Year 2016, Volume 22 , Issue 1, Pages 67 - 73 2016-06-01

Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği
Farmers’Willingness to Produce Conventional and Organic Raisins: the Case of Manisa Province

Ela ATIŞ [1] , Bülent MİRAN [2] , Zerrin K BEKTAŞ [3] , H Ece SALALI [4] , Kenan ÇİFTÇİ [5] , Ahmet ALTINDİŞLİ [6] , Selçuk KARABAT [7] , Murat CANKURT [8] , Ahmet BAYANER [9]


Türkiye, dünya kuru üzüm piyasasında ihracat açısından lider ülke durumunda olmasına rağmen, rekabetin devam edebilmesi için kuru üzüm üreticisinin beklentilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, çiftçilerin çekirdeksiz kuru üzüm üretmek için isteyecekleri ortalama Şyatı belirlemektir. Çiftçilerin istediği ortalama Şyatı belirlemek üzere Probit Model tahmin edilmiştir. Çalışma sonunda, çiftçilerin konvansiyonel kuru üzüm üretmek için istedikleri ortalama Şyat 4.31 TL/kg, organik kuru üzüm üretmek için ise 4.72 TL/kg olarak belirlenmiştir
Despite Turkey is the leader country in the international raisin market, expectations of the raisin producers must be analyzed carefully to keep the current place in the competition. The aim of this study is to determine the average price level that farmers expect to receive for producing the raisin. Probit model was estimated in order to determine the average price that farmers expect. The study revealed that farmers' willingness to produce conventional raisin is 4.31 TL/ kg while for organic raisins is 4.72TL /kg
 • Gujarati, D.N., 2009. Temel Ekonometri (Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen), ISBN: 978-975-7860-99-0
 • Jensen, K., Clark, C.D., Ellis, P., English, B., Menard, J., Walsh, M. 2006. Farmer Willingness to Grow Switchgrass for Energy Production, Paper presented at the American Agricultural EconomicsAssociation Annual Meeting, July 23-26. Long Beach, CA.
 • Johnson, A., Butler, C., 2015. Assessing Small And Medium-Sized Farmers' Willingness toProduce Alternative Biofuel F e e d s t o c k s , P ro f e s s i o n a l A g r i c u l t u r a l Wo r k e r s J o u r n a l ( PAW J ) , Vo l : 3 , N o : 1 , 7 . ( Av a i l a b l e a t : http://tuspubs.tuskegee.edu/pawj/vol3/iss1/7).
 • Kenanoğlu, Z., 2003. Ekolojik ve Geleneksel Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Ekolojik Üretimi Özendirecek Fiyat Eşiğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 440s.
 • Lynes, M.K., Bergtold, J.S., Williams, J.R., Fewell, J.E., 2012. Determining Farmers' Willingness-To-Grow Cellulosic Biofuel Feedstocks onAgricultural Land, Selected paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied EconomicsAssociation's 2012 AAEA Annual Conference, Seattle, Washington, August 12-14, 2012.
 • Miran, Bülent, Ela Atış, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Murat Cankurt, Ahmet Bayaner, Selçuk Karabat, 2015. Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2015, 39-46.
 • Özüdoğru, T., Miran, B., 2015. Türkiye'de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 9-19.
 • Salalı,H.E., 2013. Ege Bölgesi'nde Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Açısından Yerel Buğday Çeşitlerinde Üretici ve Tüketici Duyarlılıklarının Ölçülmesi, E.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüTarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
 • Schulz, N., Breustedt, G., and U. Latacz-Lohmann, 2014. Assessing farmers' willingness to accept 'greening': insights from a discrete choice experiment in Germany. Journal of Agricultural Economics 65 (1), 26-48.
 • Timmons, D., 2014. Using Former Farmland for Biomass Crops: Massachusetts Landowner Motivations and Willingness to Plant, Agricultural and Resource Review, vol:43, no:3.
 • TUİK, 2016. Bitkisel Üretim İstatistikleri:Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri,(http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001, Erişim Tarihi, 2016).
 • USDA Foreign Agricultural Service, 2015. Turkey Annual Raisin Report,GAIN Report Number: TR5041.
 • Ying, X., Moucheng, L., 2015. The willingness to accept for agriculture sustainability: A choice experiment study in the Hani Terraces, The Fifth Congress of the East Asian Association ofEnvironmental and Resource EconomicsGreen Economy and Sustainable Development, Taiwan.
Other ID JA35SE26YP
Journal Section Research
Authors

Author: Ela ATIŞ
Institution: ?

Author: Bülent MİRAN
Institution: ?

Author: Zerrin K BEKTAŞ
Institution: ?

Author: H Ece SALALI
Institution: ?

Author: Kenan ÇİFTÇİ
Institution: ?

Author: Ahmet ALTINDİŞLİ

Author: Selçuk KARABAT
Institution: ?

Author: Murat CANKURT
Institution: ?

Author: Ahmet BAYANER

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { tarekoder272342, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {67 - 73}, doi = {}, title = {Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği}, key = {cite}, author = {Atış, Ela and Mi̇ran, Bülent and Bektaş, Zerrin K and Salalı, H Ece and Çi̇ftçi̇, Kenan and Altındi̇şli̇, Ahmet and Karabat, Selçuk and Cankurt, Murat and Bayaner, Ahmet} }
APA Atış, E , Mi̇ran, B , Bektaş, Z , Salalı, H , Çi̇ftçi̇, K , Altındi̇şli̇, A , Karabat, S , Cankurt, M , Bayaner, A . (2016). Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (1) , 67-73 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25829/272342
MLA Atış, E , Mi̇ran, B , Bektaş, Z , Salalı, H , Çi̇ftçi̇, K , Altındi̇şli̇, A , Karabat, S , Cankurt, M , Bayaner, A . "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 67-73 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25829/272342>
Chicago Atış, E , Mi̇ran, B , Bektaş, Z , Salalı, H , Çi̇ftçi̇, K , Altındi̇şli̇, A , Karabat, S , Cankurt, M , Bayaner, A . "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği AU - Ela Atış , Bülent Mi̇ran , Zerrin K Bektaş , H Ece Salalı , Kenan Çi̇ftçi̇ , Ahmet Altındi̇şli̇ , Selçuk Karabat , Murat Cankurt , Ahmet Bayaner Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 22 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği %A Ela Atış , Bülent Mi̇ran , Zerrin K Bektaş , H Ece Salalı , Kenan Çi̇ftçi̇ , Ahmet Altındi̇şli̇ , Selçuk Karabat , Murat Cankurt , Ahmet Bayaner %T Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Atış, Ela , Mi̇ran, Bülent , Bektaş, Zerrin K , Salalı, H Ece , Çi̇ftçi̇, Kenan , Altındi̇şli̇, Ahmet , Karabat, Selçuk , Cankurt, Murat , Bayaner, Ahmet . "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 1 (June 2016): 67-73 .
AMA Atış E , Mi̇ran B , Bektaş Z , Salalı H , Çi̇ftçi̇ K , Altındi̇şli̇ A , Karabat S , Cankurt M , Bayaner A . Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği. TED - TJAE. 2016; 22(1): 67-73.
Vancouver Atış E , Mi̇ran B , Bektaş Z , Salalı H , Çi̇ftçi̇ K , Altındi̇şli̇ A , Karabat S , Cankurt M , Bayaner A . Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(1): 73-67.

Authors of the Article
Bülent MİRAN [2]
Zerrin K BEKTAŞ [3]
H Ece SALALI [4]
Kenan ÇİFTÇİ [5]
Ahmet ALTINDİŞLİ [6]
Selçuk KARABAT [7]
Murat CANKURT [8]
Ahmet BAYANER [9]