ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
The Level of Milk Consumption and Consumption Pattern of Consumers In Sanliurfa Urban Areas

Yusuf ÇELİK [1] , Bahri KARLI [2] , Abdulbaki BİLGİÇ [3] , Şerafettin ÇELİK [4]


Bu çalışma, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki illerden farklı iklim ve sosyo-ekonomik yapıyasahip Şanlıurfa İli Merkez ilçe kentsel alanda tüketicilerin süt tüketim düzeylerini ve tüketimdavranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan veriler, farklı gelirdüzeyine sahip ailelerden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ailebaşına aylık süt tüketimi ortalama 16,4 litre, yıllık kişi başına süt tüketimi 39,5 litre olaraktespit edilmiştir.Aylık süt harcamasının, toplam gıda harcaması içindeki payı ortalama %5,3olarak tespit edilmiştir. Süt tüketiminde ailelerin 0-10 yaş grubu çocuk sayısı etkili bir faktörolarak gözlenmiştir. Ailelerce tüketilen sütün % 46,3'ünü açık süt oluştururken, % 53,7'siniambalajlı süt oluşturmaktadır. Açık sütün % 33,7 gibi en büyük bir bölümü hijyenikkoşullarda üretim yapmayan sokak sütçülerinden temin edilmektedir. İlde süt tüketimindeönemli sorun olan sokak sütçülüğüne ve açık süt satışına yönelik yasal ve altyapı çalışmalarıile önlem alınması gerekmektedir
This study was designed to examine the demand for milk and consumer behavior about milkconsumption in Sanlıurfa province where social and economical structure are different thanits in the other regions provinces of Turkey. The data for the study were collected by a surveymethod including different income groups of households. According results, the averagemontly demand for milk for a household was 16,4 litre, while the annual demand for milk fora person was 39,5 litre. Household milk expenditure in total food expenditure was 5,3percent. Children aged between 0 and 10 are a major determinant for milk consumption inhousehold. In average, it was observed that 46,3 percent of the milk consumed wasunpacked, while 53,7 percent of the milk demanded was packaged. The most importantpotion of unpacked milk (33.7%) was purchased from milk man in the street who does notcare of hygienic when its produce. New law and infrastructural investment must beestablished in order to solve the problems of unpacked milk marked in the provinces
 • Andiç, S., Şahin, K., Koç, Ş., 2002.Van Merkez AyarA, Demirulus H, (2000):Eğitim Çağındaki Benli, E. 2004.Globalleşen Dünyada Türkiye Et DİE, 2003.Hane Halkı Tüketim Harcamaları Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, F., Demirci, R. 1995.Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5,Ankara.
 • Gönç, S. Oysun, G. Ve Ergüllü, E. 1993.Süt Özcan, T. F., Erbil ve E., Kurdal, 1998.Sütün Çivi, H., A. Z. Gürler, K. Esengün ve O. Karkacıer, 1993.Tokat
 • Yaşayan Hane Halklarının Süt
 • D u r u m u Ü z e r i n e B i r A r aş t ı r m a . GaziosmanpaşaÜniversitesi Zir.Fak.Derg., 10(1): 97-107.
 • Gülten, Ş., F. Yavuz ve O. Yavuz, 1987.Atatürk Ziraat Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • İşletmesinde Üretilen Süt Ve Süt Ürünlerinin Erzurum'da Pazarlama İmkanları.Atatürk Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 18(1-4):27-33. Erzurum.
 • Tüketim Hanta, B. ve O. Yurdakul, 1995.Adanaİli Kentsel Alanda Hayvansal Gıda Tüketim Yapısı. Çukurova Üniversitesi
 • Derg.,10(2):169-184,Adana.
 • Ürünleri Yönünden Tüketici Eğilimleri. 5. Türkiye Sütçülük Kon. TMMOB Ziraat MühendisleriOdası.A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. s:149-161.Ankara.
 • Alanda Ailelerin Süt Ve Süt Mamulleri Alım Ve Tüketim Davranışları.
 • Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 12(4):59-68, Adana.
 • İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen
 • Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. T.Ü. Ziraat fak. Dergisi, 2 (1): 23-35, Tekirdağ.
 • Tan, S. ve Ertürk, Y.E. 2002.Peynir.TEAE- BAKIŞ, Sayı 1, Ankara.
 • BAKIŞ, Sayı 3, Nüsha 6, Haziran 2003, Ankara.
 • Keçiören Şefkat Mahallesinde Çeşitli Gelir Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi.Gıda Dergisi,24(1): 59-67.
Other ID JA35SA96PA
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf ÇELİK
Institution: ?

Author: Bahri KARLI
Institution: ?

Author: Abdulbaki BİLGİÇ
Institution: ?

Author: Şerafettin ÇELİK

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272293, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {5 - 12}, doi = {}, title = {ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Yusuf and Karlı, Bahri and Bi̇lgi̇ç, Abdulbaki and Çeli̇k, Şerafettin} }
APA Çeli̇k, Y , Karlı, B , Bi̇lgi̇ç, A , Çeli̇k, Ş . (2005). ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 5-12 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272293
MLA Çeli̇k, Y , Karlı, B , Bi̇lgi̇ç, A , Çeli̇k, Ş . "ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 5-12 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272293>
Chicago Çeli̇k, Y , Karlı, B , Bi̇lgi̇ç, A , Çeli̇k, Ş . "ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 5-12
RIS TY - JOUR T1 - ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI AU - Yusuf Çeli̇k , Bahri Karlı , Abdulbaki Bi̇lgi̇ç , Şerafettin Çeli̇k Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 12 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI %A Yusuf Çeli̇k , Bahri Karlı , Abdulbaki Bi̇lgi̇ç , Şerafettin Çeli̇k %T ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Yusuf , Karlı, Bahri , Bi̇lgi̇ç, Abdulbaki , Çeli̇k, Şerafettin . "ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 5-12 .
AMA Çeli̇k Y , Karlı B , Bi̇lgi̇ç A , Çeli̇k Ş . ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 5-12.
Vancouver Çeli̇k Y , Karlı B , Bi̇lgi̇ç A , Çeli̇k Ş . ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 5-12.

Authors of the Article
Yusuf ÇELİK [1]
Bahri KARLI [2]
Abdulbaki BİLGİÇ [3]
Şerafettin ÇELİK [4]