Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 141 - 147 2019-12-31

Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini

Mesut YILDIZ [1] , Ela ATIŞ [2]


Organik kuru incir her zaman Türkiye’nin en önemli organik tarımsal ihracat ürünü olmuştur. Bu kapsamda organik incirin ihracat fiyatlarının belirlenmesi ve ileriye yönelik fiyat tahmini yapılması önemlidir. Organik incir ihracat miktarı 2013-2018 yılları büyük bir artış göstermiştir. Bu artış ile fiyatlarda oluşan değişim organik incirin geleceği açısından önemlidir. Bu çalışmada Ege İhracatçılar Birliği’nden alınan 2013-2018 yılları arası 58 aylık organik kuru incir toplam ihracat miktarları ve ihracat fiyatları kullanılarak organik incir ihracatının 2018-2020 yılı birim reel fiyatının tahmini yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada yapılan öngörüler için Box-Jenkins tahmin modeli kullanılmıştır. Gerçekleşen analizler sonucunda organik incir birim reel ihraç fiyatının azalma eğilimi, ihracat miktarının ise artma eğilimi göstereceği belirlenmiştir. 

Organik incir, İhraç fiyatı, ARMA, Box-Jenkins
 • Armstrong. W. P., 2010, The Calimyrna Fig & Its Pollinator Wasp, (https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/pljune99.htm), (Erişim Tarihi: 29.11.2018)
 • Atış. E., Miran. B., Bektaş. K. Z., Salalı. H. E., Çiftçi. K., Altındişli. A., Karabat. S., Cankurt. M. & Bayaner. A., 2016, Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:22 Sayı:1 Sayfa: 67-73
 • Atış. E., Miran. B., Bektaş. K. Z., Altındişli. A., Karabat. S., Cankurt. M. & Bayaner. A., 2013, Türkiye’nin İhracata Dönük Organik ve Geleneksel Kuru Üzüm Üretim Potansiyeli ve Uluslararası Rekabet Durumunun Analizi, Proje: 110O283, İZMİR
 • Çobanoğlu. F. & Işın F., 2009, Organik Kuru İncir Üreticilerinin Organik Tarım Sistemini Etkileyen Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:15 Sayı:2 Sayfa: 63-71
 • EB., 2017, Kuru İncir Sektör Raporu, Ankara, 4 s.
 • EİB., 2019, Türkiye’nin 2014-2018 yılları ülkelere göre organik incir ihraç miktarı, (Erişim Tarihi: 05.01.2019)
 • EİB., 2019, 2014-2018 Yılı Organik İncir İhracının Aylık Değişimi, (Erişim Tarihi: 05.01.2019)
 • EİB., 2019, 2014-2018 Yılı Organik İncir İhraç Birim Cari Fiyatının Aylık Değişimi, (Erişim Tarihi: 05.01.2019)
 • FAOSTAT., 2017, Top Ten Countries in Organic Food Consumption in the World, (Erişim Tarihi: 29.11.2018)
 • FAOSTAT., 2017, Total Fig Production in the World between 1998-2017, (Erişim Tarihi: 29.11.2018)
 • Filippone. P. T., 2018, The History of Figs; Sweet "false fruit" of Mesopotamia becomes a worldwide favorite, (https://www.thespruceeats.com/history-of-figs-1807598), (Erişim Tarihi: 29.11.2018)
 • Göktaş, Ö. 2000, “Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Ko-Entegrasyon Analizi ve Bir Uygulama” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Işın F., 2017, Türkiye'nin Kuru İncir İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:23 Sayı:2 Sayfa: 223-229
 • Iqbal. N., Baksh. K., Maqbool. A. & Ahmad. A. S., 2005, Use of the ARIMA Model for Forecasting Wheat Area and Production in Pakistan, Journal Of Agriculture & Social Sciences, 120–122
 • Kaynar, O. ve Taştan, S., 2009, Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 161-172.
 • Liu, H. & Shao, S. 2016. India’s Tea Price Analysis Based on ARMA Model, Journal of Scientific Research Publishing Inc, Pg. 118-123
 • Nochai. R. & Nochai. T., 2006, ARIMA Model For Forecasting Oil Palm Price, Proceedings of the 2nd IMT-GT Regional Conference on Mathematics, Statistic and Applications Universiti Sains Malaysia, Penang, pg. 1-7
 • Oğhan, S. 2010. Zaman Serisi Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Ege Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, Yayınlanmıştır, İzmir.
 • Özer. O. O. & İlkdoğan. U., 2013, Box Jenkins Modeli Yardımıyla Dünya Pamuk Fiyatının Tahmini, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Cilt:10, Sayı:2, syf: 13-20
 • Saner. G., Adanacıoğlu. H. & Naseri. Z., 2018, Türkiye'de Bal Arzı ve Talebi için Öngörü, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:24 Sayı:1 Sayfa: 43-51
 • TÜİK., 2018, 2002-2017 Yılları Türkiye Organik İncir Üretimi, (Erişim tarihi:05.12.2018)
 • Uçum. İ., 2016, ARIMA Modeli ile Türkiye Soya Üretim ve İthalat Projeksiyonu, TEAD, 2(1)
 • Uzundumlu. A. S., et al., 2018, Future of Fig Production, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, pg. 138-146
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Yazar: Mesut YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ela ATIŞ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder583972, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {141 - 147}, doi = {10.24181/tarekoder.583972}, title = {Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Mesut and ATIŞ, Ela} }
APA YILDIZ, M , ATIŞ, E . (2019). Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 141-147 . DOI: 10.24181/tarekoder.583972
MLA YILDIZ, M , ATIŞ, E . "Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 141-147 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/583972>
Chicago YILDIZ, M , ATIŞ, E . "Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 141-147
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini AU - Mesut YILDIZ , Ela ATIŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.583972 DO - 10.24181/tarekoder.583972 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 147 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.583972 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.583972 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini %A Mesut YILDIZ , Ela ATIŞ %T Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.583972 %U 10.24181/tarekoder.583972
ISNAD YILDIZ, Mesut , ATIŞ, Ela . "Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 141-147 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.583972
AMA YILDIZ M , ATIŞ E . Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini. TED - TJAE. 2019; 25(2): 141-147.
Vancouver YILDIZ M , ATIŞ E . Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 147-141.