ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ
Production Cost of Wheat, Barley and Rye in Farms Owning Agricultural Machinery and Renting Machinery in Erzurum Province

Hediye KUMBASAROĞLU [1] , Vedat DAĞDEMİR [2]


Bu çalışma, 2006 üretim döneminde Erzurum'da makine sahibi olan ve olmayan işletmelerde buğday, arpa ve çavdar maliyetlerini hesaplayarak makine sahibi olmanın mı yoksa kiralamanın mı daha karlı olduğunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada materyal olarak, Erzurum ili; Merkez ilçe, Ilıca, Aşkale, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerine bağlı 30 köyde faaliyette bulunan çiftçilerle yapılan toplam 200 adet anket verileri kullanılmıştır. İşletmeler makine sahibi olan ve olmayan şeklinde 2 gruba ayrılarak analize tabi tutulmuştur.Çalışmada yapılan analiz sonuçlarına göre makine sahibi olmanın makine kiralamadan daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Maliyet hesabı yapılan üç ürünün hepsinde makine sahibi olan işletmelerin elde ettikleri gelir ile üretim masraflarının hepsini karşıladığı ve kar elde ettikleri belirlenmiştir. Makine sahibi olmayan işletmelerde ise buğday üretim masraflarının karşılandığı fakat arpa ve çavdarın üretim masraflarının karşılanmadığı tespit edilmiştir
This research was conducted to determine whether owning or renting agricultural machinery and equipment is more profitable in the farms by calculating wheat, barley and rye production costs in farms in Erzurum Province in 2006. A total of 200 questionnaires was conducted on farmers in 30 villages in Erzurum Central District, Ilıca, Aşkale, Pasinler, Köprüköy and Horasan districts to obtain primary data for the study. Secondary data was obtained from Literatures related to the topic, information from web pages and publications of some organizations. Collected data was divided into two groups as machinery owner and machinery renters and analyzed accordingly.According to the results of analysis, it was determined that owning machinery was more advantageous than renting machinery. Cost calculations were made for three products. It was determined that the farms with their own equipments have met all of the production costs and gained profits for all three products. On the other hand, it was also determined that variable costs were met in the farms for wheat but not for the production of barley and rye in the farms renting agricultural machinery and equipment
  • Aksöz, İ., 1966. Erzurum Ovasındaki Ziraat İşletmelerinin Ekonomik Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zirai Araştırma Enstitüsü Yayını, Erzurum.
  • Anonim, 2006. Türkiye'de Tarım. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
  • Anonim, 2009. Http://www.erzurum-tarim.gov.tr/ haber/2009/mak_des/mak_des.htm (21.12.2009).
  • Ayyıldız, T., Yavuz, F., 1988. Atatürk Üniversitesi Ziraat :09.12.2009 :01.02.2010 İşletmesinde İnek Sütü Maliyetleri. Doğa Dergisi, Cilt: 12, (3), Ankara.
  • Çiçek, A., Erkan, O., 1988. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat.
  • Dağdemir, V., 2005. Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere Havzalarında Hayvancılık Yapan İşletmelerin Genel Durumu ve Kooperatifleşemeye Bakış Açısı, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 147, s: 48-58, Ankara.
  • Gündoğmuş, E., 1996. Ankara İli Akyurt İlçesi Tarım İşletmelerinde Ekmeklik Buğday Üretiminin
Other ID JA35SJ62KJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Hediye KUMBASAROĞLU
Institution: ?

Author: Vedat DAĞDEMİR

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272405, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {7 - 17}, doi = {}, title = {ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ}, key = {cite}, author = {Kumbasaroğlu, Hediye and Dağdemi̇r, Vedat} }
APA Kumbasaroğlu, H , Dağdemi̇r, V . (2010). ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 7-17 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272405
MLA Kumbasaroğlu, H , Dağdemi̇r, V . "ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 7-17 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25837/272405>
Chicago Kumbasaroğlu, H , Dağdemi̇r, V . "ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 7-17
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ AU - Hediye Kumbasaroğlu , Vedat Dağdemi̇r Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 17 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ %A Hediye Kumbasaroğlu , Vedat Dağdemi̇r %T ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Kumbasaroğlu, Hediye , Dağdemi̇r, Vedat . "ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 7-17 .
AMA Kumbasaroğlu H , Dağdemi̇r V . ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 7-17.
Vancouver Kumbasaroğlu H , Dağdemi̇r V . ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN * İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR'IN ÜRETİM MALİYETİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 7-17.

Authors of the Article
Hediye KUMBASAROĞLU [1]
Vedat DAĞDEMİR [2]