Year 2019, Volume 25 , Issue 1, Pages 1 - 13 2019-08-25

R&D and Innovation in the Agricultural Sector
Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon

Gürhan ÖZAYDIN [1] , Yusuf ÇELİK [2]


This study aimed to put forward the current situation of R&D in the World and in Turkey, the development and applications and their organizational structure of R&D activities in agriculture. In the study, the statistical data, reports and related legislation related to R & D in agriculture sector were used. It is observed that the increase of R&D expenditures in the World have continued increasingly until 2023. The R&D activities in the agricultural sector focused on supplying the basic food needs of people in the 1960s and R&D activities have become more comprehensive with the developing technology and scientific information. Increasing R&D activities for agriculture will have a positive impact on agricultural development.

Bu çalışma; Dünya ve Türkiye’de Ar-Ge’nin mevcut durumunu, tarımda Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimi ve uygulanmasının incelenmesini, organizasyon yapılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada tarım sektöründe Ar-Ge ile ilgili istatistiki bilgilerden, raporlardan ve ilgili mevzuattan yararlanılmıştır. Dünyada Ar-Ge harcamalarının arttığı ve projeksiyon analizine göre 2023 yılına kadar artan oranda artış sağlanacağı görülmektedir. Veriler incelendiğinde tarım sektöründeki Ar-Ge faaliyetlerinin 1960’lı yıllarda insanların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandığı görülürken gelişen teknoloji ve bilimsel bilgi ile günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin daha kapsamlı hale geldiği belirlenmiştir. Tarıma yönelik yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin tarımsal gelişimi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

 • Anonim, 2017, Ar-Ge Harcamalarının Önemi ve Türkiye'deki Durumu, web,https://docplayer.biz.tr/133538-Ar-ge-harcamalarinin-onemi-ve-turkiye-deki-durumu.html: [06/05/2017].
 • Aras, Y. ve Ören, N., 2002, Türkiye'de Tarımsal Araştırma Politikaları Organizasyon Yapısı ve Uygulamaların Değerlendirilmesi, Alatarım, 1 (2), 4-11.
 • Baum, W. C., 1987, Partners against hunger, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 29 (7), 25-27.
 • Bilbao‐Osorio, B. ve Rodríguez‐Pose, A., 2004, From R&D to innovation and economic growth in The EU, Growth and Change, 35 (4), 434-455.
 • Boer, H. ve During, W. E., 2001, Innovation, What Innovation? A Comparison Between Product, Process and Organizational Innovation, International Journal of Technology Management, 22 (1-3), 83-107.
 • Bor, Y. J., Chuang, Y.-C., Lai, W.-W. ve Yang, C.-M., 2010, A dynamic general equilibrium model for public R&D investment in Taiwan, Economic Modelling, 27 (1), 171-183. Boyacı, M., 2005, Tarımsal araştırma ve yayım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayınlanmamış Kitap Bölümü, Ankara.
 • CGIAR, 2016, A Partnership for Research and Development World Bank and the CGIAR, World Bank and Consulative Group on International Agricultural Research, Demir, M. ve Geyik, O., 2014, Türkiye’de Ar-Ge & İnovasyon Harcamalarının Gelişim Süreci ve Ekonomik Etkileri, Journal of Life Economics, 2 (2), 171-190.
 • Demirtaş, M., Demirtaş, R. ve Cevher, C., 2016, Türkiye’de Tarımsal Araştırmalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yeri ve Önemi. XII. Tarım Ekonomisi Kongresi. Karlı, B. ve Bal, T. Süleyman Demirel Üniversitesi. II: 849-858.
 • Direk, M., 2012, Tarım tarihi ve deontoloji, Konya, Eğitim Yayınevi.
 • Doğan, Z., Arslan, S. ve Berkman, A. N., 2015, Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 29-41.
 • Elçi, Ş., 2006, İnovasyon: kalkınmanın ve rekabetin anahtarı, Meteksan Bilişim Grubu, BT Haber, p. Erkiletlioğlu, H., 2013, Dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetleri, Türkiye İş Bankası.
 • Hansen, M. H. ve Morrow, J., 2003, Trust and the decision to outsource: Affective responses and cognitive processes, International Food and Agribusiness Management Review, 6 (3), 40-69.
 • Hovgaard, A. ve Hansen, E., 2004, Innovativeness in the forest products industry, Forest Products Journal, 54 (1).
 • Işık, N. ve Kılınç, E. C., 2011, Bölgesel Kalkınma’da Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 9-54.
 • Johnson, A. J., Dibrell, C. C. ve Hansen, E., 2009, Market orientation, innovativeness, and performance of food companies, Journal of Agribusiness, 27 (1/2), 85-106.
 • Jones, C. I. ve Williams, J. C., 2000, Too much of a good thing? The economics of investment in R&D, Journal of Economic Growth, 5 (1), 65-85.
 • KB, 2013, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara, T.C. KalkınmaBakanlığı,
 • Kılınçer, N., Anıl, Ş., Erkal, S., Karaca, O. ve Kaya, U., 2000, Tarımsal Araştırmalarda Öncelik ve Stratejiler, Tarım Haftası, 17-21.
 • Korkmaz, S., 2010, Türkiye'de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli ile Analizi., Journal of Yaşar University, 20 (5), 3320-3330.
 • Kozlu, C. M., Er, D. A. ve Akdemir, H., 2003, Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.
 • North, D. ve Smallbone, D., 2000, The Innovativeness and Growth of Rural SMEs during the 1990s, Regional studies, 34 (2), 145-157.
 • NSF, 2018, Science & Engineering indicators National Science Board, https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/digest/sections/global-r-d-one-measure-of- commitment-to-innovation: [05/04/2018].
 • OECD, 2016, Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Turkey, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264261198-en: [20/06/2018].
 • Oğuz, C. ve Çelik, Y., 2010, Türktarım, Tarım Sektöründe İnovasyonun Önemi; Dünyada ve Türkiye'deki Uygulamalar 116.
 • Pardey, P., Alston, J., Christian, J. ve Fan, S., 1997, A Productive Partnership: The Benefits from US Participation in the CGIAR, Washington, DC.
 • Rogers, E., 2003, M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 • Spielman, D. ve Birner, R., 2008, How Innovative is Your Agriculture? Using Innovation Indicators and Benchmarks to Strengthen National Agricultural Innovation Systems, Washington, DC, p. 41.
 • Stokey, N. L., 1995, R&D and economic growth, The Review of economic studies, 62 (3), 469-489.
 • Sylwester, K., 2001, R&D and economic growth, Knowledge, Technology & Policy, 13 (4), 71-84.
 • Tarı, R., 2002, Ekonometri (2. Basım), İstanbul, Alfa Basım.
 • TÜBİTAK, 2011, Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Ek3*, Ankara.
 • TÜBİTAK, 2012, Science, Technology, And Innovation in Turkey, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sti_in_turkey_2012.pdf: [18/03/2018].
 • TÜBİTAK, 2015, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu. 28. Toplantısı Hazırlık Notları, Ankara, p.
 • TÜBİTAK, 2017, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik İstatistikleri, web, https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-bty-istatistikleri: [23/10/2017].
 • Uzunlu, V. ve Zencirci, N., 2000, Tarımsal Araştırma Etkinlikleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. Ankara: 1095-1104.
 • Ünal, T. ve Seçilmiş, N., 2013, Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 12-25.
 • Zerenler, M., Türker, N. ve Şahin, E., 2007, Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 653-667.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Gürhan ÖZAYDIN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Yusuf ÇELİK
Institution: TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { tarekoder464556, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {1 - 13}, doi = {10.24181/tarekoder.464556}, title = {Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon}, key = {cite}, author = {ÖZAYDIN, Gürhan and ÇELİK, Yusuf} }
APA ÖZAYDIN, G , ÇELİK, Y . (2019). Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (1) , 1-13 . DOI: 10.24181/tarekoder.464556
MLA ÖZAYDIN, G , ÇELİK, Y . "Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 1-13 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/48207/464556>
Chicago ÖZAYDIN, G , ÇELİK, Y . "Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon AU - Gürhan ÖZAYDIN , Yusuf ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.464556 DO - 10.24181/tarekoder.464556 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 25 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.464556 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.464556 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon %A Gürhan ÖZAYDIN , Yusuf ÇELİK %T Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.464556 %U 10.24181/tarekoder.464556
ISNAD ÖZAYDIN, Gürhan , ÇELİK, Yusuf . "Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 1 (August 2019): 1-13 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.464556
AMA ÖZAYDIN G , ÇELİK Y . Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon. TED - TJAE. 2019; 25(1): 1-13.
Vancouver ÖZAYDIN G , ÇELİK Y . Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(1): 13-1.