Year 2018, Volume 24, Issue 2, Pages 225 - 231 2018-12-30

Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği
An Application of Conjoint Analysis of Cotton Farmers Variety Choice: The Case of Aydin Province

Cansu AYHAN [1] , Göksel ARMAĞAN [2]

57 189

Ekonomik olarak pamuk üretiminde artış sağlanması için yöreye uygun çeşit tercihinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı pamuk üreticilerinin çeşit tercihini etkileyen verim, kalite, dayanıklılık ve fiyat özelliklerinin önem düzeylerini ve pamuk tohumuna ek ödeme istekliliğini belirlemektir. Bu amaçla Aydın ilinin Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 119 üretici ile yüz yüze görüşülmüştür. Üreticilerin tohum tercihindeki özelliklerin fayda katsayıları Konjoint Analizi ile, en uygun tohum çeşidi için ödeyebilecekleri fiyat düzeyi Düşük Sınır Tahmini (LBM-Lower Bound Mean) yöntemi ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tohum çeşidine ait özelliklerden en önemlisi kalite (%28) olarak bulunmuştur, bunu sırasıyla verim (%25), fiyat (%24) ve dayanıklılık (%23) izlemektedir. Üreticilerin kalitesi, verimi ve dayanıklılığı yüksek olan tohum için ödemeye razı olduğu tutar 11,39 TL olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçların çeşit geliştirme, yeni ürün tasarlama, pazar payı tahmini gibi konularda araştırma yapan kuruluşlara fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

Cotton is a plant grown as an annual plant. It is an agricultural product which is widely produced in the world because of the fact that it is a plant that utilizes fiber, seed and other plant parts of cotton. Since it is a strategic product, cotton has an important position in terms of the added value it creates in the country. In order to increase the cotton production economically, it is necessary to be determined the suitable cultivar preference for the region. The aim of this study is to determine the importance levels of yield, quality, resistance and price characteristics affecting of cotton producers on preference of cultivar and to determine the willingness to pay for cotton seed of those producers. For this purpose, face-to-face interviews are conducted with 119 producers selected by stratified random sampling method in Söke, Germencik and Koçarlı districts of Aydın. Benefit coefficients of the characteristics of the producers in the seed preference are calculated by Conjoint Analysis, and the price level they could pay for the most suitable seed type is calculated with the Low Bound Mean method. According to the results, the most important characteristic of the seed type is quality (28%). This is followed by yield (25%), price (24%) and resistance (23%). The amount that the producers are willing to pay for the seed with high quality, yield and durability is calculated as 11,39 TL. It is thought that these results may benefit organizations conducting research on various kinds of development, new product design, market share estimation.

 • Adalıoğlu, H. A., Akkuş, C. İ., Abay, C., Kart, Ö. Ç. M. (2017). Aydın İli Söke İlçesinde Pamuk Üreticilerinin Tohum Tercihini Etkileyen Faktörler. Anadolu Tarım Bilim Dergisi/Anadolu J Agr Sci, 32: 189-196.
 • Albayrak, H. 2014. Aydın Merkez İlçesi Pamuk Üretiminde Yetiştirme Koşullarının Verim Lif ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Banarje, B., Hudson, D., Matin, S. 2007. Effects Of Seed and Farm Characteristics on Cottonseed Choice: A Choice-Based Conjoint Experiment in The Missisipi Delta. Journal Of Agricultural and Applied Economics, 39(3): 657-669.
 • Basaravaj, G., Pao, P. P., Achoth L., Pokharkar, V.G. Gupta, S.K., Kumar, A.A. 2015. Understanding Trait Prefences Of Farmers For Post-Rainy Sorghum And Pearly Millet İn India – A Conjoint Analysis. Ind İn Of Agri Econ, 70:1 130-143.
 • Çınar, G. 2009. Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Doğuay, N. 2009. Aydın Bölgesindeki Pamuk Üreticilerinin Çevresel Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Güncan, A. 2012. Kalite İçin Ödeme İstekliliği: Antalya’da Süt ve Yumurta Talebi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • ICAC, 2018. International Cotton Advisory Committee, Statistics View, https://icac.gen10.net, [Erişim Tarihi: 22.07.2018]
 • Miran, B. 2013. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, 314, İzmir.
 • Odabaşıoğlu, C. Çopur, O. 2017. Çırçır İşletmelerinin Pamuk Lif Kalitesine Bakış Açıları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(1): 53-61.
 • Polat, D. 2015. İkinci Ürün Yetiştirme Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Taşçıoğlu, Y. 2011. Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya.
 • TUİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://tuik.gov.tr, [Erişim Tarihi: 22.11.2017]
 • Yener, T., Başal, H. 2016. İkinci Ürün Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Tarımında Kullanılan Yaprak Gübrelerinin Verim Komponentlerini ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 63-69.
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Cansu AYHAN (Primary Author)

Author: Göksel ARMAĞAN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { tarekoder497378, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {225 - 231}, doi = {10.24181/tarekoder.497378}, title = {Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği}, key = {cite}, author = {AYHAN, Cansu and ARMAĞAN, Göksel} }
APA AYHAN, C , ARMAĞAN, G . (2018). Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24 (2), 225-231. DOI: 10.24181/tarekoder.497378
MLA AYHAN, C , ARMAĞAN, G . "Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018): 225-231 <http://journal.tarekoder.org/issue/38802/497378>
Chicago AYHAN, C , ARMAĞAN, G . "Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018): 225-231
RIS TY - JOUR T1 - Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği AU - Cansu AYHAN , Göksel ARMAĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.497378 DO - 10.24181/tarekoder.497378 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 231 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.497378 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.497378 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Economics Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği %A Cansu AYHAN , Göksel ARMAĞAN %T Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.497378 %U 10.24181/tarekoder.497378
ISNAD AYHAN, Cansu , ARMAĞAN, Göksel . "Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 225-231. https://doi.org/10.24181/tarekoder.497378