Legal Status of Agriculture Workers in Scope of the New Labour Code No. 4857
4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU

Mehmet KILIÇ [1]


Providing legal guarantee to all sections of a society without making discrimination is ancompulsory requirement of the Principle of Social Law State. Even though agricultureworkers in our country have been working under adverse working conditions they have notbeen given legal guarantee for many years. The new Labour Code and the Regulations issuedconcerning it placed agriculture workers in scope the Labour Code No. 4857 even thoughthere are some limitations. Providing legal guarantee to agriculture workers should be accepted as an important step in this field even though this guarantee is currently limited.
Toplumda, çalışan tüm kesimlerin hukuki güvenceye kavuşturulması Sosyal Hukuk Devletiİlkesi'nin zorunlu bir gereğidir. Ülkemizde, tarım kesiminde faaliyet gösteren tarım işçileri,uzun yıllar İş Kanunu'nun işçilere sağlamış olduğu hukuki güvenceden yoksun bırakılmıştır.Tarım işçileri, 4857 sayılıYeni İş Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılanYönetmelikle,bazı sınırlamalarla İş Kanunu kapsamına alınmıştır. Sınırlıda olsa, tarım işçilerinin hukukibir güvenceye kavuşturulmasını, bu alanda atılan önemli bir adım olarak kabul etmek gerekir
 • Aksoy, Suat, 1969. Tarımda İş Hukuku, Türk Zirai Ekonomi Derneği Yayınları No: 1, Ankara.
 • Anonim, 2003. Zirai ve İktisadi Rapor 2001- 2002, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No: 244,Ankara.
 • Berki, A. H., 1959. Mecelle (Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye), Banka ve Ticaret hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 12, Ankara.
 • Commission For Labor Cooperation, 2000. Legal Background Paper: Protection of Migrant Agricultural Workers in Canada, Mexico and the United States, Washington.
 • Çelik, Nuri, 2000. İş Hukuku Dersleri, 15. Bası, BetaYayınları, İstanbul.
 • Demircioğlu/Centel, 1999. İş Hukuku, 7. Bası, BetaYayınları, İstanbul.
 • Dönmez, K. Yücel, 2000. İşçinin Borçları, Yetkin Yayınları,Ankara.
 • Eren, Fikret, 1974. Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu,Ankara.
 • Ertaş, Kudret, 1982. Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu,Ankara.
 • Esener, Turhan, 1973. İş Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 315,Ankara.
 • İzveren, Adil/Akı, Erol, 1999. İş Hukuku, I. Cilt, Bireysel İş Hukuku, 1. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir..
 • Meyer, Keith G./Pederson, Donald B./Thorson, Norman W./Davidson, John H. 1984. Agricultural Law Cases and Materials, West Publishing, Minnesota.
 • Narmanlıoğlu, Ünal, 1998. İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, 3. Bası, Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 91, İzmir.
 • Runyan, Jack L. 2000. Summary of Federal Laws and Regulations Affecting Agricultural Employers, Agricultural Handbook No: 719, Washington.
 • Süzek, Sarper, 1985. İş Güvenliği Hukuku, 1. Baskı, SavaşYayınları No: 14,Ankara.
 • Süzek, Sarper, 2006. İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul.
 • Şeker, Murat, 1992. Türkiye'de Tarım ve Orman işçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu Takdim Tebliği, Türkiye'de Tarım ve Orman işçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu, Tarım-İşYayınları,Ankara, s. 57-89.
 • Tuncay, A. Can, 2003. İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, s. 3-18.
 • Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut, 1999. İş Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Ulusan, İlhan, 1990. Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.
Other ID JA35SD64HS
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KILIÇ

Dates

Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { tarekoder272335, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2006}, volume = {12}, pages = {39 - 49}, doi = {}, title = {4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mehmet} }
APA Kılıç, M . (2006). 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU. Tarım Ekonomisi Dergisi , 12 (1 ve 2) , 39-49 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25828/272335
MLA Kılıç, M . "4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 39-49 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25828/272335>
Chicago Kılıç, M . "4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 39-49
RIS TY - JOUR T1 - 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU AU - Mehmet Kılıç Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 49 VL - 12 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU %A Mehmet Kılıç %T 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU %D 2006 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 12 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Mehmet . "4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 / 1 ve 2 (June 2006): 39-49 .
AMA Kılıç M . 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU. TED - TJAE. 2006; 12(1 ve 2): 39-49.
Vancouver Kılıç M . 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2006; 12(1 ve 2): 49-39.