Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 185 - 194 2019-12-31

Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi
The Effect Of Non-Tariff Barriers On Turkısh Agricultural Products Trade

Osman Orkan ÖZER [1] , Betül GÜRER [2] , Berrin TAŞKAYA TOP [3] , Mustafa KAN [4]


Uluslararası ticaretin gelişmesi ile ülkeler arasında dış ticareti etkileyen tarife önlemleri hızla azalmıştır. Buna karşın ülkeler iç piyasalarını korumak ve uluslararası pazarlarda ki çıkarlarını artırmak amacıyla tarife dışı engeller uygulamaya başlamışlardır. Uluslararası ticarette tarife dışı engellerin ne şekilde ve ne ölçüde etki ettiğini hesaplamak oldukça sıkıntılı olmakla birlikte ülkelerin uluslararası ticaret politikaları açısından büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmada, GTAP veri tabanında oluşturulan 72 ülke (bölge) ve 20 gıda ve tarım sektörüne indirgenmiş model yardımıyla Türkiye’ye uygulanan ve Türkiye’nin uyguladığı tarife dışı engellerin hesaplanması amaçlanmıştır. Analiz sonucuna göre, tütün ve tütün mamulleri, kanatlı eti ve yumurta ürünlerinin ağırlıkta olduğu ürün grubu ile diğer tahıl ürünlerinin, ülkeler ve bölgeler itibariyle en çok teknik engele maruz kalan ürünler ve sektörler olduğu belirlenmiştir.


With the development of international trade, tariff measures affecting foreign trade between countries have decreased rapidly. On the other hand, countries have started to implement non-tariff barriers in order to protect their domestic markets and increase their interests in international markets. While it is difficult to estimate the extent to which non-tariff measures have an impact on international trade flows, it is of great importance in terms of countries' international trade policies. In this study, it was aimed to estimate both non-tariff barriers, which other countries have implemented to Turkey and vice versa. For this purpose, it was used GTAP data base which was reduced to 72 countries (regions) and aggregated to 20 food and agriculture sectors. As a result of the study, tobacco and tobacco products, poultry meat and egg products and other cereal products were the most subject to non-tariff barriers by countries and regions.

 • Acar, M. 2006, Türkiye-AB Tarımsal Bütünleşmenin Muhtemel Etkileri: Bir Genel Denge Analizi. Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Ekim 2007 Bildiri Kitabı s: 46-58. Aydın-Kuşadası 2006.
 • Aguiar, A., Narayanan, B. and McDougall, R. 2016, An overview of the GTAP 9 data base, Journal of Global Economic Analysis, 1(1):181–208.
 • Anderson, J.E. and van Wincoop, E. 2003, Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle, American economic review, 93(1):170–192.
 • Bayar, A., Xınshen, D. and Yeldan, E. 2000, An Intertemporal, Multi-Region General Equilibrium Model Of Agricultural Trade Liberalization In The South Mediterranean NICs, Turkey and The European Union. International Food Policy Research Institute, TMD Discussion Paper 56.
 • Burger, M., van Oort, F. and Linders, G.-J. 2009, On the specification of the gravity model of trade: zeros, excess zeros and zero-inflated estimation, Spatial Economic Analysis, 4(2):167–190.
 • Chen, N. 2004, Intra-national versus international trade in the European Union: why do national borders matter?, Journal of international Economics, 63(1): 93–118.
 • Elitaş, B.L. ve Şeker, A. 2017, Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Önlemlerin Rolü: Türkiye Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Journal of Accounting & Finance, No. 74.
 • Engelbert, T., Bektasoglu, B. and Brockmeier, M. 2014, Moving toward the EU or the Middle East? An assessment of alternative Turkish foreign policies utilizing the GTAP framework, Food policy, 47: 46–61.
 • Flowerdew, R. and Aitkin, M. 1982, A method of fitting the gravity model based on the Poisson distribution, Journal of regional science, 22(2):191–202.
 • Gençosmanoğlu, 2014. Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller ve Kullanım Kısıtları: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi.s288, Ankara.
 • Ghosh, A. and Moon, D. 2010, Corporate debt financing and earnings quality, Journal of Business Finance & Accounting, 37(5-6): 538–559.
 • Grethe, H. 2004, Auswirkungen einer Integration der Agrarmärkte der Turkei und der EU- Eine partielle Gleichgewichtsanalyse 44. Jahrestagung der GEWISOLA, 27-29 September 2004, Berlin.
 • Gunes, D., Mavus, M. ve Oduncu, A. 2013, AB-ABD Serbest Ticaret Anlasmasi ve Turkiye Uzerine Etkileri, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Kıymaz, T. 2008, Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması, DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No: 2754, ISBN: 978-975-19-4203-6
 • Koçtürk M. ve Kocaefe A. 2014, Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türk Dış Ticareti Üzerine Etkileri, Tarım Ekonomisi Dergisi, 20 (2): 65-77.Kuşat, N. 2015, Gümrük Birliği Antlaşmasını Takip Eden Süreçte Türkiye-BRICS Dış Ticareti Yoğunlaşma Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi, 22(1), 219-238.
 • Linders, G.-J. and Groot, H.L.F. de 2006, Estimation of the gravity equation in the presence of zero flows. Tinbergen Institute Discussion Paper No. 06-072/3.
 • Mayer, T. and Zignago, S. 2011, Notes on CEPII’s distances measures: The GeoDist database. CEPII Working Paper No. 2011-25.
 • McCallum, J. 1995, National borders matter: Canada-US regional trade patterns, The American Economic Review, 85(3):615–623.
 • Özer, O. O. 2016, The Potential Impact of A Trans-Pacific Partnership On The Textile And Apparel Exports of Turkey, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(2): 127-134.
 • Özer, O.O., ve Özçelik, A. 2009, Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Pamuk ve Tekstil Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi, In: Turkish Journal of Agricultural Economics 15(2):1–9.
 • Özer, O. O. ve Özden, A. 2015, Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Yas Meyve Ve Sebze Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2): 77-83.
 • Thomsen, K. 2006, Die Zuckerpolitik der Europaeischen Union: Wohlfahrtanalyse und Reformvorschlaege, Ludwig- Maximilians Universitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Münih, Doktora Tezi, Yayınlanma Tarihi: 8. Subat 2006 Sierke Verlag,Götingen.
 • Wei, S.-J. 1996, Intra-national versus international trade: how stubborn are nations in global integration? No. w5531. National Bureau of Economic Research.
 • Winchester, N., 2009, Is there a dirty little secret? Non-tariff barriers and the gains from trade, Journal of Policy Model, 31(6): 819-834.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0926-008X
Yazar: Osman Orkan ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Betül GÜRER
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Berrin TAŞKAYA TOP
Kurum: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa KAN
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Numarası TAGEM/TEAD/17/A08/P02/001
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder603789, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {185 - 194}, doi = {10.24181/tarekoder.603789}, title = {Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZER, Osman Orkan and GÜRER, Betül and TAŞKAYA TOP, Berrin and KAN, Mustafa} }
APA ÖZER, O , GÜRER, B , TAŞKAYA TOP, B , KAN, M . (2019). Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 185-194 . DOI: 10.24181/tarekoder.603789
MLA ÖZER, O , GÜRER, B , TAŞKAYA TOP, B , KAN, M . "Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 185-194 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/603789>
Chicago ÖZER, O , GÜRER, B , TAŞKAYA TOP, B , KAN, M . "Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 185-194
RIS TY - JOUR T1 - Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi AU - Osman Orkan ÖZER , Betül GÜRER , Berrin TAŞKAYA TOP , Mustafa KAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.603789 DO - 10.24181/tarekoder.603789 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 194 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.603789 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.603789 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi %A Osman Orkan ÖZER , Betül GÜRER , Berrin TAŞKAYA TOP , Mustafa KAN %T Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.603789 %U 10.24181/tarekoder.603789
ISNAD ÖZER, Osman Orkan , GÜRER, Betül , TAŞKAYA TOP, Berrin , KAN, Mustafa . "Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 185-194 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.603789
AMA ÖZER O , GÜRER B , TAŞKAYA TOP B , KAN M . Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi. TED - TJAE. 2019; 25(2): 185-194.
Vancouver ÖZER O , GÜRER B , TAŞKAYA TOP B , KAN M . Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 194-185.