Year 2017, Volume 23 , Issue 2, Pages 289 - 297 2017-12-30

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi
An Evaluation of Satisfaction of Members in the Beet Growers Cooperatives-Kayseri

İbrahim TİMURKAYNAK [1] , Göksel ARMAĞAN [2]


Tarımsal üretimin ekonomik açıdan başarıya ulaşması, üretim tekniğine, üreticilerin etkinliği ise örgütlenmelerine bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacını Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortaklarının memnuniyetlerinin ve beklentilerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın tüm üreticileri kapsaması açısından Kayseri Şeker Fabrikasının üretim yaptığı Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bulunan 12 Bölge Müdürlüğündeki 170 üreticiyle yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kooperatif ortaklarının memnuniyetlerini içeren madde boyutlarının belirlenmesinde faktör analizinden, bu boyutların kooperatif başarısına etkisinin belirlenmesinde ise yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Bulgular üyelerin memnuniyetinin kooperatife duyulan güven, kooperatifin ekonomik faydası, kooperatifin sosyal faydası ve kooperatife duyulan inanç boyutlarıyla temsil edilebileceğini göstermektedir. Sonuçlar özellikle kooperatife duyulan güven ve inancın kooperatif başarısına önemli düzeyde etki yaptığını ortaya koymaktadır.

Achieving economic success in agricultural production and effectiveness of producers respectively depends on production technique and organization status. The main purpose of this study is the determination of the satisfaction and expectations of the partners of  Kayseri Beet Growers Cooperative. In terms of scope of all the producers of the study, a face-to-face survey was conducted with 170 producers in 12 Regional Directorates located in Kayseri, Sivas and Yozgat, where Kayseri Sugar Factory produced. In the study, factor analysis was used to determine the content of the satisfaction of the cooperative partners and structural equation model was used to determine the effect of these factors on cooperative success. Findings show that the satisfaction of the partners can be represented by the trust on cooperative, the economic benefit of the cooperative, the social benefits of the cooperative and the belief on cooperative. Th results show that trust and belief on cooperatives have a significant effect on cooperative success.

 • Anonim. (2014). Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 2014 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara. Arslan, Y. (2007). Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifinin Finansal Analizi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cinar, G., Isin, F., & A. Hushmat (2016). Classification of Risk Perceptions of Trading Firms. Journal of Financial Risk Management, 5(01), 7-13.
 • Cinar, G., Isin, F., & A. Hushmat (2016). How Managers React to Crisis?: A Planned Behavior Theory Approach, The East Asian Journal of Business Management 6 (4), 5-12.
 • Çelik, N. (2012). Dünyada ve Türkiye'de Kooperatiflerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Erol, F. (1998). Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatiflerinin Gelişimiyle İlgili Sorunlar ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Everest, B., & Yercan, M. (2016). Kooperatif ortaklarının kooperatifçilik ilkelerini algılamaları üzerine bir araştırma: Tarım kredi kooperatifleri örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 67-73.
 • Kepoğlu, A. (2008). Şeker Pancarında Kota Uygulamalarının Şeker Pancarı Üretimine Etkileri ve Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Durumlarında Meydana Gelen Değişimler: Eşkisehir İli Alpu İlçesi Araştırması. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
 • Miran, B. (2002). Temel İstatistik. İzmir.
 • Özcan, L. Ö. (2005, Aralık). Kooperatifçilik Gününü Kutlarken. Türkiye Koop Dergisi(85), 44.
 • Pankobirlik. (2015). S.S. Pancar Ekicileri Koop. Birliği Pankobirlik Stratejik Eylem Planı. Ankara.
 • Polat, F. (2011). Yemeklik Yağ Sektöründe Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Ankara: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.
 • Serinikli, N. ve İ., H., İnan. (2011). Küreselleşme Sürecinde Tarım Kooperatifleri ve Küreselleşmenin Tarım Kooperatiflerine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17 (2): 19-27.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., Miran, B., & Meral, Y. (2013). Türkiye'de kooperatiflere ortak olmada ve kooperatif başarısında etkili faktörlerin analizi. Akademik Ziraat Dergisi, 2(1), 23-34.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lirsel uygulamları, Ekinoks yayınları, Ankara, 212s.
 • Tuğcu, G. (2009). Pankobirliğin 4634 Sayılı Şeker Kanunu Çerçevesinde Ülke Şeker Piyasasındaki Yerinin Şeker Pancarı Üreticisi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Yercan, M. (2007). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 19-29.
Journal Section Research
Authors

Author: İbrahim TİMURKAYNAK

Author: Göksel ARMAĞAN (Primary Author)

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { tarekoder369541, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {289 - 297}, doi = {10.24181/tarekoder.369541}, title = {Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ti̇murkaynak, İbrahim and Armağan, Göksel} }
APA Ti̇murkaynak, İ , Armağan, G . (2017). Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (2) , 289-297 . DOI: 10.24181/tarekoder.369541
MLA Ti̇murkaynak, İ , Armağan, G . "Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 289-297 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/32847/369541>
Chicago Ti̇murkaynak, İ , Armağan, G . "Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 289-297
RIS TY - JOUR T1 - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi AU - İbrahim Ti̇murkaynak , Göksel Armağan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.369541 DO - 10.24181/tarekoder.369541 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 297 VL - 23 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.369541 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.369541 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi %A İbrahim Ti̇murkaynak , Göksel Armağan %T Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.369541 %U 10.24181/tarekoder.369541
ISNAD Ti̇murkaynak, İbrahim , Armağan, Göksel . "Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 2 (December 2017): 289-297 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.369541
AMA Ti̇murkaynak İ , Armağan G . Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. TED - TJAE. 2017; 23(2): 289-297.
Vancouver Ti̇murkaynak İ , Armağan G . Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(2): 297-289.