ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI
Socio-Economic Structure and Problems of Agricultural Enterprises Producing Early Potato in Adana Province

Naciye TOK [1] , Müge KANTAR DAVRAN [2]


Bu araştırmada, Adana İli'nde erkenci patates üreten tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve sorunları incelenmiştir. Araştırmada erkenci patates üreten 64 işletmeden yüz yüze görüşme (mülakat) yoluyla 2009 yılına ait veriler toplanarak, işletme büyüklük gruplarına göre analiz edilmiştir. Tüm görüşmeler araştırıcılar tarafından 2009 yılında yapılmıştır. İşletmelerin ortalama arazi genişliği 137.4 dekar olarak bulunmuştur. Toplam arazinin %73.9'unda patates üretimi yapılmaktadır. Araştırma alanında ortalama parsel sayısı 3.6, ortalama parsel genişliği 38.4 dekardır. Mevcut işlenen arazilerin % 54.4'ü mülk araziden oluşmaktadır. İşletmelerde ortalama işgücü miktarı 3.75 EİB'dir. Sermaye dağılımı oldukça dengesiz olup, aktif sermaye içerisinde çiftlik sermayesi oranı %94.1, işletme sermayesinin oranı ise %5.9'dur. Kullanılan yabancı sermaye oranı %24.6'dır. İşletmelerde ortalama GSH 217 658 TL iken, dekara GSH 1 584 TL, ortalama tarımsal gelir 72 457 TL, aile geliri 80 391 TL'dır. Üreticilerin, erkenci patates üretiminde fiyat, pazarlama, ürün ve üretimle ilgili olmak üzere dört konuda yoğunlaşan önemli sorunları bulunmaktadır
In this study, socio-economic structure and problems of agricultural enterprises producing early potato in Adana province were investigated. Data were obtained by means of personal (face to face) interview from 64 enterprises and analyzed according to the size of enterprises. All interviews were done by the researchers in 2009. Average land size is found as 137.4 decar (13.74 ha). Potatoes production area is conducted 73.9% of total land. Average parcel number per farm is 3.6 and average parcel size is 38.4 in the research area. 54.4% of total land has owned land status. Average labor force per farm is 3.75 manpower units. Capital distribution is unbalanced. Farm capital rate is 94.1% and working capital rate is 5.9% in total active capital. Foreign capital rate is 24.6%. Gross domestic product was found as 217.658 TL and gross domestic product per decar is 1.584 TL. Average agricultural income and family income are found as 72.457 TL and 80.391 TL respectively. Producer' problems in early potato production are summarized as price, marketing, product and production processes
  • Arıoğlu, H., 2002. Nişasta ve Şeker Bitkileri Ders Kitabı. Genel Yayın No: 188, Ders Kitapları yayın No: A-57, Adana,
  • Arıoğlu, H., Çalışkan, M.E., Onaran, H., 2006. Türkiye'de Patates Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Niğde. (Basılmamış Kongre Bildirisi).
  • Çiçek, A., Erkan, O., 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:12, Ders Notları
Other ID JA35SJ76YN
Journal Section Articles
Authors

Author: Naciye TOK
Institution: ?

Author: Müge KANTAR DAVRAN

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272411, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {67 - 73}, doi = {}, title = {ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Tok, Naciye and Kantar Davran, Müge} }
APA Tok, N , Kantar Davran, M . (2010). ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 67-73 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272411
MLA Tok, N , Kantar Davran, M . "ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 67-73 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272411>
Chicago Tok, N , Kantar Davran, M . "ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI AU - Naciye Tok , Müge Kantar Davran Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI %A Naciye Tok , Müge Kantar Davran %T ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Tok, Naciye , Kantar Davran, Müge . "ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 67-73 .
AMA Tok N , Kantar Davran M . ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 67-73.
Vancouver Tok N , Kantar Davran M . ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO * EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 67-73.