BMKP 2011. Human Development Report 2011. United Nations.
 • CHANFREAU, J. & BURCHARDT, T. 2008. Equivalence scales: rationales, uses and assumptions.
 • DB 1990. World Development Report 1990. The World Bank.
 • DEATON, A. 2013. The Great Escape Health, Wealth, and the Origins of Inequality, New Jersey, Princeton University Press.
 • FAO 2005. Equivalence Scales: General Aspects.
 • FIELD, F. 1984. The Minimum Wage, London, Policy Studies Institute.
 • HAGENAARS, J. M., VOS, K. D. & ZAIDI, M. A. 1994. Poverty Statistics in the Late 1980s: Research. Based on Micro-data. Luxembourg.
 • HAUGHTON, J. & KHANDKER, S. R. 2009. Handbook on Poverty and Inequality, Washington, DC, The World Bank.
 • ILO. 2015. Labour Market Impact of Syrians and their Employability [Online]. Available: http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_440085/lang--en/index.htm [Accessed 08.22. 2017].
 • KARADAĞ, M. A. 2015. Tek boyutlu ve Çok Boyutlu Yoksulluk Ölçümleri: Türkiye Uygulaması. PhD, GAZİ UNIVERSITY.
 • OECD 2012. What are Equivalence Scales?
 • RIO GROUP 2006. Compendium of Best Practices in Poverty Measurement.
 • RODRIK, D. 2012. The Globalization Paradox, W.W. Norton & Company.
 • SEN, A. 1992. inequality reexamined. Oxford University Press.
 • SEN, A. 1999. Development as Freedom, New York, Alfred A. Knopf.
 • ŞENSES, F. 2001. Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İstanbul, tletişim Yayınlan.
 • TBMM 2012. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • TCMB. 2018. Elektronik Veri Dağıtım Sistemi [Online]. Available: https://evds2.tcmb.gov.tr/ [Accessed 10.07.2018].
 • TUİK. 2018. Yapı İzin İstatistikleri [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055 [Accessed 10.07.2018].
 • UĞUR, M. S. 2015. Yoksulluğun Çok Boyutluluğu ve Türkiye için Çok Boyutlu Bir Yoksulluk Ölçümü. EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty".
 • ZEUMO, V. K., SOME, B. & TSOUKIÀS, A. 2011. A survey on Multidimensional Poverty Measurement: a Decision Aiding Perspective.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7675-419X
Yazar: Burak ÖZTORNACI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Haydar ŞENGÜL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder625990, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {201 - 206}, doi = {10.24181/tarekoder.625990}, title = {Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk}, key = {cite}, author = {ÖZTORNACI, Burak and ŞENGÜL, Haydar} }
APA ÖZTORNACI, B , ŞENGÜL, H . (2019). Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 201-206 . DOI: 10.24181/tarekoder.625990
MLA ÖZTORNACI, B , ŞENGÜL, H . "Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 201-206 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/625990>
Chicago ÖZTORNACI, B , ŞENGÜL, H . "Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 201-206
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk AU - Burak ÖZTORNACI , Haydar ŞENGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.625990 DO - 10.24181/tarekoder.625990 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 206 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.625990 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.625990 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk %A Burak ÖZTORNACI , Haydar ŞENGÜL %T Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.625990 %U 10.24181/tarekoder.625990
ISNAD ÖZTORNACI, Burak , ŞENGÜL, Haydar . "Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 201-206 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.625990
AMA ÖZTORNACI B , ŞENGÜL H . Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk. TED - TJAE. 2019; 25(2): 201-206.
Vancouver ÖZTORNACI B , ŞENGÜL H . Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 206-201.