TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ
The Impacts of a Complete Customs Union in Agriculture on Cotton and Textile Sector: A General Equilibrium Analysis

Osman Orkan ÖZER [1] , Ahmet ÖZÇELİK [2]


Bu çalışma, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği (GB) Anlaşmasının tarım ürünlerini de kapsaması durumunda pamuk ve tekstil sektörü üzerine yaratacağı etkileri GTAP (Global Trade Analysis Project) modeli yardımıyla belirlenmesini amaçlanmıştır. Analiz aşamasında GTAP veri tabanında yer alan 8 ülke-bölge ile 10 sektör çalışma kapsamına alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'nin lif bitkilerinde dış ticaretinde (-6.72 milyon dolar) bir azalma beklenmekte olup, buna bağlı olarak da tekstil sektöründe (-12.65 milyon dolar) bir gerileme oluşacağı hesaplanmıştır. Türkiye'nin GB'ne tam entegrasyonunun gerçekleşmesi durumunda 490 milyon dolarlık bir refah artışı sağlayacağı tahmin edilmiştir. Buna karşılık AB ülkelerinde toplamda 323.55 milyon dolarlık bir kayıp oluşacağı hesaplanmıştır
This study aims to examine the impacts of the Customs Union agreement, which came into force in 1996, on cotton and textile sector in the case it includes full integration in agriculture utilizing the GTAP (Global Trade Analysis Project) model. For this reason, the data used for GTAP analysis have been collected from the GTAP database including 8 countries and 10 sectors. According to the results, Turkey's foreign trade in plant-based fibers (-6.72 million dollars) is being expected to decrease, and it was estimated that a loss in trade occurs in the textile sector (-12.65 million dollars). Turkey gains $ 490 million in welfare when the complete Customs Union agreement is realized However, it was found that the EU countries will suffer a welfare loss amounting to 323.55 million U.S. dollars
 • ABGS,2009.http://www.abgs.gov.tr [Erişim:04.11.200].
 • Acar, M. 2006. Türkiye-AB Tarımsal Bütünleşmenin Muhtemel Etkileri: Bir Genel Denge Analizi. Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007Aydın-Kuşadası s: 46-58.
 • Anonymous,2008.http://www.Anonymous.org [Erişim: 4.SONUÇ 22.02.2008 ].
 • Armington, P.S. 1969. “A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production,”International Monetary Fund Staff Papers 16 (1969): 159-176.
 • Bayar A.H., ve E. Yeldan (2000). Agricultural Trade,
 • %0.22 oranında bir artış gösterecektir. Normal olarak
 • lif bitkilerinin tekstil hammaddesi olması nedeniyle
 • tekstil sektöründe de bir genişleme beklenirken, bir
 • daralmanın oluşacağı model sonucunda açığa
 • çıkmıştır. Daralmanın nedenini daha iyi
 • irdeleyebilmek amacıyla fiyat düzeylerindeki değişim
 • oranlarının incelenmiş ve tekstil ürünleri fiyatındaki
 • artış oranı (%0.77) yurt içi tekstil ürünleri talebini
 • %0.06 azaltmakta bu da tekstil arzını aşağıya doğru
 • çekmektedir. Pamuk üretimindeki artışın ise pamuk
 • fiyatlarında gerçekleşecek olan %0.85 oranındaki
 • fiyat yükselişine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
 • pamuk fiyatlarında ortaya çıkan bu artışın; pamuğun
 • tekstil ürünleri hammaddesi olması açısından da, Acumulation and Growth in the South Mediterranean NICs and Turkey and their Interface with the European Union, Femise Research Programme, February 2000.
 • BM, 2008. Birleşmiş Milletler: http://unstats.un.org/unsd/ default.htm Erişim Tarihi: 04.02.2008
 • Brockmeier, M., 2003. Ökonomische Auswirkungen der E U - O s t e r w e i t e r u n g a u f d e n A g r a r - u n d Ernaerungssektor. Agrarökonomische Studien, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel Kg, ISBN 3-8175- 0378-4
 • Bulutay, T., 1979. Genel Denge Kuramı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 434, Ankara.
 • De Santis, R., (2000). The Impact of a Customs Union with the EU on Turkey'sWelfare, Employment and Income
 • Çizelge 8. Bölgesel refah etkisinin kaynakları(EV, Milyon Dolar) Dağ.Etk DTH* Diğer Total Türkiye AB-27 Çin Hindistan ABD Brezilya Diğer ülkeler Toplam
 • *DTH: Dış Ticaret Hadleri 43.1680 19.3350 7.3110 0.3640 5.4760 0.1080 57.2780 133.0390 -21.2148 6.8254 6.8135 0.3544 -6.9098 0.0445 14.4356 -0.2140 -1.920 130.9050 Distribution: An AGE Model with Alternative Labor Market Structures, Journal of Economic integration, June, 15(2).
 • DTM, 2009. http://www.dtm.gov.tr [Erişim: 09.11.2009].
 • GTAP, 2007. Https://www.gtap.agecon.purdue.edu/ databases/ v6/ default.asp [Erişim: 30.06.2007].
 • Harrison, G., Rutherford, T. ve Tarr, D., (1996). The Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union, Policy Research Working Paper, The World Bank,1599.
 • Hertel, T.W. ve M.E. Tsigas, (1997). “Structure of GTAP,” Chapter 2 in T.W. Hertel (eds.), Global Trade Analysis: Modeling and Applications, New York: Cambridge University Press.
 • Mercenier, J., Yeldan , E. (1997). Is a Customs Union with Europe Enough?, European Economic Review, Vol. 41.
 • Thomsen, K., 2006. Die Zuckerpolitik der Europaeischen Union: Wohlfahrtanalyse und Reformvorschlaege, Ludwig- Maximilians Universitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Münih, Doktora Tezi, Yayınlanma Tarihi: 8. Şubat 2006 Sierke Verlag, Götingen
 • Özer,O.O, 2009. Pamuk Üretimi, Satış Fiyatı Stratejileri ve Piyasanın Gelecekteki Durumu: Aydın İli Örneği, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara.
 • TUİK, 2008. http://www.tuik.gov.tr [Erişim 20.02.2008]
 • WTO, 2009.http://www.wto.org/tratop_e/agric_e/ agchairtxt, [Erişim: 09.11.2009]. Sorumlu Yazar: Osman Orkan ÖZER
 • osman.ozer@adu.edu.tr
 • Geliş Tarihi: 16.11.2009
 • Kabul Tarihi: 14.12.2009
Other ID JA35SH97MH
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman Orkan ÖZER
Institution: ?

Author: Ahmet ÖZÇELİK

Dates

Publication Date : December 1, 2009

Bibtex @ { tarekoder272395, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {73 - 81}, doi = {}, title = {TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Özer, Osman Orkan and Özçeli̇k, Ahmet} }
APA Özer, O , Özçeli̇k, A . (2009). TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 15 (1 ve 2) , 73-81 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25835/272395
MLA Özer, O , Özçeli̇k, A . "TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 73-81 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25835/272395>
Chicago Özer, O , Özçeli̇k, A . "TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 73-81
RIS TY - JOUR T1 - TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ AU - Osman Orkan Özer , Ahmet Özçeli̇k Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 81 VL - 15 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ %A Osman Orkan Özer , Ahmet Özçeli̇k %T TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ %D 2009 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 15 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Özer, Osman Orkan , Özçeli̇k, Ahmet . "TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 / 1 ve 2 (December 2009): 73-81 .
AMA Özer O , Özçeli̇k A . TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ. TED - TJAE. 2009; 15(1 ve 2): 73-81.
Vancouver Özer O , Özçeli̇k A . TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINAALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİLER: BİR GENEL DENGE ANALİZİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2009; 15(1 ve 2): 73-81.