ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Study on Profitability Analysis of Table and Wine Grape Production in Ankara Province Kalecik District

Zeki BAYRAMOĞLU [1] , Erdemir GÜNDOĞMUŞ [2] , Yusuf ÇELİK [3]


Bu çalışmada, Ankara ili Kalecik ilçesinde yetiştiriciliği yapılan şaraplık ve sofralık üzüm çeşitlerinin karşılaştırmalı kârlılık analizi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği yapan 73 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dekara üretim masrafları sofralık çeşitte 356.99 TL ve şaraplık çeşitte ise 419.57 TL olarak tespit edilmiştir. Bu masrafların sofralık çeşitte %62.91'i değişen masraf ve %37.09'u sabit masrafken, şaraplık çeşitte %69.85'i değişen masraf ve %30.15'i de sabit masraflardan oluşmaktadır. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde dekara üretim masrafları sofralık çeşide göre %17.8 oranında daha fazladır. Dekara verim sofralık çeşitte 928.07 kg iken, şaraplık çeşitte 682.91 kg olarak belirlenmiştir. Verimlilik sofralık çeşitte, şaraplık çeşide göre %35.9 oranında daha yüksek düzeydedir. Bu verilerden yararlanılarak 1 kg üzüm maliyeti sofralık kalecik karası çeşidinde 0.38 TL ve şaraplık kalecik karası çeşidinde ise 0.61 TL olarak hesaplanmıştır. Fakat şaraplık üzüm fiyatları (1.170 TL/Kg), sofralık çeşide göre (0.635 TL/Kg) % 84.3 daha yüksek olduğundan, şaraplık üzüm çeşidinde dekara net kar 379.36 TL iken, sofralık çeşitte 233.24 TL olmuştur. Fayda/masraf oranı şaraplık çeşitte 1.90 iken, sofralık çeşitte bu oran 1.67 olarak hesaplanmıştır. İşgücü verimliliğinin de şaraplık üzüm üretiminde (9.22 TL/EİB), sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre (6.36 TL/EİB) daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Sonuç olarak bir çok kriter açısından şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin, sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre daha üstün olduğu belirlenmiştir
In this study, wine and table grape varieties comparative profitability analysis was made in Kalecik district of Ankara province. The data was used in this study collected by questionnaire from 73 enterprises which have made the cultivation of table grape and viniculture. According to the results per decare production costs were calculated for table and wine grape varieties as 356.99 TL and 419.57 TL respectively. These costs consisted of 62.91% variable costs and 37.09% fixed costs for table grape variety and 69.85% variable costs and 30.15% fixed costs for wine grape variety. Per decare production costs of viniculture was more than one of table grape cultivation with rate 17.8%. Per decare yield was determined table grape and wine grape varieties as 928.07 kg and 682.91 kg respectively. Productivity of table variety was higher than wine variety with rate 35.9%. Cost of a kilogram grapes was calculated for table grape and wine grape varieties as 0.38 TL and 0.61 TL respectively. However, per decare net profit was 376.36 TL for wine grape variety and it was 233.24 TL for table grape variety. Because the price of wine grape (1.170 TL/kg) was higher than one of table grape with rate 84.3%. Benefit/cost ratio was calculated 1.90 for wine grape variety and 1.67 for table grape variety. Labor productivity of viniculture (9.22 TL/MLU) was higher than one of the cultivation of table grape. Finally, it was determined that viniculture was more advantageous than the cultivation of table grape according to many criteria
  • Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ. ve Yanmaz, R., 2001. Genel Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, s.230,Ankara
  • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 2001. Manisa İlinde Tarımsal Ürün Maliyetleri, İçinde:Türkiye'de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:64,s. 211-224, Ankara.
  • Fidanlıklarında Faunustik Çalışmalar, Bitki Koruma
  • Bülteni, Cilt 33, Sayı 3-4, ISSN:0406-3597, sf:153-165
  • Anonim 2005. Sekizinci Beş yıllık kalkınma planı, Bitkisel Sorumlu Yazar: Zeki BAYRAMOĞLU
  • bayramoğlu@selcuk.edu.tr Geliş Tarihi Kabul Tarihi :01.02.2010
  • Anonim 2009. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı) Anketi Sonuçları. http://www.tuik.gov.tr.
  • Bahar, E., Korkutal, İ., Kök, D., 2006. Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Trakya Ü n i v e r s i t e s i F e n B i l i m l e r i D e rg i s i , 7 ( 1 ) : 6569.Tekirdağ.
  • Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji), Anadolu Matbaası, Cilt:1, s.10,11
  • Çelik, H., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., Tangolar, S.ve Gündüz, M., 2005. Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.
Other ID JA35SJ64AD
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki BAYRAMOĞLU
Institution: ?

Author: Erdemir GÜNDOĞMUŞ
Institution: ?

Author: Yusuf ÇELİK

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272407, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bayramoğlu, Zeki and Gündoğmuş, Erdemir and Çeli̇k, Yusuf} }
APA Bayramoğlu, Z , Gündoğmuş, E , Çeli̇k, Y . (2010). ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 25-31 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272407
MLA Bayramoğlu, Z , Gündoğmuş, E , Çeli̇k, Y . "ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 25-31 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272407>
Chicago Bayramoğlu, Z , Gündoğmuş, E , Çeli̇k, Y . "ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Zeki Bayramoğlu , Erdemir Gündoğmuş , Yusuf Çeli̇k Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Zeki Bayramoğlu , Erdemir Gündoğmuş , Yusuf Çeli̇k %T ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Bayramoğlu, Zeki , Gündoğmuş, Erdemir , Çeli̇k, Yusuf . "ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 25-31 .
AMA Bayramoğlu Z , Gündoğmuş E , Çeli̇k Y . ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 25-31.
Vancouver Bayramoğlu Z , Gündoğmuş E , Çeli̇k Y . ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ve ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 25-31.

Authors of the Article
Zeki BAYRAMOĞLU [1]
Erdemir GÜNDOĞMUŞ [2]
Yusuf ÇELİK [3]