KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
Socio-Economic Investigation of Chemical Fertilizer and Soil Analysis Supports (Tokat Province Sample)

Gülçin ALTINTAŞ [1] , Atila ALTINTAŞ [2]


Çalışmada kimyevi gübre ve toprak analizi desteğinin sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sahasında 135 üretici ile anket çalışması yürütülmüştür. Üreticiler üç grupta incelenmiştir. İlk grubuÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan dolayısıyla desteklemelerden yararlanmayan üreticiler, ikinci grubu Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı sadece kimyevi gübre desteği alan üreticiler ve üçüncü grubu Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı kimyevi gübre ve toprak analizi desteklerinin her ikisinden de yararlanan üreticiler oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle üreticilerin sosyo-ekonomik yapıları ortaya konulmuş ve bu sosyoekonomik yapının destekleme gruplarına göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla χ , G testi yapılmıştır. Ayrıca sosyo-ekonomik yapı ile destekleme grupları arasında uyum analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare testi sonucunda işletme genişliği, mülkiyet durumu, bitkisel üretim değeri, sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi, tarımsal kuruluşlarla ilişki düzeyi ve toprak analizi gerekliği bilinç düzeylerinin destekleme gruplarına bağımlı olarak değiştiği istatistiksel olarak belirlenmiştir. Üreticiler toprak analizi gerekliliği bilinç düzeylerine göre düşük orta yüksek şeklinde tekrar gruplandırılarak sosyo-ekonomik özellikleri bakımından tekrar ki-kare testine tabi tutulmuştur. Yapılan ki-kare testi sonucu işletme genişliği, mülkiyet durumu, bitkisel üretim değeri, sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi, tarımsal kuruluşlarla ilişki düzeylerinin toprak analizi bilinç düzeylerine bağımlı olarak değiştiği belirlenmiştir
This study was purposed to socio-economic examination of chemical fertilizer and soil analysis supports. In the research area the survey was made with 135 producers. Producers were categorized into three groups. First group is made of those who are not registered in the Farmer Registration System and, thus, who do not benefit from the support applications. Second group is made of those who are registered in the Farmer Registration System and who get only chemical fertilizer support and the third group consists of those who benefit from both chemical fertilizer and soil analysis supports. In this study, firstly, socio-economic structure of producers was determined and chi-square and G testing was made to determine whether change of this socio-economic structure according to support groups. Moreover, correspondence analysis was made between socio-economic structure of farmers and support groups.As a result of the chi-square test that change depending on to the support groups of the farm size, ownership status, the value of crop production, the levels of social participation and environmental relationship, the levels of agriculture organizations relationship and soil analysis necessity level of consciousness were statistically determined. Producers according to soil analysis necessity level of consciousness were re-grouped in the form of low-medium-high and were tested re-chi square in terms of socio-economic characteristics. As a result of the chisquare test that change depending on to the soil analysis necessity level of consciousness groups of the farm size, ownership status, the value of crop production, the levels of social participation and environmental relationship, the levels of agriculture organizations relationship were determined
 • Abay, C., Olhan, E., Uysal, Y., Yavuz, F., Türkekul, B., 2005.
 • Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırılması, İstatistikçiler Dergisi 1 (2008) 9-15.
 • Topçu, Y., 2008. Çiftçilerin Tarımsal Destekleme
 • Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara. Aslan,M., Boz,İ., 2005. Doğrudan Gelir Desteğinin
 • Politikalarından Faydalanma İstekliliğinde Etkili Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 21(2),
 • Anonim, 2009. Tokat Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları
 • Aydeniz, A., 1992. Gübreleme-Ekonomi İlişkileri. II. Ulusal
 • Uzgören, N., 2007. Uyum Analizinin Teorik Esasları ve Gübre Kongresi Tebliğleri. 30 Eylül- 4 Ekim, 1991- Ankara.
 • Regresyon Analizi ile Benzerliğinin Grafiksel Boyutta Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:18, Ağustos, 2007.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Dernek, Z., 2011. Türkiye
 • Tarımında Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları Isparta İli Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 9 (2).s.248-265. journal dogus.edu.tr Sorumlu Yazar Gülçin ALTINTAŞ altintasgulcin@hotmail.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 09.11.2012
Other ID JA35SM86YJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülçin ALTINTAŞ
Institution: ?

Author: Atila ALTINTAŞ
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { tarekoder272441, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2012}, volume = {18}, pages = {55 - 68}, doi = {}, title = {KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Altıntaş, Gülçin and Altıntaş, Atila} }
APA Altıntaş, G , Altıntaş, A . (2012). KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ). Tarım Ekonomisi Dergisi , 18 (1 ve 2) , 55-68 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25842/272441
MLA Altıntaş, G , Altıntaş, A . "KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 55-68 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25842/272441>
Chicago Altıntaş, G , Altıntaş, A . "KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) AU - Gülçin Altıntaş , Atila Altıntaş Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 18 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) %A Gülçin Altıntaş , Atila Altıntaş %T KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) %D 2012 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 18 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Altıntaş, Gülçin , Altıntaş, Atila . "KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 / 1 ve 2 (June 2012): 55-68 .
AMA Altıntaş G , Altıntaş A . KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ). TED - TJAE. 2012; 18(1 ve 2): 55-68.
Vancouver Altıntaş G , Altıntaş A . KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK TAHLİLİ DESTEĞİNİN SOSYO -EKONOMİK AÇIDAN * İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ). Tarım Ekonomisi Dergisi. 2012; 18(1 ve 2): 68-55.