ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI
Information Sources Used by Tea Producers Within the Tea Prunning Project

Ehlinaz TORUN [1] , Cemal TALUĞ [2]


Bu çalışma, çay tarımının yoğun olduğu Doğu Karadeniz bölgesi illerinden Artvin, Rize veTrabzon da yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, çay bahçelerinin geliştirilmesi ve kaliteliçay üretiminin temini amacıyla yapılan gençleştirme budamasında, üreticilerin deneyimi,budama yaparken dikkat edilen hususlar, uygulanan budama yöntemleri ve üreticilerinyararlandıkları bilgi kaynaklarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları üç ildenbelirlenen toplam 13 köydeki çiftçilerden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 130çiftçidir. Araştırma sonuçları üreticilerin budama konusunda yeterli deneyime sahipolduklarını ve budamada başarıyı artıran faktörlerin çoğuna önem verdiklerini göstermiştir.Ayrıca bölgede ürün budaması ve gençleştirme budamasının yoğun olarak yapıldığı, ürünbudamasında en önemli bilgi kaynağının aile büyükleri gençleştirme budamasında iseÇaykur elemanları olduğu sonucuna varılmıştır
This study was carried out in the Eastern Black Sea Region cities of Artvin, Rize, andTrabzon where tea cultivation is intensively used. The primary purpose of the study was toinvestigate the pruning which is aimed to improve tea gardens and provide high quality teaproduction; in terms of the experiences of tea producers, factors considered during pruning,pruning methods, and sources of pruning information. Participants of the study are astratisfied sample of 130 farmers who were selected from the predetermined 13 villages ofthe three provinces. Results of the study showed that producers have enough pruningexperience and they consider almost all factors which influence the success in pruning. Inaddition, it was found that yield pruning and pruning for rejuvenation were intensively usedin the region; and own family elders for yield pruning and Çaykur extension staff for pruningfor rejuvenation were the most imporant sources of pruning information
 • Aksöz, İ. 1972. Zirai Ekonomiye Giriş, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 15, 186 s., Erzurum.
 • Armağan, G. 2005. Information needs of dairy farmers and agricultural extension organizations: Case study of Aydın Province. 17 European Seminar on Extension Education. August 30-September 3, İzmir Turkey.
 • Arnon I.,1989. Agricultural Research and Technology Transfer Elsevier Applied Science, London and Newyork, 684 p.
 • Boz, İ., Akbay, C., Orhan, E., Candemir, S. 2004. Çiftçilerin tar ımsal faaliyetlerde kullandıkları bilgi kaynaklar ının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül, Tokat.
 • Budak, D. 1996. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu ve Özel Sektör, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Çift: 2, 423 426. s., Adana.
 • Çaykur, 1996. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İlgili KİT Üst Komisyonuna Sunulan Brifing, 2 s., Rize.
 • Çelik, H. 1993. Kalecik İlçesinde Gezginci Arıcıların Sorunları ve Arıcılıkta Yararlanılan Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım EkonomisiAnabilim Dalı.
 • DPT, 2001/m. Çay İşleme Sanayi Ö.İ.K. Raporu (Basılmamış). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Anakara.
 • İşçil, N. 1977. Örnekleme Yöntemleri AİTİA Yayınları, Kalite Matbaası,Ankara.
 • Kacar, B. 1992. Yapraktan Bardağa Çay. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:23, 32- 37 s.,Ankara.
 • Kumuk, T. ve Taluğ, C. 1996. Türk Tarımsal Yayım Sisteminde Değişim Türkiye II. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 4 6 Eylül 1996, Bildiri Kitabı, Adana. İhtiyacı.
 • Özçatalbaş, O., Gürgen, Y. 1992. Aşağı Seyhan sulama proje alanındaki mısır üreticilerinin bilgi edinme kaynakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2): 63-78.
 • Yamane, T.1967. Elementary Sampling Theary, prentice-Hall, İnc., Englowood Cliffs, N.Jersey, USA. th
Other ID JA35SB29FY
Journal Section Articles
Authors

Author: Ehlinaz TORUN
Institution: ?

Author: Cemal TALUĞ
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272303, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {41 - 49}, doi = {}, title = {ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI}, key = {cite}, author = {Torun, Ehlinaz and Taluğ, Cemal} }
APA Torun, E , Taluğ, C . (2005). ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 41-49 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272303
MLA Torun, E , Taluğ, C . "ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 41-49 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272303>
Chicago Torun, E , Taluğ, C . "ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 41-49
RIS TY - JOUR T1 - ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI AU - Ehlinaz Torun , Cemal Taluğ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 49 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI %A Ehlinaz Torun , Cemal Taluğ %T ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Torun, Ehlinaz , Taluğ, Cemal . "ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 41-49 .
AMA Torun E , Taluğ C . ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 41-49.
Vancouver Torun E , Taluğ C . ÇAY BUDAMA PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERİN KULLANDIKLARI BİLGİ KAYNAKLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 41-49.