FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ
Approach of Crop Insurance Applications of Hazelnut Farmers: The Sample of Ordu and Trabzon Province

Erdal SIRAY [1] , Ahmet GÖĞÜS [2] , Fatih ÖZDEMİR [3] , Murat SAYILI [4] , Atila ALTINTAŞ [5] , Gülçin ALTINTAŞ [6]


Araştırma Ordu ve Trabzon illerinde yürütülmüş olup, bu bölgede bitkisel üretim fındık yetiştiriciliği üzerine odaklanmıştır. Fındıkta meydana gelen doğal afetler ürün kaybı yaşatarak zaman zaman üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenlerle üreticilerin tarım sigortası yaptırmaları beklenmektedir. Bu çalışma ile; üreticilerin tarım sigortasından haberdar olma durumları ve tarım sigortası yaptırmaya yönelik eğilimleri tespit edilmiş, tarım sigortası yaptırma ve yaptırmama nedenlerini saptanmış, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve beklentiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 122 adet tarım sigortası yaptıran ve 112 adet tarım sigortası yaptırmayan üreticilerden olmak üzere toplam 234 adet anket sahada yüzyüze görüşmek suretiyle gerçekleşmiştir. Veriler 2011 üretim sezonunu kapsamaktadır. Araştırma sonucunda üreticilerin tarım sigortası hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Henüz sigorta bilincinin üreticiler tarafından kavranamaması nedeniyle tarım sigortası gereksiz bir maliyet olarak görülmektedir. Arazilerin parçalı ve küçük olması sebebiyle tarım sigortası ihmal edilmektedir. Aynı zamanda üreticilerdeki gelir sıkıntıları da tarım sigortası yaptırma oranını düşürmektedir. Tarım sigortasında devlet desteğinin olumlu etkisinin olduğu ve devam etmesi gerektiği dile getirilmiştir. Araştırma sahasında üreticilerin en çok maruz kaldığı riskler doğal afet riskleridir. Bu doğal afet riskleri arasında en önemli olanları sırasıyla don, fırtına ve kuraklık olduğu belirlenmiştir
This Research has been carried out Ordu and Trabzon provinces and in this area, crop production is based on hazelnut production. In hazelnut crop loss in preserving natural disasters occurring from time to time to leave manufacturers are in a difficult situation. For these reasons, producers are expected to agricultural insurance. In this study; be aware of the status producers of agricultural insurance and the trend towards agricultural insurance have been identified, identified reasons for not having agriculture, insurance practical problems and expectations are determined. In this study, 122 pieces of agricultural insurance and 112 pieces of agricultural insurance producers in the field for a total of 234 questionnaires were realized through face to face to discuss. The data covers the 2011 production season. As a result, producers they do not have sufficient knowledge about agricultural insurance has been seen. Yet understanding by manufacturers due to lack of insurance awareness, agricultural insurance is seen as an unnecessary cost. Due to the piece and small of land, agricultural insurance is often neglected. Also, producers income problems in agriculture lowers insurance rates. The positive impact of government support in agricultural insurance that have been expressed, and that should continue. In the study area most exposed to risks that producers are the risks of natural disasters. It was determined that this natural disaster risks, respectively, of which the most important of frost, storm (wind), and drought
 • Aslan, A., Atay, S. ve Paksoy, M., 2012. Malatya İlinde Bitkisel Ürün Sigortaları Uygulamalarına Üreticilerin Yaklaşımı. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya, 1156-1160.
 • Barış, Ö. ve İnan, İ.H., 2006. Türkiye’de Tarım Sigortaları ve Risk Yönetiminin AB’ne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:I, 13-15 Eylül, Antalya, 283-292.
 • Çiçek, A. ve Erkan., O., 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:12, Ders Notları Serisi:6, Tokat.
 • Dinler, T., Yaltırık, A., Çetin, B., Özkan, B., Gülçubuk, B., Sürmeli, E., Ekmen, E., Saner, G., Akçaöz, H., Uysal, Ö.K., Karaaslan, S. ve Kıymaz, T., 2005. Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları. TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, 1209-1232.
 • İpekçioğlu, Ş., Monis, T., Vurarak, Y., Karlı, B., Çıkman, A., Saner, G. ve Çetiner, H., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortasının Uygulanabilirliği: Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman Örneği. GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa.
 • Özcan, M., 2012. Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi ve Bir Alan Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pezikoğlu, F., Ergun, M.E., Öztürk, M., Altıntaş, A. ve Uçar, M., 2012. Bursa İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Üretici Yaklaşımı. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, 5-7 Eylül, 1098- 1102.
 • Saner, G., Uysal, Ü.K., Engürülü, B., Ceyhan, V., Sayılı, M., Akçaöz, H.V. ve Naseri, Z., 2015. Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları. TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, 1501-1527. 2014. TARSİM,
 • www.tarsim.org.tr (Erişim Tarihi: 20.08.2014)
 • Taşcı, R., Karabak, S., Demirtaş, R. ve Gülçubuk, B., 2014. Ankara, Çorum ve Kayseri İllerinde Üreticilerin Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamaları. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, 3-5 Eylül, s. 1035
 • Sorumlu Yazar: Erdal SIRAY
 • erdalsiray@yahoo.com
 • Geliş Tarihi : 14/07/2015
 • Kabul Tarihi : 15/10/2015
Other ID JA35SB93TC
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal SIRAY
Institution: ?

Author: Ahmet GÖĞÜS
Institution: ?

Author: Fatih ÖZDEMİR
Institution: ?

Author: Murat SAYILI
Institution: ?

Author: Atila ALTINTAŞ
Institution: ?

Author: Gülçin ALTINTAŞ
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @ { tarekoder272306, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2015}, volume = {21}, pages = {27 - 38}, doi = {}, title = {FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Sıray, Erdal and Göğüs, Ahmet and Özdemi̇r, Fatih and Sayılı, Murat and Altıntaş, Atila and Altıntaş, Gülçin} }
APA Sıray, E , Göğüs, A , Özdemi̇r, F , Sayılı, M , Altıntaş, A , Altıntaş, G . (2015). FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 21 (1 ve 2) , 27-38 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25826/272306
MLA Sıray, E , Göğüs, A , Özdemi̇r, F , Sayılı, M , Altıntaş, A , Altıntaş, G . "FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 27-38 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25826/272306>
Chicago Sıray, E , Göğüs, A , Özdemi̇r, F , Sayılı, M , Altıntaş, A , Altıntaş, G . "FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 27-38
RIS TY - JOUR T1 - FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ AU - Erdal Sıray , Ahmet Göğüs , Fatih Özdemi̇r , Murat Sayılı , Atila Altıntaş , Gülçin Altıntaş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 38 VL - 21 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ %A Erdal Sıray , Ahmet Göğüs , Fatih Özdemi̇r , Murat Sayılı , Atila Altıntaş , Gülçin Altıntaş %T FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ %D 2015 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 21 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Sıray, Erdal , Göğüs, Ahmet , Özdemi̇r, Fatih , Sayılı, Murat , Altıntaş, Atila , Altıntaş, Gülçin . "FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 / 1 ve 2 (December 2015): 27-38 .
AMA Sıray E , Göğüs A , Özdemi̇r F , Sayılı M , Altıntaş A , Altıntaş G . FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2015; 21(1 ve 2): 27-38.
Vancouver Sıray E , Göğüs A , Özdemi̇r F , Sayılı M , Altıntaş A , Altıntaş G . FINDIK YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YAKLAŞIMI: ORDU VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2015; 21(1 ve 2): 27-38.

Authors of the Article
Erdal SIRAY [1]
Ahmet GÖĞÜS [2]
Fatih ÖZDEMİR [3]
Murat SAYILI [4]
Atila ALTINTAŞ [5]
Gülçin ALTINTAŞ [6]