Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 161 - 167 2019-12-31

A Research On The Organizational Commitment Of Employees In Agricultural Cooperatives: Tire Milk Cooperative Example
Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği

Veysel IŞIK [1] , Burak ÖZTORNACI [2]


Cooperatives are becoming more and more important day by day and they are key to solving many problems especially in rural areas. In many scientific studies on the agricultural cooperative in Turkey it is understood not provide the desired level of success. Employees' job satisfaction and organizational commitment are the most important factors affecting the success of organizations such as cooperatives. In this study, job satisfaction and organizational commitment levels of Tire Dairy Cooperative employees were determined and the factors affecting them were analyzed by factor analysis method. According to the findings of the research, it was concluded that the cooperative employees found the promotion opportunities in the workplace insufficient, they wanted a working environment in which they could freely express their ideas and they wanted to have more say in the decisions taken about the cooperative.

Her geçen gün önemi daha çok anlaşılan kooperatifçilik, özellikle kırsal alanda yaşanan pek çok sorunun çözümünde kilit öneme sahiptir. Türkiye’de tarımsal kooperatiflere dair yapılan pek çok bilimsel araştırmada ise kooperatiflerin istenilen düzeyde başarı sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Kooperatif gibi örgütlerin başarılarını etkileyen önemli faktörlerin başında çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları gelmektedir. Bu araştırmada Tire Süt Kooperatifi çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri tespit edilmiş ve bunlara etki eden faktörler, faktör analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre kooperatif çalışanlarının işyerinde terfi imkanlarını yetersiz buldukları, kendi fikirlerini özgürce açıklayabilecekleri bir çalışma ortamı istedikleri ve de kooperatife dair alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

 • Akman, Z., 2018. Belediye Çalışanlarının İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma: Erzincan Belediyesi Örneği. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Ang, J. S. P. H., 1997. User İnformation Satisfaction, Job Satisfaction and computer Background An Exploraty Study. s.l.:İnformation & Management, 32: 255-256.
 • Anonim, 2019. Tire Süt Kooperatifi, https://www.tiresutkoop.org/ Erişim: 26 Haziran 2019].
 • Balay, R., 2000. Yönetici Ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.
 • BEBKA, 2016. Kooperatif Vizyon Paneli Raporu, Bursa.
 • Boles, J.R., Madupalli, B., Rutherfornd, A.W., 2007. The Relationship of Facets of Salesperson Job Satiscfaction With Affective Organizational commitment, Journal of Business & Industrial Marketing.
 • Cengiz, A., 2001. Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eskişehir.
 • Doğan, N., Başokçu, T.O., 2010. İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, pp. 65-71.
 • Durna, U., Eren. V., 2005. Üç Bağlılık Ekseninde Örgütsel Bağlılık.
 • Everest, B. ., Yavaş A.G., Tatar E., Çakar F., Acar, İ., 2019. Çiftçilerin Kooperatifçilik Eğitimi Alma İsteğini Etkileyen Faktörler,Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. Sayı 34 Sayfa 40-46.
 • Güney, S., 2009. Türkiye'de Yapı Kooperatiflerinin Muhasebe ve Finansman Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, Erzurum Atatük Üniversitesi, Erzurum.
 • ICA, 2018. Uluslararası Kooperatifler Birliği. https://www.ica.coop/en Erişim: 28 Haziran 2019
 • Karacan, A. Rıza ve Çıkın, Ayhan., 1994. Genel Kooperatifçilik, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basımevi, İzmir.
 • Kılıç, G. ve Öztürk. Y., 2010. Kariyer Yönetim Sistami Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma,Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(3): 9811011.
 • Kılıç, S., Doğan. S., 2007. Örgütsel bağlılığın sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayseri.
 • Kök, S., 2006. İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), pp. 291-317.
 • Laursen, C. K. B. K., 2008. organizational Characteristics and member participation Agrucaltural Cooperatives: Evidence From Modern Danish Cooperatives. Bologna.
 • MEB, 2014. Muhasebe ve Finansman, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Meyer, J. Allen, N. S. C., 1993. Commitement to Organizations and Occupations Extension And Tes of a Three- Component Conceptualization. s.l.:Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.
 • Oktay, C., Hoş, A., 2015. Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi.
 • Özer, A., 2015. Öğretim Elemanlarının İş Etiği Ve İş Tatmini İlişkisi: Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Adana.
 • Doğan, N., Başokçu T.O., 2010, İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, pp. 65-71.
 • Sabuncuoğlu, Z. Tüz. M., 2008. Örgütsel Psikiloji, Alfa Aktüel Basım Yayım 424s. Bursa.
 • Şen, T., 2008. İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Hızlı Yemek Sektöründe Bir Araştrma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • TBMM, 1969. Kooperatifler Kanunu, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc052/kanuntbmmc052/kanuntbmmc05201163.pdf ) 26 Haziran 2019.
 • TRGM, 2019. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Örgütlenme Tablosu, TRGM, 2019. Tarım Tarımsal%20Örgütlenme%20Tablosu%20%2001.11.2016%20.pdf] 20 Aralık 2018
 • Türk, M. S., 2007. Örgüt Kültürü ve İş Tatmini, Gazi Kitapevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Yazar: Veysel IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7675-419X
Yazar: Burak ÖZTORNACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder591169, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {161 - 167}, doi = {10.24181/tarekoder.591169}, title = {Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği}, key = {cite}, author = {IŞIK, Veysel and ÖZTORNACI, Burak} }
APA IŞIK, V , ÖZTORNACI, B . (2019). Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 161-167 . DOI: 10.24181/tarekoder.591169
MLA IŞIK, V , ÖZTORNACI, B . "Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 161-167 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/591169>
Chicago IŞIK, V , ÖZTORNACI, B . "Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 161-167
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği AU - Veysel IŞIK , Burak ÖZTORNACI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.591169 DO - 10.24181/tarekoder.591169 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 167 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.591169 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.591169 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği %A Veysel IŞIK , Burak ÖZTORNACI %T Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.591169 %U 10.24181/tarekoder.591169
ISNAD IŞIK, Veysel , ÖZTORNACI, Burak . "Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 161-167 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.591169
AMA IŞIK V , ÖZTORNACI B . Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği. TED - TJAE. 2019; 25(2): 161-167.
Vancouver IŞIK V , ÖZTORNACI B . Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 167-161.