TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER
Cooperation Pattern of Turkish and European Union Agriculture and Agricultural Cooperatives

Murat YERCAN [1]


Avrupa Birliği(AB) ile müzakere sürecinde en önemli konuların başında Tarım sektörügelmektedir. Türkiye'de tarım sektörünün çözülmesi gerekli sorunlarının başında da üreticiörgütlerinin durumu yer almaktadır.Avrupa Birliği üyelerinin ve Türkiye Tarım sektörününörgütlenme deseninde, örgüt yelpazesinin çok geniş olduğu görülmektedir. Ancak,Türkiye'de tarım sektöründe mevcut organizasyon modellerinin yeterli ölçüde etkinolamadıkları ve mevcut organizasyonlar açısından bir kavram karmaşasının olduğusöylenebilir.Bu çalışma ile, Avrupa Birliğinde Tarım sektörünün genel örgütlenme deseni verilmeyeçalışılmış ve bazı ülkelerdeki örgütlenme yapısı detaylı olarak ele alınmıştır. Bunlardanyararlanarak, Türkiye'deki örgütlenme deseni verilerek, tarım üreticisinin örgütlenmesindeyaşanan sorunlar ortaya konulmuş, AB üyeliği sürecinde bu konuda alınması gerekliönlemler sıralanmıştır
Agricultural sector is the most important sector between Turkey and EU in the negotiationprocess. The problem, which is needed to be solved, is relating with the situation of farmerorganizations in Turkish agriculture. Both, in Turkey and EU covers so wided perspectives offarmer organizations. But, especially in Turkey, It could be said that this organizations aren'teffective and there are some complexity on their values.In this paper, general outlook of agricultural organisation models are tried to explain in EUand more detailed information for the some member coutries are examined. The features oforganisations in Turkish agriculture and faced problems needed to be solved and someprecautions are listed in the light of cooperation in EU agriculture
  • A n o n i m , Demirci, R., Tanrıvermiş, H., 2005.Türkiye'de
  • İnan, İ., H., 2004. Türkiye'de Tarımsal
  • Official Journal of the European Union, Koçtürk, O.,M., 1995. Türkiye'de Çiftçi
  • Tanrıvermiş, H. ve Demir,E., 2005.Türkiye'de
  • Ticaret OdasıYayın No: 2004-40, İstanbul.
  • T.C.Resmi Gazete,11.06.2005 tarihli ve 5355
  • Varol, A., 2005. Dünden Bugüne Ortak Tarım
  • Yercan, M.,2003. Türkiye'de Tarım Satış 0 0 3 . Av r u p a B i r l i ğ i n d e
  • Kooperatifçilik, Türkiye Koop Yayını 10, Eğitim Dizisi 9,Ankara. Ü r e t i c i Ö r g ü t l e n m e s i n d e Ta r ı m Kooperatifleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri: Örgütler Arası İlişkiler, Rekabet ve Sorunlar, Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi,Ankara. Organizasyonlarının Genel Görünümü ve Ege Bölgesinde Seçilmiş Bazı İllerde Çiftçi Örgütlenmesi Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, Ege Ünv.Fen Bil. Ens., Bornova, İzmir. 08.2003, L207/1, Council Regulation
  • (EC) No 1453/2003, on the Statute for a
Other ID JA35SF24PB
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat YERCAN

Dates

Publication Date : December 1, 2007

Bibtex @ { tarekoder272353, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2007}, volume = {13}, pages = {19 - 29}, doi = {}, title = {TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER}, key = {cite}, author = {Yercan, Murat} }
APA Yercan, M . (2007). TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER. Tarım Ekonomisi Dergisi , 13 (1 ve 2) , 19-29 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25831/272353
MLA Yercan, M . "TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER". Tarım Ekonomisi Dergisi 13 (2007 ): 19-29 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25831/272353>
Chicago Yercan, M . "TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER". Tarım Ekonomisi Dergisi 13 (2007 ): 19-29
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER AU - Murat Yercan Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 29 VL - 13 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER %A Murat Yercan %T TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER %D 2007 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 13 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Yercan, Murat . "TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER". Tarım Ekonomisi Dergisi 13 / 1 ve 2 (December 2007): 19-29 .
AMA Yercan M . TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER. TED - TJAE. 2007; 13(1 ve 2): 19-29.
Vancouver Yercan M . TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGINDE TARIMIN ÖRGÜTLENME DESENI VE TARIMSAL KOOPERATIFLER. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2007; 13(1 ve 2): 29-19.