KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Rural Women's Socio-Economic Status and Future Expectations (The Case of TRA1 Region)

Tuğba EREM KAYA [1] , Tecer ATSAN [2]


Bu çalışma, kırsal kadınların sosyo-ekonomik durumları ve geleceğe yönelik beklentileri incelenmiştir. Çalışmada materyal olarak, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine ait 15 ilçedeki 60 köyde faaliyette bulunan kırsal kadınlarla yapılan toplam 158 adet anket verileri kullanılmıştır. Araştırma alanında görüşülen kadınlardan okuma yazma bilmeyenlerin oranı %41.8'dir. İncelenen ailelerde çekirdek aile tipi egemen (%80,7) olup, ilk evlilik yaşı 16-18 yaşları arasında yoğunlaşmaktadır. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı ise 3.7'dir. Araştırma alanında bir kadın günde ortalama olarak 12.7 saat çalışmaktadır ve kadınların %9.5'inin herhangi bir sosyal güvenliği de bulunmamaktadır. Ekonomik yetersizlik, köy toplum yapısından kaynaklanan sorunlara rağmen, kadınlar gelecekten umutludur. Kadınların yaşadıkları bu sorunları tek başlarına çözmeleri mümkün olmadığı için kamu ve özel kurumlar aracılığıyla geniş kapsamlı kalkınma projeleri yapılmalı, kırsal alanda gelişme sağlanabilmesi için öncelikle eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir
In this study, rural women's socio-economic conditions and future expectations were examined. In the study material, Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces with 15 rural women in the county a total of 158 units operating in 60 villages in the survey data are used. Research in the field of women interviewed 41.8% illiteracy rate is. Type the ruling families, nuclear families surveyed (80.7%), and concentrated in the first marriage age between the ages of 16-18. The average number of children per woman is 3.7, is. On average 12.7 hours a day working in the field of research, a woman, and women 9.5%, social security, is there any scroll. Economic failure, despite the problems caused by the structure of village society, women are hopeful of the future. Is not possible to solve these problems alone, women in public and private institutions should be done through the comprehensive development projects, primarily for improvements in rural areas should be given to training activities
  • An o n im, 1 9 9 7 . H ttp ://w w w. aer i. o rg . tr /P D F /7 8 - Sorumlu Yazar: Tuğba Erem KAYA terem@atauni.edu.tr Geliş Tarhi Kabul Tarihi Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. : 26.07.2011 :21.09.2012
  • Erem Kaya, T., 2011. Kırsal Kadının Tarımsal Yenilikleri
  • Benimsemesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma:Tra1 Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, (Basılmamış), Erzurum.
Other ID JA35SM59MB
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba EREM KAYA
Institution: ?

Author: Tecer ATSAN

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { tarekoder272440, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2012}, volume = {18}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Erem Kaya, Tuğba and Atsan, Tecer} }
APA Erem Kaya, T , Atsan, T . (2012). KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ) . Tarım Ekonomisi Dergisi , 18 (1 ve 2) , 1-11 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25842/272440
MLA Erem Kaya, T , Atsan, T . "KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)" . Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 1-11 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25842/272440>
Chicago Erem Kaya, T , Atsan, T . "KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ) AU - Tuğba Erem Kaya , Tecer Atsan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 18 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ) %A Tuğba Erem Kaya , Tecer Atsan %T KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ) %D 2012 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 18 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Erem Kaya, Tuğba , Atsan, Tecer . "KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 / 1 ve 2 (June 2012): 1-11 .
AMA Erem Kaya T , Atsan T . KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ). TED - TJAE. 2012; 18(1 ve 2): 1-11.
Vancouver Erem Kaya T , Atsan T . KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ). Tarım Ekonomisi Dergisi. 2012; 18(1 ve 2): 1-11.