Year 2018, Volume 24 , Issue 2, Pages 233 - 241 2018-12-30

Olive Harvest Festival in Milas District and Its Contributions to Rural Tourism
Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı

Tayfun ÇUKUR [1] , Nuray KIZILASLAN [2]


Today, various festivals are organized about lots of different fields ranging from art and culture to sports and gastronomy. In recent years, the number of agricultural- themed festivals in countryside has rapidly increased both in Turkey and around the world. The examples of olive harvest festivals stand out especially in countries that produce olive and olive oil mostly. Generally, the aims of the festivals are to promote local assets, to increase the production and marketing and then to support local development.

In Turkey, Milas is ranked in the first places among the districts that have high potential of olive and olive oil production. In this regard, olive harvest festivals are held in Milas in order to draw attention to high quality olive and olive oil production. With the help of festivals in question, rural tourism activities have been revived and added value to the local economy has been provided. In the study, activities of olive harvest festivals in Milas are discussed in terms of contributions to rural tourism and some related suggestions are made.


Günümüz dünyasında sanattan kültüre, spordan gastronomiye kadar çok değişik alanlarda festivaller (şenlikler) düzenlenmektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kırsal alanlarda yapılan tarım temalı festivallerin sayısında da son yıllarda hızlı bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle zeytin ve zeytinyağı üretiminin yoğun olduğu ülkelerde zeytin hasat şenliklerinin örnekleri dikkati çekmektedir. Genel olarak şenliklerin amaçları arasında, yöresel değerleri tanıtmak, üretim ve pazarlamayı artırmak ile yerel kalkınmaya destek olmak yer almaktadır. 

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretim potansiyeli yüksek ilçeler arasında Milas ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bağlamda, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimine dikkat çekmek amacıyla, Milas ilçesinde son yıllarda zeytin hasat şenlikleri düzenlenmektedir. Söz konusu şenlikler ile kırsal turizm aktiviteleri canlanmakta ve yörenin ekonomisine de katma değer yaratılmaktadır. Bu çalışmada, Milas ilçesinde zeytin hasat şenliği kapsamında yer alan etkinlikler, kırsal turizme olası katkıları açısından değerlendirilmiş ve konuya ilişkin öneriler getirilmiştir.


 • Ahipaşaoğlu, S., Çeltek, E. 2006. Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Anonim, 2018a. Coğrafi İşaret Milas Zeytinyağının Değerine Değer Kattı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi 22 (62):14-16. Anonim, 2018b. Hedef: Milas Organik Zeytinyağı Birliği, https://www.milasonder.com/haber/33536/hedef-milas-organik-zeytinyagi-birligi.html, Erişim tarihi: 08.10.2018.
 • Arcodia, C., Whitford, M. 2006. Festival attendance and the development of social capital, Journal of Convention & Event Tourism, 8(2): 1-18.
 • Bakırcı, G.T., Bucak, T., Turhan, K.N. 2017. Bölge gastronomi turizmi üzerine yöresel ürün festivallerinin etkisi: Urla örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (Special issue 2): 230-240.
 • Bagiran, D., Kurgun, H. 2016. A research on social impacts of the Foça rock festival: the validity of the festival social impact attitude scale, Current Issues in Tourism 19 (9): 930-948.
 • Bekar, A., Kocatürk, E., Sürücü, C. 2017. Gastronomi festivallerinin algılanan destinasyon imajına ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisi: Fethiye Yeşilüzümlü ve yöresi kuzugöbeği mantar festivali örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5(Special issue2): 28-36.
 • Carlsen, J., Knight, J.A., Robertson, M. 2007. Access-a research agenda for Edinburgh festivals, Event Management 11:3-11.
 • Chang, S. 2014. The spillover effects of wine and harvest festival on other festivals, Tourism Analysis 19:1-11.
 • Cole, S.T., Chancellor, H.C. 2008. Examining the festival attributes that impact visitor experience, satisfaction and re-visit intention, Journal of Vacation Marketing 15(4):323-333.
 • Çukur, F., Çukur, T. 2017. Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınma açısından değerlendirilmesi: Muğla ili örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2):187-194.
 • Çukur, T., Çukur, F. 2016. Muğla ili Milas ilçesi’nde kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi, 5. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, s.97, 18-22 Mayıs 2016, Muğla.
 • Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur, T., Dayan, V., Uzun, A. Ç. 2014. Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, 74 s., ISBN:978-605-4397-39-6.
 • Diedering, M., Kwiatkowski, G. 2015. Economic impact of events and festivals on host regions – methods in practice and potential sources of bias, Pol. J. Sport Tourism 22: 247-252.
 • Dunn, D. 1995. Advertising and Promotion, Direct Farm Marketing and Tourism Handbook, 1-6 p. Duran, E., Hamarat, B. 2014. Festival attendees’ motivations: the case of International Troia Festival, International Journal of Event and Festival Management 5(2):146-163.
 • Egresi, I., Kara, F. 2014. Economic and tourism impact of small events: the case of small-scale festivals in Istanbul, Turkey, Studia Ubb Geographia, Lix 1: 47-64.
 • Fredline, L., Jago, L., Deery, M. 2003. The development of a generic scale to measure the social impacts of events, Event Management 8(1): 23-37.
 • Gibson, C. Stewart, A. 2009. Reinventing rural places: The extent and impact of festivals in rural and regional Australia. Wollongong, Australia: University of Wollongong.
 • Hjalager, A.M., Kwiatkowski, G. 2017. Entrepreneurial implications, prospects and dilemmas in rural festivals, Journal of Rural Studies, in pres http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.019, Erişim tarihi: 26.01.2018.
 • Irshad, H. 2010. Rural Tourism - An Overview, Government of Alberta Agriculture and Rural Development.
 • Janeczko, B., Mules, T., Ritchie, B. 2002. Estimating the economic impacts of festivals and events : a research guide, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
 • Kargiglioğlu, Ş. Kabacık, M. 2017. Gastronomi turizmi kapsamında Urla enginar festivaline gelen turistlerin festival hakkındaki görüşleri, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5(3): 409-421.
 • Kidney, D. 2001. Agri-tourism: Rural Festivals and Special Events, https://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex1364/$file/888-3.pdf?OpenElement, Erişim tarihi: 26.01.2018.
 • Li, M., Huang, Z., Cai, L. A. 2009. Benefit segmentation of visitors to a rural community‐based festival, Journal of Travel & Tourism Marketing 26(5-6): 585-598.
 • Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayıtları, 2018.
 • Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Kayıtları, 2018.
 • Mosely, M., Mowatt, R. 2011. Reconceptualizing and repositioning festival exhibitors within tourism research, International Journal of Event and Festival Management 2 (3): 254-270.
 • Musgrave, J., Raj, R. 2009. Introduction to a Conceptual Framework for Sustainable Events. İç. R. Raj & J. Musgrave (Ed.), Event management and sustainability, Wallingford: Cabi, ss. 1-12.
 • Okubo, K., Gardebroek, C., Heijman, W. 2014. Research note: The economic value and roles of rural festivals in Japan, Tourism Economics 20 (5), 1125-1132.
 • O'Sullivan, D., D., Jackson, M. J. 2002. Festival tourism: A contributor to sustainable local economic development?, Journal of Sustainable Tourism 10(4): 325-342.
 • Özdemir, G., Çulha, O. 2009. Satisfaction and loyalty of festival visitors, Anatolia 20 (2): 359-373.
 • Özkan, E., Curkan, S.C., Sarak, E.C. 2015. Festivallerin katılan ziyaretçiler üzerine etkileri: Alaçatı ot festivali örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 6 (14): 59-69.
 • Pavlukovic, V., Armenski, T., Pilar, J.M.A. 2017. Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary?, Tourism Management 63: 42-53.
 • Small, K. E. 2007. Understanding the Social Impacts of Festivals on Communities, Phd thesis, University of Western Sydney.
 • Small, K., Edwards, D., Sheridan, L. 2005. A flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival, International Journal of Event Management Research 1(1): 66-77.
 • Tüfekçi, N.Ç. 2017. Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No:36, Milas, Muğla.
 • TÜİK,2018.Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, Erişim tarihi: 04.10.2018.
 • Ui, S., Day, J., Cai, L. 2016. The Influence of Festivals and Local Events on Community Quality of Life, Tourism Travel and Research Association: Advancing Tourism Research Globally, http://scholarworks.umass.edu/ttra/2013/AcademicPapers_Visual/9, Erişim tarihi: 26.01.2018.
 • Yılmaz, E., Esen, F.Ö. 2017. Muğla’da şenlik var: geleneksel Yörük-Türkmen şenliği örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (47): 564-582.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Review
Authors

Author: Tayfun ÇUKUR (Primary Author)

Author: Nuray KIZILASLAN

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @review { tarekoder491281, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {233 - 241}, doi = {10.24181/tarekoder.491281}, title = {Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı}, key = {cite}, author = {ÇUKUR, Tayfun and KIZILASLAN, Nuray} }
APA ÇUKUR, T , KIZILASLAN, N . (2018). Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (2) , 233-241 . DOI: 10.24181/tarekoder.491281
MLA ÇUKUR, T , KIZILASLAN, N . "Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 233-241 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38802/491281>
Chicago ÇUKUR, T , KIZILASLAN, N . "Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 233-241
RIS TY - JOUR T1 - Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı AU - Tayfun ÇUKUR , Nuray KIZILASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.491281 DO - 10.24181/tarekoder.491281 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 241 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.491281 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.491281 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı %A Tayfun ÇUKUR , Nuray KIZILASLAN %T Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.491281 %U 10.24181/tarekoder.491281
ISNAD ÇUKUR, Tayfun , KIZILASLAN, Nuray . "Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 233-241 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.491281
AMA ÇUKUR T , KIZILASLAN N . Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı. TED - TJAE. 2018; 24(2): 233-241.
Vancouver ÇUKUR T , KIZILASLAN N . Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(2): 241-233.