ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ
Determination of Cost And Return of Apple Production in Isparta Province

Vecdi DEMİRCAN [1] , Hasan YILMAZ [2] , Turan BİNİCİ [3]


Bu araştırmada, Isparta ilinde elma üretim maliyeti ve gelirinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışma Isparta Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde elma üretiminin yoğun olduğuköylerde 2002-2003 üretim döneminde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler 109elma üreticisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üretimdöneminde işletmelerde dekara kullanılan işgücü ve makine çekigücü sırasıyla 103.61 ve5.61 saat olduğu saptanmıştır. İncelenen işletmelerde dekara toplam tesis masrafı 1 361.44YTL ve üretim masrafı 776.98 YTL olarak hesaplanmıştır. Elma üretiminde elde edilen brüt,net ve oransal kar sırasıyla 699.94YTL/da, 486.79YTL/da ve 1.63 olarak belirlenmiştir
The objective of this study was to determine the cost and return of apple production in Ispartaprovince. The study was carried out in the main apple production villages of Eğirdir,Gelendost and Senirkent districts during 2002-2003 production season. The data used in thisstudy were collected by survey from 109 apple producers. The results showed that usage oflabour and machinery were 103.61 and 5.61 h/da in production period, respectively. Theestablishment and production costs were 1 361.44 and 776.98 YTL/da, respectively. Grossprofit, net profit and relative return were found to be 699.94, 486.79 YTL/da, 1.63,respectively
 • Anonim, 2001. Türkiye'de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü,Yayın No:64,Ankara.
 • Anonim, 2003. T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Bilgi İşlem Kayıtları,Ankara. Anonim,
 • T.C Başbakanlık Devlet İstatistik
 • Enstitüsü, Tarımsal Yapı ve Üretim, İlgili Yıllar,Ankara.
 • Anonim, 2004. Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları, Isparta.
 • Açıl,A. F. ve Demirci R., 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri.A.Ü. Ziraat FakültesiYayınları:880, Ankara.
 • Akçay,Y.,Akay, M. ve Uzunöz, M., 1999. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Şeftali, Elma ve Vişnenin Üretim Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:156, Sayı:1, Sayfa: 85-98, Tokat.
 • Akkaya, F. ve Çelikyurt, M.A.,1994. Antalya İli Turunçgil İşletmelerinde Ekonomik Faaliyetlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, Sayfa: 210-225, 8-9 Eylül, İzmir. Aksoy, G. ve
 • Candemir M.,1986. Ege
 • Bölgesinde İncirin Üretim Girdileri ve
 • Maliyetleri. Köy Hizmetleri Menemen
 • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları,
 • Genel Yayın No: 133, Rapor Serisi No: 85, Menemen, İzmir.
 • Candemir, M., 1990. Ege Bölgesinde Zeytinin Üretim Girdileri ve Maliyeti. Köy Hizmetleri Menemen Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:166, Rapor Seri No:107, Menemen, İzmir.
 • Cinemre, H.A. ve Kılıç, O., 1998. Samsun İli Çarşamba İlçesinde Şeftali Üretiminde Fiziki Girdi Kullanım Seviyelerinin Tespiti, Şeftali Üretim Maliyeti ve Pazarlama Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Sayfa:117-132, Samsun.
 • Çiçek, A. ve Erkan, O., 1996.Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri G.O.P.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.
 • Edebali, M.S. ve Demir B., 1989. Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Antepfıstığı ve Üzümün Üretim Girdileri ve Maliyetleri. Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:51, Rapor Seri No:35, Şanlıurfa.
 • Kral, T., Kasnakoğlu H., Tatlıdil, F., H. Fidan. ve Gündoğmuş, E., 1999. Tarımsal Ürünler için Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Proje Raporu: 1999-13, Ankara.
 • Oğuz, C. ve Kabukçu M.A., 1994. Konya İli Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretim Girdileri ve Maliyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, Sayfa: 243-253, 8-9 Eylül, İzmir.
 • Özel, M. ve Kerimoğlu S.,1990. Akdeniz BölgesindeYetiştirilen Muz ve Bağın Üretim Girdileri ve Maliyetleri. Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:166, Rapor Seri No:101, Tarsus.
 • Özçelik, A. ve Sayılı, M., 1998. Tokat Merkez İlçede Şeftali Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:121,Ankara.
 • Talim, M., 1973. Ege Bölgesi Gediz Havzasında Bazı Önemli Tarımsal Ürünlerde Maliyet. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 225, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir.
 • Tanrıvermiş, H., 2000. Orta Sakarya Havzası'nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları No:42, Ankara.
Other ID JA35SB44JN
Journal Section Articles
Authors

Author: Vecdi DEMİRCAN
Institution: ?

Author: Hasan YILMAZ
Institution: ?

Author: Turan BİNİCİ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272292, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {71 - 80}, doi = {}, title = {ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Demi̇rcan, Vecdi and Yılmaz, Hasan and Bi̇ni̇ci̇, Turan} }
APA Demi̇rcan, V , Yılmaz, H , Bi̇ni̇ci̇, T . (2005). ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 71-80 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272292
MLA Demi̇rcan, V , Yılmaz, H , Bi̇ni̇ci̇, T . "ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 71-80 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272292>
Chicago Demi̇rcan, V , Yılmaz, H , Bi̇ni̇ci̇, T . "ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 71-80
RIS TY - JOUR T1 - ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ AU - Vecdi Demi̇rcan , Hasan Yılmaz , Turan Bi̇ni̇ci̇ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 80 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ %A Vecdi Demi̇rcan , Hasan Yılmaz , Turan Bi̇ni̇ci̇ %T ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Demi̇rcan, Vecdi , Yılmaz, Hasan , Bi̇ni̇ci̇, Turan . "ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 71-80 .
AMA Demi̇rcan V , Yılmaz H , Bi̇ni̇ci̇ T . ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 71-80.
Vancouver Demi̇rcan V , Yılmaz H , Bi̇ni̇ci̇ T . ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 71-80.