Year 2005, Volume 11 , Issue 1 ve 2, Pages 111 - 121 2005-12-01

AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Determination of Productivity of Crop Enterprises in Aydın Province of Türkiye

Altuğ ÖZDEN [1] , Göksel ARMAĞAN [2]


İnsanların beslenmesi için gerekli temel besin maddelerinin büyük bir bölümü bitkiselürünlerden sağlanmaktadır. Tarım alanlarının hızla gelişen nüfusun ihtiyaçlarına cevapverebilmesi için anahtar kelime verimliliktir. Bu çalışmada bitkisel üretim işletmelerininyapısal özelliklerinin ve verimlilik düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçlaAydın ili merkez ilçede faaliyet gösteren bitkisel üretim işletmelerinden tabakalı tesadüfiörnekleme yöntemiyle seçilen 84 işletmeden yüz yüze görüşme yoluyla toplanan veriler,işletme büyüklükleri itibariyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.İşletmelerin toplam faktör verimlilik değerleri hesaplanmış, etkinlik değerlerininbelirlenmesinde veri zarflama analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizlerdeişletmelerin yapısal özellikleri, ürün gruplarının brüt marj değerleri, tarımsal gelir, toplamfaktör verimliliği ve girdilere yönelik etkinlik sonuçları bakımından beş işletme büyüklükgrubu arasında farklılıklar saptanmıştır.İşletmelerin genelde %43 etkinlikle çalıştıkları ve sadece dört işletmenin %100 etkin olarakçalıştığı belirlenmiştir. İşletmelerin girdileri kullanmadaki etkinliklerine göre genel olarakkaynakların azaltılarak aynı üretim değerinin elde edilebileceği sonucuna varılmıştır
The large amount of basic human nutritives is provided by plant production. The key word is“productivity” for meeting the demands of increasing population given the limited amount ofland area. In this study the structural characteristics and productivity levels of crop producingfarms that produce plants are tried to be determined. For that purpose, the data obtained from84 farms chosen by random sampling operated in the central district of the province ofAydinwere examined.The partial and factor productivities of farms were calculated and data envelopment methodwas used in determining the efficiency values. In the analyses, structural characteristics offarms, gross margin values of products, farm income, partial productivities, total factorproductivities, and input efficiencies were determined.In general, it was determined that the farms were operated at 43% efficiency, and only fourenterprises worked at 100% efficiency. It was determined that enterprises can reach the samelevel of production activity by using less inputs
 • Alpkent, N.,1992, Bitkisel Üretim Artışlarında Alvarez,A., and C.Arias,2004, Technical Efficiency Coelli, T.,1996,AGuide to DEAPVersion 2.1:AData Çakır, C., Miran, B., Ş. Işın,1991, Ege Bölgesinde Diewert, W. E., and A. O. Nakamura,2002, Index Gorton, M., and S. Davidova,
 • Günden, C., ve B. Miran,2001, Pamuk Üretiminde Hollingsworth, B.,2004, Non Parametric Efficiency Miran, B., 2002,Temel İstatistik, EÜ Basımevi, İzmir McConnell, D. J. and J.L. Dillon,1997, Farm Seyeum,1998, Technical Efficiency and Productivity Townsend, R. F.,1998, Farm Size, Productivity and Yılmaz, İ., E. Dağıstan, B. Koç, R. Özel,
 • Maliyetler ve Verimlilik, MPM Yayınları No: 472,Ankara
 • Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30(9), P: 1078-1092
 • Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPAWorking Paper
 • Bitkisel Üretim Yapan tarım İşletmelerinin Verimlilik-İşletme Büyüklüğü İlişkisi, I. Verimlilik Kongresi, MPM Yayınları No: 454, Ankara
 • N u m b e r C o n c e p t s , M e a s u r e s a n d Decompositions of Productivity Growth, Social Sciences and Humanities research Council of Canada
 • , Farm Productivity and efficiency in the CEE Applicant Countries: A Synthesis of Results, Agricultural Economics, 2004-30, P: 1-16
 • Teknik Etkinlik: Bir Örnek Olay, Türkiye Ziraat Odaları BirliğiYayın No:211,Ankara
 • Measurement, The Economic Journal, 114, P: 307-311
 • Artışı Yönünden Tarımsal Üretim ve Verim Artışının Önemi, I. Verimlilik Kongresi, MPM Yayınları No: 454,Ankara
 • of Maise Producers in Eastern Ethiopia: A Study of Farmers Within and Outside the Sasakawa- Global 2000 Project, Agricultural Economics 1998-19, P: 341-348
 • Returns to Scale in Agriculture Revisited: A Case Study of Wine Producers in South Africa, Agricultural Economics 1998-19, P: 175-180
 • , Hatay İlinde Projeli ve projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin ve Faktör Verimliliklerinin Analizi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 16(2) S: 169-178, Antalya
Other ID JA35SB83AE
Journal Section Articles
Authors

Author: Altuğ ÖZDEN
Institution: ?

Author: Göksel ARMAĞAN

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272297, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {111 - 121}, doi = {}, title = {AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Özden, Altuğ and Armağan, Göksel} }
APA Özden, A , Armağan, G . (2005). AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 111-121 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272297
MLA Özden, A , Armağan, G . "AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 111-121 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272297>
Chicago Özden, A , Armağan, G . "AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 111-121
RIS TY - JOUR T1 - AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Altuğ Özden , Göksel Armağan Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 121 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %A Altuğ Özden , Göksel Armağan %T AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Özden, Altuğ , Armağan, Göksel . "AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 111-121 .
AMA Özden A , Armağan G . AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 111-121.
Vancouver Özden A , Armağan G . AYDIN İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 111-121.