ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Comperative Analysis of The Farmer Training Projects to Improve Animal Husbandry Implemented in Erzurum

Ayşe SEZGİN [1] , Ziya YURTTAŞ [2] , Fahri YAVUZ [3]


Bu çalışmada, Erzurum'da geniş bir alanda uygulandığından yaygın bir etkisi olan ve uyguladıkları yöntemlerletarımsal yayımda yeni örnekler oluşturan Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi (EBHIP) ve SürdürülebilirKırsal Kalkınma Projesi (SKKP) kapsamında yapılan çiftçi eğitimi çalışmalarının etkinliklerini belirlemek vekarşılaştırmalı analizini yaparak yerel çiftçi eğitimi programlarında dikkate alınması gereken hususlarıbelirlemek amacı ile yapılmıştır. Çiftçiler ile yapılan 212 adet, teknik elemanlar ile yapılan 46 adet ve öğretimgörevlileri ile yapılan 20 adet olmak üzere toplam 278 adet anket verileri kullanılmıştır. Çalışmada yapılantanımlama analiz sonuçlarına göre birçok konuda EBHIP'nin SKKP'nden daha üstün ve etkin olduğubelirlenmiştir. Lojistik regresyon sonuçlarına göre ise suni tohumlama yaptırma ve yeni doğan buzağıya ağız sütüverilmesi konusunda sadece EBHIP çiftçi eğitim çalışması çiftçilerde davranış değişikliği meydana getirmiştir.Ahırlarda otomatik suluk bulundurma konusunda ise sadece SKKP çiftçi eğitim çalışması çiftçilerde davranışdeğişikliği meydana getirmiştir. Kışın ahırların havalandırması, yem bitkisi ekerken mibzer kullanılması vedesteklerden faydalanılması konularında ise iki proje kapsamında yapılan çiftçi eğitim çalışmasının olumluetkisinin olduğu belirlenmiştir
This study has been carried out to determine the effectiveness of the farmer training activities carried out withinthe framework of Erzurum Cattle Improvement Project (ECIP) and Erzurum Sustainable Rural DevelopmentProject (ESRDP) which were implemented in a large area and had a widespread effect and constituted an exampleby the methods they used and to put forward the principles to be taken into consideration in the future in similarprojects in the area by making a comperative analysis.In this study, data was obtained mainly from 278 questionnaires of which 212 were done with the farmers, 46 withthe technical staff and 20 with the teaching staff. On the other hand, secondary data was gathered from literatureand the publications of the public as well as private institutions such as Ministry of Agriculture and Institute ofStatistics. According to the results of descriptions and analysis, it was determined that ECIP has been superior toand more effective than ESRDP in many ways. According to the logistic regression analysis, only ECIP hasbrought about a behavioral change on the part of the farmers regarding the use of artificial insemination and usingcolostrum for the feeding of the newly born calves. On the other hand only ESRDP has been effective with regardto the use of automatic water taps. Both projects have been effective in the areas of the ventilation of the animalshelters in winter, use of seed planters fort he cultivation of fodder crops and making use of available support programs
 • Anonim., 2008. Erzurum Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi, Bernet, T., Ortiz, O., Estrada, R.D., Quiroz, R., Swinton, S. M., 2001. Tailoring Agriculture Extension to Different Production Contexts: A User-Friendly Farm- Household Model to Improve Decision-Making for Participatory Research, Michigan State University, East Lansing, USA.
 • Boyacı, M., 1998. Tarımsal Bilgi ve Teknoloji Akışı (Enformasyon) Sisteminin Yapısal Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli Örneği, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • B T C . , 2 0 0 8 . B T C w e b s i t e s i , Çiçek, A., Erkan, O., 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.
 • Farrington, J., 2000. The Changing Public Role in A g r i c u l t u r e E x t e n s i o n , A g r i c u l t u r e Research and Extension Network, Overseas Development Institute, Regent's College, Inner Circle, London NW1 4NS, UK.
 • Hulme, D., 2004. Agricultural Extension: Public Service or Private Business?, Administrative College of Papua New Guinea . PO Box 1216, Boroko, Papua New Guinea.
 • Oktay, E., Boyacı, M., Karaturhan, B., Bayaner, A., Sakarya, H., 1995. Bilgi ve Teknoloji
 • Etkinliğin Sağlanması, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.Ankara.
 • Akışında Olgun, A., 1994. 2000'li Yıllara Girerken Tarımsal Yayımdan Beklentiler, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.
 • Özkaya, T., Ceylan, C., Aktaş, Y., Şelli, F., Pekizoğlu, F., 2005. Tarımsal Yayım Hizmetleri ve Organizasyonu, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi,Ankara. Yavuz, F., 2007. Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi El Kitabı, Erzurum.
 • Yavuz, F., Atsan, T., 2003. Türkiye Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Sisteminin ABD ve AB ile Mukayesesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi,Ankara.
 • Yavuz, F., 1997. ABD “Land-Grant” Üniversitelerinde Tarımsal Eğitimi Araştırma ve Yayım Sistemi, Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiYayınları, Erzurum.
 • Yurttaş, Z., Yavuz, F., Atsan, T., 2000. Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Faaliyetleri Arasındaki İlişkilerin Organizasyonu Üzerine Bir Çalışma: Dünyadaki Durum ve Türkiye ile Karşılaştırılması, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.
 • Yurttaş, Z., 1979. Tarımsal Yayım Yönünden Bir Köy İncelemesi ve Program Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum.
 • Wadsworth, J., 2003. Developing Efficient Extension Strategies: Results of an Experiment İnvolving Costa Rican Livestock Producers. Department of Agriculture and Horticulture, University of Reading, Reading RG6 2AP, UK. Sorumlu Yazar Ayşe SEZGİN
 • asezgin2579@hotmail.com Geliş Tarihi
 • Kabul Tarihi : 24.12.2008
Other ID JA35SG69TK
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe SEZGİN
Institution: ?

Author: Ziya YURTTAŞ
Institution: ?

Author: Fahri YAVUZ

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272371, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {75 - 85}, doi = {}, title = {ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Sezgi̇n, Ayşe and Yurttaş, Ziya and Yavuz, Fahri} }
APA Sezgi̇n, A , Yurttaş, Z , Yavuz, F . (2008). ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 75-85 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272371
MLA Sezgi̇n, A , Yurttaş, Z , Yavuz, F . "ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 75-85 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25833/272371>
Chicago Sezgi̇n, A , Yurttaş, Z , Yavuz, F . "ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 75-85
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Ayşe Sezgi̇n , Ziya Yurttaş , Fahri Yavuz Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 85 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Ayşe Sezgi̇n , Ziya Yurttaş , Fahri Yavuz %T ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Sezgi̇n, Ayşe , Yurttaş, Ziya , Yavuz, Fahri . "ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 75-85 .
AMA Sezgi̇n A , Yurttaş Z , Yavuz F . ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 75-85.
Vancouver Sezgi̇n A , Yurttaş Z , Yavuz F . ERZURUM İLİNDE UYGULANAN HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 75-85.