Year 2019, Volume 25 , Issue 1, Pages 15 - 25 2019-08-25

Analysis of the Competitiveness of Citrus Export in Turkey
Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi

Esra KADANALI [1]


The purpose of this paper is to analyse the competitive performance of the Turkey for citrus trade in the global market during the period 2001-2016. To assess such performance the analysis considers comparative advantage and evaluates three indices: Balassa, Grubel- Lloyd and Net Export indices. According to the results that Turkey has a strong competitiveness for the citrus product between the years of 2001- 2016. The results of intra-industry trade indices it was determined that the values were lower than 0.50 between 2001 and 2016. Therefore, it is stated that the level of intra-industry trade in the citrus sector is low. In the results of the net export index, which is another index used in the study, it is observed that the citrus sector has a positive value for 2001- 2016 period. This means that, in citrus exports Turkey is a net exporter country for 2001- 2016. 

Bu çalışmada, Türkiye Turunçgiller ihracatının 2001- 2016 yılları arasında küresel pazarda rekabet gücünün analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Balassa, Grubel-Lloyd ve Net ihracat endeksleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 2001-2016 yılları arasında Türkiye’nin turunçgiller ürün grubunda güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğu ifade edilmektedir. Endüstri içi ticaretine ilişkin sonuçlara bakıldığında, 2001- 2016 yılları arasında değerlerin 0,50 değerinden düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle turunçgil sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin düşük olduğu ifade edilmektedir. Çalışmada kullanılan bir diğer endeks olan Net İhracat endeksi değerlerinden elde edilen hesaplama sonuçlarında ise turunçgil sektörünün dikkate alınan bütün yıllarda pozitif bir değer aldığı görülmektedir. Bu sonuç ise Türkiye Turunçgil sektörünün, dikkate alınan yıllar arasında net ihracatçı ülke konumunda olduğunu göstermektedir.

 • Amighini, A. 2005. “China in the international fragmentation of production: Evidence from the ICT industry”. The European Journal of Comparative Economics Vol. 2, n. 2, pp. 203-21.
 • Balassa, Bela 1965. “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage,” Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99–123
 • Balassa, B. 1977. “Revealed Comparative Advantage Revisited: An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries 1953-71”, The Manchester School of Economics and Social Studies, Vol. 45, No.4, December.
 • Bakhshinejad, M., Hassanzadeh, A. 2012. “Comparative Advantage of Selected Agriculture Products in Iran: a Revealed Comparative Advantage Assessment” Agrıcultura Tropıca Et Subtropıca, Vol. 45 (1) 2012, 45/1, 28-31, Doı: 10.2478/V10295-012-0004-9.
 • Banterle, A. 2005. “Competıtıveness and Agri-Food Trade: An Empırıcal Analysıs in The European Unıon” 11th Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System’, Copenhagen, Denmark, August 24-27.
 • Bashımov, G. 2017. “Orta Asya Ülkelerinde Yaş Meyve ve Sebze Sektörünün Dış Ticaret Yapısının Analizi” Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 8, sayı: 13, Nisan-Eylül.Bojnec, Š., Fertő, I. 2004. “Agri-Food Export Competitiveness in European Union Countries” Journal of Common Market Studies, 53(3).
 • Deardorff A. 1980, 'The General Validity of the Law of Comparative Advantage', Journal of Political Economy, 88, 941-957.
 • Erlat, G., Erlat, H. 2004. Türkiye’nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002, içinde GAP Bölgesinde Dış Ticaret ve Tarım, (Ed.: E. Uygur ve İ. Civcir), Ankara: TEK Yayını.
 • Erkan, B., Arpacı, B., Yaralı, F. ve Güvenç, İ. 2015. “Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18 (4), 70-76.Fertő, I., Hubbard, L. J. 2003. “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors”, The World Economy.
 • Fidan, H. 2009. “Comparison of Citrus Sector Competitiveness between Turkey and EU-15 Member Countries” Hortscience 44(1):89–93.Frohberg, K., Hartmann, M. 1997. “Comparing Measures of Competitiveness” Discussion Paper, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, No. 2
 • Havrila, I., Gunawardana, P. 2003. “Analysing Comparative Advantage and Competitiveness: An Application to Australia's Textile and Clothing Industries, Australian Economic Papers, Volume 42, Issue 1 Pages 103- 117.
 • Hinloopen, J., Marrewijk, C.V. (2001). On the Empirical Distribution of the Balassa Index. Review of World Economics, 137 (1), 1-35.Krugell WF, Matthee M 2009. Measuring the export capability of South African regions. Development Southern Africa, 25(3): 459-474
 • Latruffe, L. 2010. “Competıtıveness, Productıvıty And Effıcıency In The Agrıcultural And Agrı-Food Sectors” OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 30, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • Mangır, F., Fidan, A. 2017. “Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği.” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (33): 45-51.
 • Özçalık, M., Okur, A. 2013. “Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Gümrük Birliği Sonrası AB-15 ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 205-223
 • Özçelik, A., Özer, O. O. 2008. “Yaş Meyve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi” 8.Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa.Saraçoğlu, B., Köse, N. (2000), “Bazı Gıda Sanayilerinin Uluslararası Rekabet Gücü: Makarna, Bisküvi ve Un Sanayi”, Ankara: TEAE Yayın No: 39.
 • Şahin, D., 2015. “Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Endüstri-İçi Ticaretin Analizi: Türkiye ve Çin Örneği”. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2015, ss.1-9.Seymen, D. “Endüstri İçi Ticaret”http://debis.deu.edu.tr/userweb//dilek.seymen/dosyalar/Dilek%20Seymen-Endustri-iciTicaret.pdf (Erişim tarihi: 2018).
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-6899-4935
Author: Esra KADANALI (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { tarekoder470684, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {15 - 25}, doi = {10.24181/tarekoder.470684}, title = {Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi}, key = {cite}, author = {KADANALI, Esra} }
APA KADANALI, E . (2019). Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (1) , 15-25 . DOI: 10.24181/tarekoder.470684
MLA KADANALI, E . "Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 15-25 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/48207/470684>
Chicago KADANALI, E . "Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 15-25
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi AU - Esra KADANALI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.470684 DO - 10.24181/tarekoder.470684 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 25 VL - 25 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.470684 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.470684 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi %A Esra KADANALI %T Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.470684 %U 10.24181/tarekoder.470684
ISNAD KADANALI, Esra . "Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 1 (August 2019): 15-25 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.470684
AMA KADANALI E . Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi. TED - TJAE. 2019; 25(1): 15-25.
Vancouver KADANALI E . Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(1): 25-15.