Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 149 - 159 2019-12-31

Arıcılık İşletmelerinde Arıcı Sağlığı Riski İle Diğer Bazı Risk Faktörlerinin İncelenmesi “İzmir Örneği-Türkiye’’
An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"

Erkan TOPAL [1] , Gamze SANER [2] , Banu YÜCEL [3] , Mirela STRANT [4] , Engin ÜÇEŞ [5] , Tuğçe OLGUN [6] , Zekiye ŞENGÜL [7]


Arıcılık, bitkisel ve hayvansal üretimde ekonomik bir öneme sahiptir. Ancak arıcıların sağlığı, çevresel, iklimsel koşullar ile psikolojik, fiziksel ve mekanik zorlukların etkisi altında yönetilen arıcılık nedeniyle birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada, arıcıların bu faaliyet boyunca kendi sağlıklarına özen gösterip göstermedikleri araştırılmış ve sağlıklarını etkileyen bazı risk faktörleri değerlendirilmiştir. Veriler, İzmir ilinin 12 ilçesinden toplam 175 arıcı ile yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Bu çalışmada öncelikle arıcıların sosyo-ekonomik özellikleri ve sağlık riski faktörleri incelenmiştir. Arıcıların yaş ortalaması "orta yaş" grubu olarak adlandırılan 54.45'tir. Arıcıların %52'si ağırlıklı olarak göçer arıcı olup, 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. Arıcıların yaklaşık %90'ının sosyal güvencesi bulunmaktadır. Arıcıların% 77.1' inin soğuk çalışma koşulları ile düşme tehlikesinden etkilenmediği, % 83.4'ünün cilt üzerinde alerjik reaksiyonlara sahip olmadığı ve arıcıların % 7'sinin fiziksel zorluklarla karşılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, arıcıların % 22,3'ü alkol ve %56'sı sigara içerken, sadece %6,3'ü sağlık sorunları yaşamaktadır. Bununla beraber, arıcıların % 83'ünün kan gruplarını bildiği belirlenmiştir. Son olarak, araştırmadaki tüm arıcıların, gerekli tüm önlemleri alarak sağlıklarına özen gösterdikleri gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonucu, arıcı sağlığının arıcılık faaliyetleri için çok önemli olduğunu göstermektedir. 

Beekeeping has an economic importance role in agricultural and animal production. The health of the beekeepers has been faced with many various risks due to beekeeping managed under the influence of environmental, climatic conditions, the effect of physical, psychological, environmental, and mechanical difficulties. In this study, it was investigated whether beekeepers take care of their own health and some risk factors affecting their health were evaluated. The data was collected from 12 districts of the province of Izmir in Turkey and obtained face-to-face method with 175 beekeepers. The socio-economic characteristics and the health risk factors of beekeepers were investigated in this study. The average age of the beekeeper was 54.45 called as "middle age" group. 52% of beekeepers - predominantly migrant - had over 20 years of experience in beekeeping. Approximately 90% of beekeepers had social security. It was determined that 77.1% of the beekeepers were not affected by cold working conditions and falling danger, 83.4% of them had not allergic reactions on the skin, and 7% of beekeepers did not encounter physical difficulties. Besides, 22.3% of the beekeepers used alcohol, 56% had cigarette smoking and only 6.3% of them had health problems. In addition, 83% of the beekeepers knew their blood groups which are mostly A (30%) and group 0 (27%). Lastly, it was observed that all of the beekeepers in research took care of their health by taking all necessary cautious. The result of this study shows that the health of beekeeper is very important for beekeeping activity.

  • Adams, E. C., 2018. How to become a beekeeper: learning and skill in managing honeybees. Cultural geographies, 25(1), p31-47.Aiyeloja, A. A., Adedeji, G. A., & Emerhi, E. A., 2015. Impacts of bee hive stands’ heights and hives’ types on the ergonomics of honey harvesting in Port Harcourt, Nigeria. N Y Sci. J., 8(4), p23-27. (ISSN: 1554-0200).Annila, I. T., Karjalainen, E. S., Annila, P. A., & Kuusisto, P. A., 1996. Bee and wasp sting reactions in current beekeepers. Annals of Allergy, Asthma&Immunology, 77(5), p423-427.Annila, I. T., Annila, P. A., & Mörsky, P., 1997. Risk assessment in determining systemic reactivity to honeybee stings in beekeepers. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 78(5), p473-477.Basista, K. M., & Filipek, B., 2012. Allergy to propolis in Polish beekeepers. Advances in Dermatology & Allergology/Postepy Dermatologii i Alergologii, 29(6), p440-445.Basista-Sołtys, K., 2013. Allergy to Propolis in Beekeepers- A Literature Review. Occup Med Health Aff, 1(105), p2.Becerril-Ángeles, M., Núñez-Velázquez, M., Grupo, D. P. D. C. D., & la Abeja, A., 2012. Risk Factors for Allergy to Honey-bee Venom in Mexican Beekeepers. Revista alergia Mexico (Tecamachalco, Puebla, Mexico: 1993), 60(3), p100-104.Çelik, Y.,Turhan, İ., 2014. Konya İlinde Arıcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. U. Arı Drg. Mayıs, 14 (1), p15-25.Çelikel, S., Karakaya, G., Yurtsever, N., Sorkun, K., & Kalyoncu, A. F., 2006. Bee and bee products allergy in Turkish beekeepers: determination of risk factors for systemic reactions. Allergologia et immunopathologia, 34(5), p180-184.Çeliksoy, M. H., Sancak, R., Söğüt, A., Güner, Ş. N., Korkmaz, A., 2014. Characteristics of venom allergic reactions in Turkish beekeepers and alternative treatment modalities. In International forum of allergy & rhinology (Vol. 4, No. 7, pp. 555-558).Donham, K. J., & Thelin, A., 2006. Agricultural medicine: occupational and environmental health for the health professions. Black well Pub.Günbey, V. S. 2007. Van ili gezginci arıcılık hareketlerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl University Institute of Natural and Applied Sciences. Master's Thesis. p:61.Kaya, F. 2008. Ağrı İlinde Arıcılık Yapısı Ve Değerlendirme Durumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2).Kovats, R. S., & Hajat, S., 2008. Heat stress and public health: a critical review. Annu. Rev. Public Health, 29, p41-55.Light, W. C., Reisman, R. E., Wypych, J. I., & Arbesman, C. E., 1975. Clinical and immunological studies of beekeepers. Clinical & Experimental Allergy, 5(4), p389-395.Maina, G., Rossi, F., & Baracco., A., 2016. How to Assess the Biomechanical Risk Levels in Beekeeping, Journal of Agromedicine, 21(2), p209-214, DOI:10.1080/1059924X.2016.1141132McMichael, A. J., Woodruff, R. E., & Hales, S., 2006. Climate change and human health: present and future risks. The Lancet, 367(9513), p859-869.Münstedt, K., Hellner, M., Hackethal, A., Winter, D., & Von Georgi, R., 2007. Contact allergy to propolis in beekeepers. Allergologia et immunopathologia, 35(3), p95-100.Münstedt, K., Hellner, M., Winter, D., & Von Georgi, R. 2008. Allergy to bee venom in beekeepers in Germany. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 18(2), p100.Münstedt, K., & Thienel, J., 2012. Beekeepers in central Europe are at high risk for contracting Lyme borreliosis. Journal of Apicultural Research, 51(4), p291-297.Nazik, H., Turhan, M., Koca, T. T., Mülayim, M. K., Öztürk, P., & Nazik, S., 2018. Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Allerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişkili Durumların Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), p34-37.Nettleingham J, White B., 2008. Beekeeping Certificate III, Participants Learning Guide, RTE3713A Carry out workplace OHS procedures. Australian Honey Bee Industry Council: 4-18, Available at: https://www.honeybee.org.au/pdf/RTE3713A.pdf Accessed: 01.07.2019. Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics, Prentice Hall International Editions.Özer, E. 2017. Kütahya İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi, Arıcı Sağlığı, Güvenliği, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 85 sayfa. Uşak.Pastorello, E. A., Incorvaia, C., Sarassi, A., Qualizza, R., Bigi, A., & Farioli, L., 1987. Epidemiological and clinical study on bee venom allergy among beekeepers. Bollettinodell'Istitutosiero terapicomilanese, 67(5-6), p386-392.Popescu, C. R. G., & Popescu, G. N., 2019. The Social, Economic, and Environmental Impact of Ecological Beekeeping in Romania. In Agrifood Economics and Sustainable Development in Contemporary Society (pp. 75-96). IGI Global.Richter, A. G., Nightingale, P., Huissoon, A. P., & Krishna, M. T., 2011. Risk factors for systemic reactions to bee venom in British beekeepers. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 106(2), p159-163.Stanhope, J., Carver, S., & Weinstein, P., 2017. Health outcomes of beekeeping: a systematic review. Journal of Apicultural Research, 56(2), p100-111.Topal, E., Atayoğlu, T A., Kösoğlu, M., & Atayoğlu, G. A., 2016. Arıcılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri. 8th International Congress on Occupational Health and Safety. p:458, Istanbul, 8-11 May.TURKSTAT 2017. Beekeeping Statistics, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1398-4390
Yazar: Erkan TOPAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Yazar: Gamze SANER
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0003-4911-7720
Yazar: Banu YÜCEL
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0002-1170-3348
Yazar: Mirela STRANT
Ülke: Romania


Yazar: Engin ÜÇEŞ
Kurum: Ege Tarımsal Araştırma Ensitütü Müdürlüğü
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0003-2386-1244
Yazar: Tuğçe OLGUN
Kurum: Ege Tarımsal Araştırma Ensitütü Müdürlüğü
Ülke: Andorra


Yazar: Zekiye ŞENGÜL
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder584852, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {149 - 159}, doi = {10.24181/tarekoder.584852}, title = {An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"}, key = {cite}, author = {TOPAL, Erkan and SANER, Gamze and YÜCEL, Banu and STRANT, Mirela and ÜÇEŞ, Engin and OLGUN, Tuğçe and ŞENGÜL, Zekiye} }
APA TOPAL, E , SANER, G , YÜCEL, B , STRANT, M , ÜÇEŞ, E , OLGUN, T , ŞENGÜL, Z . (2019). An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 149-159 . DOI: 10.24181/tarekoder.584852
MLA TOPAL, E , SANER, G , YÜCEL, B , STRANT, M , ÜÇEŞ, E , OLGUN, T , ŞENGÜL, Z . "An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 149-159 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/584852>
Chicago TOPAL, E , SANER, G , YÜCEL, B , STRANT, M , ÜÇEŞ, E , OLGUN, T , ŞENGÜL, Z . "An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 149-159
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey" AU - Erkan TOPAL , Gamze SANER , Banu YÜCEL , Mirela STRANT , Engin ÜÇEŞ , Tuğçe OLGUN , Zekiye ŞENGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.584852 DO - 10.24181/tarekoder.584852 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 159 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.584852 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.584852 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey" %A Erkan TOPAL , Gamze SANER , Banu YÜCEL , Mirela STRANT , Engin ÜÇEŞ , Tuğçe OLGUN , Zekiye ŞENGÜL %T An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey" %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.584852 %U 10.24181/tarekoder.584852
ISNAD TOPAL, Erkan , SANER, Gamze , YÜCEL, Banu , STRANT, Mirela , ÜÇEŞ, Engin , OLGUN, Tuğçe , ŞENGÜL, Zekiye . "An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 149-159 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.584852
AMA TOPAL E , SANER G , YÜCEL B , STRANT M , ÜÇEŞ E , OLGUN T , ŞENGÜL Z . An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey". TED - TJAE. 2019; 25(2): 149-159.
Vancouver TOPAL E , SANER G , YÜCEL B , STRANT M , ÜÇEŞ E , OLGUN T , ŞENGÜL Z . An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 159-149.