ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI
Capital Structure of Farms Producing Sunflower in Pasinler County of Erzurum Province

Tuğba EREM KAYA [1] , Semiha KIZILOĞLU [2]


Bu araştırmada, Erzurum İli Pasinler İlçesindeki 154 tarım işletmesinin sermaye yapısı incelenmiştir. Buişletmelerde ortalama parsel büyüklüğü 18.13 da'dır. Mevcut arazinin %79.54'ü mülk araziden oluşmaktadır.İşletmelerde ortalama işgücü miktarı 3.91 EİB'dir. İşletmelerde sermaye dağılımı oldukça dengesizdir. Aktifsermaye içinde ki arazi sermayesinin oranı %89.96, işletme sermayesinin oranı ise yalnızca %10.04'tir.İşletmelerin kullandığı yabancı sermaye oranı %11.35'tir
In this study, capital structure of 154 farms was researched in Pasinler county of Erzurum province. These farmshave average parcel size of 18.13 da. 79.54 percent of area is property area. The farms have average labor unit of3.91. Capital distribution is out of blance too much. 89.96 percent of capital is land capital , only 10.04 percent ofcapital is working capital. Percentage of debt used is 11.35%
  • Açıl, F. 1971. İngiltere'de Arazi Kullanma Kooperatifleri.
  • Ziraat Ekonomisi Dergisi, Türk Zirai Ekonomi Derneği Yayın Organı, Sayı: 6, Cilt:2, s: 3-28,Ankara. Aksöz, İ. 1966. Erzurum Ovasındaki Ziraat İşletmelerinin
  • Ekonomik Durumu. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ZiraiAraştırma EnstitüsüYayını, Erzurum. Aksöz, İ. 1972. Zirai Ekonomiye Giriş. Zirai İşletmecilik
  • Genel Kısım.Atatürk Üniversitesi Yayın No:15, 298 s., Erzurum. Andresen, H. G. 1994. Community Farm Structure Surveys.
  • Agricultural Structure Surveys For Large Economic Areas. Doc. HGA/1.3. Luxembourg. Aytaç, M. 1985. Örnekleme Kuramına Giriş. (Ders Notu),
  • Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, s:65-122, Bursa. Bülbül, M. 1973. Adana Ovası Tarım İşletmelerinin
  • Ekonomik Yapısı, Finansman ve Kredi Sorunları. Gıda-Tarım Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Meslek Yayınları Serisi,Ankara. Demirci, R. 1978. Kırşehir Merkez İlçesi Hububat
  • İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüklerinin Saptanması Üzerine BirAraştırma. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Ana Bilim Dalı,Ankara. Çizelge Malzeme Varl Para TO Çizelge Sabit Alet Hayvan Döner Malzeme Para İş Hayvan İş Toplam İrat Büyük Küçük Toplam Kümes TOPLAM ARAZ Toplam İŞ Sabit Döner Toplam AKT Çizelge Sermaye Yabanc Arazinin
Other ID JA35SG23EE
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba EREM KAYA
Institution: ?

Author: Semiha KIZILOĞLU
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272374, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {23 - 30}, doi = {}, title = {ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI}, key = {cite}, author = {Erem Kaya, Tuğba and Kızıloğlu, Semiha} }
APA Erem Kaya, T , Kızıloğlu, S . (2008). ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 23-30 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272374
MLA Erem Kaya, T , Kızıloğlu, S . "ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 23-30 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272374>
Chicago Erem Kaya, T , Kızıloğlu, S . "ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI AU - Tuğba Erem Kaya , Semiha Kızıloğlu Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI %A Tuğba Erem Kaya , Semiha Kızıloğlu %T ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Erem Kaya, Tuğba , Kızıloğlu, Semiha . "ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 23-30 .
AMA Erem Kaya T , Kızıloğlu S . ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 23-30.
Vancouver Erem Kaya T , Kızıloğlu S . ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 23-30.