Tarım Ekonomisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org


Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin en az altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Ulusal TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (1992 yılından bu yana)

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. 
 7. Yazarlar makalelerine ait intihal oranlarını ek olarak sisteme yüklemelidir. 
 8. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.
 9. Dergi TR dizin endeksinde tarandığı için anket, mülakat, odak grubu çalışmaları veya görüşme tekniği kullanılarak katılımcılardan veri toplanması gerektiren araştırmalarda yazarın sisteme "Etik Kurul İzin Belgesi" yüklemesi ve makale içerisinde buna ait bilgiye (kurum, tarih, karar/sayı numarası) yer vermesi önerilir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tel: 0 256 7727023 
                                                                                                                                                        Editör


Tarım Ekonomisi Dergisi

ISSN 1303-0183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org
Kapak Resmi


Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin en az altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Ulusal TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (1992 yılından bu yana)

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. 
 7. Yazarlar makalelerine ait intihal oranlarını ek olarak sisteme yüklemelidir. 
 8. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.
 9. Dergi TR dizin endeksinde tarandığı için anket, mülakat, odak grubu çalışmaları veya görüşme tekniği kullanılarak katılımcılardan veri toplanması gerektiren araştırmalarda yazarın sisteme "Etik Kurul İzin Belgesi" yüklemesi ve makale içerisinde buna ait bilgiye (kurum, tarih, karar/sayı numarası) yer vermesi önerilir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tel: 0 256 7727023 
                                                                                                                                                        Editör


İçindekiler Son Sayı
Cilt 25 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Su Kaynaklarının Korunmasında Yerel Tohum Çeşitlerinin Rolü Üzerine Çiftçi Görüşleri
  Sayfalar 133 - 139
  Ece SALALI , Ela ATIŞ , Cihat GÜNDEN
 2. Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini
  Sayfalar 141 - 147
  Mesut YILDIZ , Ela ATIŞ
 3. An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"
  Sayfalar 149 - 159
  Erkan TOPAL , Gamze SANER , Banu YÜCEL , Mirela STRANT , Engin ÜÇEŞ , Tuğçe OLGUN , Zekiye ŞENGÜL
 4. Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği
  Sayfalar 161 - 167
  Veysel IŞIK , Burak ÖZTORNACI
 5. Aydın İlinde Gıda İsrafının Belirlenmesi: Bir Örnek Olay Çalışması
  Sayfalar 169 - 184
  Ayşe ÜNDEVLİ , Gamze KADAM , Yüksel Leyla BEKDİK , Halil İbrahim YILMAZ , Ferit ÇOBANOGLU
 6. Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi
  Sayfalar 185 - 194
  Osman Orkan ÖZER , Betül GÜRER , Berrin TAŞKAYA TOP , Mustafa KAN
 7. Türkiye’nin Kuru Üzüm Dış Satım Potansiyelinin Çekim Modeli İle İncelenmesi
  Sayfalar 195 - 200
  Yüksel SAVAŞ , Ferruh IŞIN
 8. Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk
  Sayfalar 201 - 206
  Burak ÖZTORNACI , Haydar ŞENGÜL
 9. Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği
  Sayfalar 207 - 217
  Melike ÖNCÜL , Yusuf SEKMAN , Filiz KINIKLI , Metin ARTUKOĞLU
 10. Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Ağrı Ve Eskişehir İlleri Örneği
  Sayfalar 219 - 230
  Necat KAYA , Sultan ÇOKER , Filiz KINIKLI , Murat YERCAN
 11. Cross-Country Comparison of Efficiency in the Olive Oil Sector: Italy-Turkey
  Sayfalar 231 - 240
  Altuğ ÖZDEN , Maurizio PROSPERİ , Rafaela DİOS-PALOMARES , Armando URSİTTL
 12. The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans
  Sayfalar 241 - 247
  Esra KANADALI , Emine KAYA
 13. Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi
  Sayfalar 249 - 258
  İpek TOPUZOĞLU , Metin ARTUKOĞLU
 14. Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 259 - 265
  Şule ERCAN , Ruken ÖZTEP , Duran GÜLER , Gamze SANER
 15. An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products
  Sayfalar 267 - 274
  Mohammad Sharif RAHİMİ , Metin ARTUKOĞLU
 16. Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış
  Sayfalar 275 - 281
  Bilal BİLGE , Metin ARTUKOĞLU
Dizinler