TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI
The Effect of Tourism on Agriculture Sector, Agro-Tourism and its Economical Results

Ayhan ÇIKIN [1] , Hüseyin ÇEKEN [2] , Metin UÇAR [3]


Bu çalışmada turizm sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ile turizmin sektörler üzerideki etkisi incelenmiştir. Turizmin ekonomik boyutu sadece kendi girdileri üzerinde değil diğer sektörlere de bağlıdır. Bu sektörlerden birisi turizmin tamamlayıcısı olan tarım sektörüdür. Çalışmada turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak tarım sektörünün gelişmesi ile turistik bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde agroturizmin gelişmesi ve turizmin tarımsal turizm üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır
In this study, the place and the importance of tourism sector in Turkish economy and the effect of tourism on sectors have been examined. The economic dimension of tourism depends not only on its own inputs, but also on other sectors. One of these sectors is the agriculture sector which is the complementary of tourism. In the study, the development of agriculture sector depending on the development of tourism sector and the development of agricultural tourism or agro tourism in the areas where agricultural activities are intensive in touristic regions and the positive and negative effects of tourism on agricultural tourism have been examined theoratically
 • Arı, A., 2008. Türkiye'de Tarımın Ekonomideki Yeri ve Ekonomisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Güncel Sorunları, (www.calismatoplum.org/sayı9/ aylan_ari.pdf , Erişim Tarihi: 24.04.2008).
 • Woo Lee, S. ve Yeon Nam, S., 2006. Agro-Tourism As A
 • Rural Development Strategy in Korea, Journal of Rural Development, 29(6). Clarke, J., 996. “Form Accommodation and The Communication Mix.”, Toursim Management, 17 (8). Çeken, H., 2003. Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve WTO (World Tourism Organization), 2000. Tourism Highlights.
 • Türkiye Turizmi, Değişim Yayınları, İstanbul. WTTC (World Travel & Tourism Council), 2006.
 • Yarcan, Ş., 1998. Türkiye'de Turizm ve Uluslararasılaşma,
 • Çeken, H., 2004. “Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Türk
 • Ekonomisinde Turizm”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 2004/4.
 • Boğaziçi Üniversitesi Yayımı, İstanbul. Yıldırak, N. ve Gülçubuk, B., 1998. Sürdürülebilir Kırsal
 • Eser, U., Kotil, E. ve Kanat, N., 1993. Turizm Katma Değeri
 • Kalkınmanın Gerçekleşebilmesi İçin Kırsal Alanda Yeniden Yapılanması, 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, Ziraat Bankası Yayını, Ankara. Ankara. Fleischer, A. ve Tchetchik, A., 2005. “Does Rural Tourism
 • Benefit From Agruculture?”, Toursim Management, 26 (5). Sorumlu Yazar Hüseyin ÇEKEN hüseyin_ceken2001@yahoo.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 03.04.2009
 • Turizm Hareketlerine Yansıması ve Türkiye”, Turizm Yıllığı. Gündüz, S., 2004. Ankara İli Kalecik İlçesindeki Tarımsal
 • Turizme Uygun Alanların Saptanması ve Tarımsal
Other ID JA35SH45ZJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan ÇIKIN
Institution: ?

Author: Hüseyin ÇEKEN
Institution: ?

Author: Metin UÇAR
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2009

Bibtex @ { tarekoder272392, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Çıkın, Ayhan and Çeken, Hüseyin and Uçar, Metin} }
APA Çıkın, A , Çeken, H , Uçar, M . (2009). TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi , 15 (1 ve 2) , 1-8 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25835/272392
MLA Çıkın, A , Çeken, H , Uçar, M . "TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 1-8 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25835/272392>
Chicago Çıkın, A , Çeken, H , Uçar, M . "TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI AU - Ayhan Çıkın , Hüseyin Çeken , Metin Uçar Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 15 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI %A Ayhan Çıkın , Hüseyin Çeken , Metin Uçar %T TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI %D 2009 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 15 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Çıkın, Ayhan , Çeken, Hüseyin , Uçar, Metin . "TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 / 1 ve 2 (December 2009): 1-8 .
AMA Çıkın A , Çeken H , Uçar M . TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI. TED - TJAE. 2009; 15(1 ve 2): 1-8.
Vancouver Çıkın A , Çeken H , Uçar M . TURİZMİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ, AGRO-TURİZM ve EKONOMİK SONUÇLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2009; 15(1 ve 2): 8-1.