Year 2016, Volume 22 , Issue 2, Pages 49 - 58 2016-12-22

Comparative Analysis on Cooperative Legislation between Turkey and EU Countries
Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi

Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN [1] , Murat YERCAN [2]


Failure on agricultural organizations in Turkey has been examined in many studies and the reasons for failure are determined through them. "Problems arising from the legislation" has been identified as a common result in a considerable number of studies. Large number of agricultural cooperative is observed in Turkey which even unopened or interrupted its activities although completed its establishment stages. Most of these cooperatives are established without any preliminary studies and economic needs, which are inactive with large numbers of shareholders. In this respect, legislative chaos for agricultural cooperatives can be mentioned in Turkey. In this study, cooperative legislation of Turkey and EU Countries is considered, and the comparison analysis of especially agricultural cooperative legislation is carried out between them.

Türkiye'de tarımsal örgütlerle ilgili yapılan birçok araştırmada örgütlerin başarısızlığı incelenmiş ve başarısızlığın sebepleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmaların önemli bir kısmında “mevzuattan kaynaklanan sorunlar” ortak sonuç olarak tespit edilmiştir. Kuruluşunu tamamladığı halde faaliyete geçememiş veya faaliyetini çeşitli nedenlerle yarıda kesmiş, çok sayıda tarım kooperatifi olduğu görülmektedir. Bunların çoğu ön çalışmalar yapılmadan ve ekonomik bir ihtiyaç duyulmadan kurulmuş kooperatiflerdir. Bu kooperatifler faal olmayan, zira ortak sayısı da oldukça fazla olan kooperatiflerdir. Bu anlamda, Türkiye'de tarımsal amaçlı kooperatiflerde mevzuat karmaşasının olduğundan söz edilebilir. Bu çalışmada Türkiye ile AB ülkelerindeki kooperatifçilik mevzuatı incelenerek özellikle tarımsal kooperatiflerin mevzuatında karşılaştırma yoluna gidilmiştir.

 • Kooperatifler Kanunu,T.C. Resmi Gazete, 1163 sayılı, 2015
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 1581 sayılı, 2005
 • Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 4572 sayılı, 2000
 • Anonim, Dünya'da Başarılı Kooperatifçilik Uygulamaları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (Erişim: Mayıs 2015). http://koop.gtb.gov.tr/
 • COGECA, 2014. Development of Agricultural Cooperatives in the EU, COGECA European Agri-cooperatives, Brussels.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012. Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem planı, 2012-2016, Ankara.
 • İnan, İ.H., 2004. Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketi ve Avrupa Modeli, İTO Yayınları, İstanbul.
 • İnan, H., Direk, M., Başaran, B., Birinci, S., Erkmen, E., 2015, Tarımda Örgütlenme http://www.zmo.org.tr/ (Erişim: Mayıs 2015). Kalkınma Bakanlığı, 2000. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Kalkınma Bakanlığı, 2007. 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Kalkınma Bakanlığı, 2013. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Kızılaslan, H., Menek, M., 2009. Kooperatiflerin Hukuki Statüsü ve Vergiler Karşısındaki Durumu, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(2):47-55.
 • Koçtürk, O.M., 2006. Türkiye'de Kooperatiflerin Vergilendirilmesi, Yönetim Ve Ekonomi, 13(2):119-136.
 • Mülayim, Z.G., 2012. Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, Ankara, s.505.
 • Rehber, E., 2006. Tarımda Örgütlenme Ve Sorunları, Uludag Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü.
 • Tan, S., Karaönder, İ., 2013. Türkiye'de Tarımsal Örgütlenme Politikalarının ve Mevzuatının İrdelenmesi: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (1): 87-94.
 • Yercan, M., Engindeniz, S., 2001, Türkiye'de Tarımsal Kooperatiflerin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Vergi Sorunları Dergisi, 151:136-145.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Review
Authors

Author: Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN (Primary Author)
Institution: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Author: Murat YERCAN
Institution: Ege Üniversitesi

Dates

Publication Date : December 22, 2016

Bibtex @review { tarekoder515304, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {49 - 58}, doi = {}, title = {Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Albayram Doğan, Zübeyde and Yercan, Murat} }
APA Albayram Doğan, Z , Yercan, M . (2016). Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (2) , 49-58 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/28531/515304
MLA Albayram Doğan, Z , Yercan, M . "Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 49-58 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/28531/515304>
Chicago Albayram Doğan, Z , Yercan, M . "Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 49-58
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi AU - Zübeyde Albayram Doğan , Murat Yercan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 58 VL - 22 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi %A Zübeyde Albayram Doğan , Murat Yercan %T Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Albayram Doğan, Zübeyde , Yercan, Murat . "Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 2 (December 2016): 49-58 .
AMA Albayram Doğan Z , Yercan M . Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi. TED - TJAE. 2016; 22(2): 49-58.
Vancouver Albayram Doğan Z , Yercan M . Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(2): 49-58.