Tobacco Sector in Turkey: Implementations And Its Future
TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Ahmet Hamdi GÜMÜŞ [1] , Sevtap GÜLER GÜMÜŞ [2]


Tobacco remains as an important agricultural product since it provides employment andadded value to national economy in Turkey. In this study, which is making a generalassessment of tobacco sector in Turkey, especially, general policies concerning productionand marketing have been elaborated in general lines. The study is particularly focusing on therecent developments in Turkish tobacco sector and also what type of results that the new law,in effect as of 2002, has paved way to, in practice. Briefly, it can be said that while Turkishtobacco sector has its strengths and weaknesses, some important opportunities and threatsare also lying ahead
Yarattığı istihdam olanakları ve ekonomiye sunduğu katma değer açısından tütün, Türkiyeiçin önemli bir tarımsal ürün olma niteliğini korumaktadır. Türkiye tütün sektörünün genelbir değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışmada, üretim ve pazarlama politikaları ileuygulamalar genel hatlarıyla ele alınarak; özellikle son yıllarda Türkiye tütün sektöründemeydana gelen değişmeler ve 2002 yılında yürürlüğe giren yeni yasanın uygulamada ne gibisonuçlar ortaya çıkardığı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda çalışmada ayrıca, Türkiyetütüncülüğünün güçlü ve zayıf yanları yanında, bazı önemli fırsatlar ve tehditlerle karşıkarşıya olduğuna değinilmiştir
  • Çakmak, E., Kasnakoğlu, H., 2003, “Tobacco in Economy, FAO, 2003, Rome.
  • Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları.
  • DİE,2004, “Tarımsal Yapı, Üretim, Fiyat, Değer, FAO, 2003, “Projections of Tobacco Production, Güler Gümüş, S.,2003, “Türk Tütüncülüğünün Güler Gümüş, S., Gümüş,A.H., 2004, “Turkey Gümüş,A.H., 2001, “Türkiye'de ve Özellikle Gümüş,A.H., 2004, “Geçmişten Geleceğe Tütün Önder, Z., 2002, “The Economics of Tobacco in Özkaya, T., 2004, “Türk Tütüncülüğünün Mevcut Sorunları ile AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Sürecinde Tütün Sektörünün Karşılaşacağı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Tütün Sektörünün Dünü, B u g ü n ü , Ya r ı n ı v e B e k l e n t i l e r i Sempozyumu, TAPDK, İzmir. 08 Mayıs 1998.
Other ID JA35SB46VP
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Hamdi GÜMÜŞ
Institution: ?

Author: Sevtap GÜLER GÜMÜŞ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272302, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {81 - 89}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ}, key = {cite}, author = {Gümüş, Ahmet Hamdi and Güler Gümüş, Sevtap} }
APA Gümüş, A , Güler Gümüş, S . (2005). TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 81-89 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272302
MLA Gümüş, A , Güler Gümüş, S . "TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 81-89 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272302>
Chicago Gümüş, A , Güler Gümüş, S . "TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 81-89
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ AU - Ahmet Hamdi Gümüş , Sevtap Güler Gümüş Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 89 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ %A Ahmet Hamdi Gümüş , Sevtap Güler Gümüş %T TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Gümüş, Ahmet Hamdi , Güler Gümüş, Sevtap . "TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 81-89 .
AMA Gümüş A , Güler Gümüş S . TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 81-89.
Vancouver Gümüş A , Güler Gümüş S . TÜRKİYE'DE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE MEVCUT UYGULAMALAR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 81-89.

Authors of the Article
Ahmet Hamdi GÜMÜŞ [1]
Sevtap GÜLER GÜMÜŞ [2]