ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
An Analysis on the Factors Affecting the Success of Students in Agriculture Education: Case of Ataturk University

Ayşe SEZGİN [1] , Fahri YAVUZ [2]


Ziraat eğitiminde başarıya etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla Atatürk üniversitesi Ziraat Fakültesindekitoplam öğrencilerin yaklaşık %70'ini oluşturan 790 öğrenci ile anket yapılmış ve bu anketlerden 743'ü buaraştırma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin anket çalışmasının yapıldığı 2004-2005 eğitimyılındaki not ortalamaları dikkate alınarak genel not ortalaması gruplara ayrılmıştır. Öğrenci başarısınıngöstergesi olarak not ortalaması dikkate alınmış ve bunda etkili olan faktörler ve önem dereceleri tespit edilmiştir.Gruplandırılmış veriler arasındaki ilişkinin derecesini tespit etmek için X bağımsızlık testi uygulanmış venonparametrik testi olan “Sperman rho” korelasyon testinden yararlanılmıştır. Ayrıca Ordered Probit modeli ileöğrencilerin başarısı üzerinde etkili olan faktörlerin analizi yapılarak karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmabulgularına göre öğrenci başarısı ile bölümler, cinsiyet, medeni durum, ÖSS'den alınan puan, lise not ortalaması,ders çalışma durumu ve derslere devam durumu arasında önemli ve pozitif ilişki belirlenirken, sınıf, yaş gurubu,kaldıkları yerler ve mezun oldukları lise türleri arasında ise önemli ve negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuçlar, başarılı ve kapasiteli öğrencilerin ziraat eğitimine kazandırılması için teşvik edici projelerinüretilmesi gerektiğini göstermektedir
An important problem is that general success level of the students in the colleges of agriculture is low and they areincompetent with their job after they graduate. The aim of this study was to determine the factors affecting thesuccess of the students in the college of agriculture, Ataturk University. To this end, 743 students (70% of thetotal) were interviewed in 2004-2005 education year. The data were tested using X independency test. Inaddition, analysis of the factors affecting the success of the students was conducted using Ordered Probit Model.Average grade was taken into consideration as an indicator for the success of student to determine the factorsaffecting the success and their significances. According to the results, significant positive relations were foundbetween student success and departments, sex, marital status, OSS record, high school grade point average, studyconditions and attendance while significant but negative relations were determined between success and age,class, accommodation and type of high schools graduated. Accordingly, it was suggested that students with highOSS score must be supported and encouraged to enroll to the colleges of agriculture
 • Ceylan, C., 2007. Tarımsal Yayım ve İletişim Dersi Ders notu,A.Ü. Ziraat Fakültesi,Ankara.
 • Yurttaş, Z., Atsan, T., 2005. Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No; 67, Erzurum.
 • Yavuz, F., Atsan, T., 2003. Türkiye Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Sisteminin ABD ve AB ile Mukayesesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi,Ankara.
 • Nayga, R.M., Poghosyan, A., Nıchols, J.P., 2002. Consumer Willingness to Pay for Irradiated Beef: Initial Phase. Paradoxes in Food Chains and Networks, Wageningen Academic Publishers, s.250-259.
 • Erkan, O., Budak, D., 2000. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Eğitim Yöntemleri ve Öğrenciler üzerindeki Etkileri, Tekirdağ.
 • Yapıcı, Ş., Keskin H., 2000. İlköğretimin ikinci k a d e m e s i n d e k i b a ş a r ı l ı v e b a ş a r ı s ı z öğrencilerin kişilik özellikleri AKU Sınıf Öğrt. ABD'nda yüksek lisans tez çalışması
 • Yıldız, N., Akbulut, Ö., Bircan, H., 1999. İstatistiğe Giriş, Uygulamalı Temel Bilgiler Sorular Çözümlü ve Cevaplı
 • Boyacı, M., 1998. Tarımsal Bilgi ve Teknoloji Akışı (Enformasyon) Sisteminin Yapısal Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli Örneği,(Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yavuz, F., 1997. ABD “Land-Grant” Üniversitelerinde Tarımsal Eğitimi Araştırma ve Yayım Sistemi, Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiYayınları, Erzurum.
 • Kıncal, R., 1996. Eğitim Bilimine Giriş, Atatürk Üniv. K.K.E.F yayınları, Erzurum.
 • Gürel, A., Karahalil, G., 1996. Ziraat Mühendislerimizin Eğitim-Öğretim, İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ.
 • Angın, N., 1993. Tarım Öğretiminin Türk Tarımının Gelişmesine Katkısı, Tarım Haftası Konferansı, Ege ÜniversitesiAtatürk Kültür Merkezi, İzmir.
 • Esengün, K., Matlaş, Ö., 1991. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Kültür Araştırma Dergisi, Tokat.
 • Maddala, G.S., 1983. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Pres., 401s. , Sorumlu Yazar Ayşe SEZGİN
 • asezgin2579@hotmail.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 27.11.2008
Other ID JA35SG72GJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe SEZGİN
Institution: ?

Author: Fahri YAVUZ
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272372, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {87 - 94}, doi = {}, title = {ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Sezgi̇n, Ayşe and Yavuz, Fahri} }
APA Sezgi̇n, A , Yavuz, F . (2008). ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 87-94 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272372
MLA Sezgi̇n, A , Yavuz, F . "ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 87-94 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272372>
Chicago Sezgi̇n, A , Yavuz, F . "ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 87-94
RIS TY - JOUR T1 - ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Ayşe Sezgi̇n , Fahri Yavuz Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 94 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Ayşe Sezgi̇n , Fahri Yavuz %T ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Sezgi̇n, Ayşe , Yavuz, Fahri . "ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 87-94 .
AMA Sezgi̇n A , Yavuz F . ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 87-94.
Vancouver Sezgi̇n A , Yavuz F . ZİRAAT EĞİTİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 94-87.