GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
The Place And Importance of The Southeastern Anatolıa Project (GAP) in Rural Development Politics of Turkey

Şevket ÖKTEN [1] , Hüseyin ÇEKEN² [2]


Nüfusunun önemli bir kısmının kırsal alanlarda yaşadığı ve bu nüfusun kente oranla daha az gelişmiş olduğuTürkiye'de de tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınma önemli bir konu olmaya devametmektedir.Kırsal alanların kalkınması, bölgelerarası ekonomik, toplumsal, kültürel gelişme farklılıklarının giderilmesiniamaçlayan politikalarla yakından bağlantılıdır. Bu bağlamda Türkiye'deki kırsal alana yönelik politikalarla, baştaDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin kalkındırılarak bölgelerarasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde azaltılması ve ulusal bir bütünleşmenin sağlanmasıhedeflenmektedir.Bu anlamda Türkiye'de kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik çalışmalar, kurulduğundan bu güne kadarsürekli gündemde olmaktadır. Türkiye'nin azgelişmiş bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesindegerçekleştirilen GAPProjesi, bu yöndeki çabaların en kapsamlılarının başında gelir.Buradan hareketle çalışmamızda, tarihsel gelişim içinde Türkiye'de uygulanmakta olan kırsal kalkınmapolitikaları kapsamında GAP Projesi'nin yeri, önemi ve GAP Projesi'nden ulusal bakımdan en üst veriminsağlanabilmesi için alınması gereken tedbirler tartışılmaktadır
As in the whole world and especially in the countries developing, rural development is also proceeding to be asignificant subject in Turkey where the majority of its population live in rural regions and where that population isless developed in comparison with the city.The development of rural areas is closely related to politics aiming to remove the interregional economic, socialand cultural development differences. In this sense, with the politics towards rural areas in Turkey, it is aimed toreduce the development difference among regions and to provide a national integration by developing The Eastand SoutheasternAnatolia Regions in the first instance and the privileged areas in development.In this sense, the works that are devoted to the improvement of rural regions have been on the agenda since itsfoundation. The GAP which is carried out in one of the less developed regions of Turkey, The SoutheasternAnatolia comes up as the foremost extensive effort in this aspect.In our study; the place, importance of GAP and the required preventions to get the most benefit from the GAP aredebated in terms of rural development politics which are applied in Turkey
 • Adıkutlu, O. 1992 GAP'ta İnsan Faktörü, TÜBİTAK Dergisi, XXV, 292,Ankara
 • Agah, H. 1999. Kırsal Alan Kalkınmasında Kurumsal Yapı ve Sorun-Çözüm Önerileri, Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Diyarbakır.
 • Aktan, R. 1971. Türkiye'de Toprak Reformu çalışmaları” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt. XXVI., No:3,Ankara,
 • Bakırcı, M. 2007. Türkiye'de Kırsal Kalkınma, Kavramlar, Politikalar, Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Cengiz, T. ve Hayran, Ç. 2003. Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yönteminin Kullanımı, K.A.Ü. Orman Fakültesi Dergisi,.
 • Ceylan, C. 1995. Etkin Sulamada İnsan Unsuru, Tarım Su Yönetimi ve Çitçi Katılımı Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,Ankara
 • D.P.T. 1994. Kırsal Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPTYayını,Ankara
 • D.P.T. 2000, Kırsal Kalkınma ÖİK Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,Ankara.
 • D.P.T. 2006.Ulusal Kalkınma Stratejisi,Ankara
 • Erkan, H. 1987. Gölgesel Gelişme Stratejileri, GAP I. Urfa- Harran Kalkınma Sempozyumu, TZDK Yayınları, Ankara.
 • Ertürk, Y., Şen M. 1995.Bölgesel Kalkınma ve GAP, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Ansiklopedisi, 13, cilt,
Other ID JA35SF96JZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Şevket ÖKTEN
Institution: ?

Author: Hüseyin ÇEKEN²
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272378, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {13 - 22}, doi = {}, title = {GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Ökten, Şevket and Çeken², Hüseyin} }
APA Ökten, Ş , Çeken², H . (2008). GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 13-22 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272378
MLA Ökten, Ş , Çeken², H . "GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 13-22 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272378>
Chicago Ökten, Ş , Çeken², H . "GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 13-22
RIS TY - JOUR T1 - GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ AU - Şevket Ökten , Hüseyin Çeken² Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 22 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ %A Şevket Ökten , Hüseyin Çeken² %T GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Ökten, Şevket , Çeken², Hüseyin . "GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 13-22 .
AMA Ökten Ş , Çeken² H . GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 13-22.
Vancouver Ökten Ş , Çeken² H . GAP PROJESİ'NİN TÜRKİYE'NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 13-22.