Year 2018, Volume 24 , Issue 2, Pages 193 - 201 2018-12-30

Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları
Pastures as Our Rural-Ecological Commons

Dalya HAZAR [1] , Koray VELİBEYOĞLU [2]


Biyoçeşitlilik ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından hayati derecede önemli kırsal-ekolojik müştereklerimiz olan mera alanları üzerindeki temel çatışmaları belirlemek başlıca araştırma alanıdır. Araştırma, mera alanları üzerindeki çitleme hareketlerinin dönüştürücü etkilerine ve metalaştırma süreçlerine odaklanmaktadır. Mera alanları özellikle beş açıdan önemli varlıklardır: yüksek karbon tutma kapasitesi, flora ve faunada zengin biyoçeşitlilik, erozyonu önleme, kırsal kalkınma ve kırsal geleneklerin devamlılığı. Yasal düzenlemeler, tespit, tahdit ve tahsis süreçleri, yanlış uygulamalar, iklim değişikliği ve kullanıcı tepkileriyle bağlantılı olarak mera alanlarında meydana gelen çatışmalar, İzmir’in seçilen üç ilçesindeki vaka alanları üzerinden incelenmiştir. Uzmanlarla yapılan kartopu mülakatları ve muhtarlarla yapılan derinlemesine mülakatlar, kişisel gözlemler, ilgili komisyon raporları ve medya analizinden edinilen veriler, bu alanlar üzerindeki başlıca çatışmaları tespit etmek amacıyla içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmada, mera alanlarının ekolojik sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlı planlama kavramları içerisinde yeniden konumlandırılması ve değerlendirilmesi amacıyla bir mera boyut seti oluşturulmuştur. Araştırma tasarımı yöntemi keşifçi vaka çalışmasıdır. Araştırma sonucunda, mera alanlarının karşılaştıkları başlıca arazi kullanım çatışmalarına sebep olan faktörler, baskılar, durum ve etkiler belirlenerek, ekolojik duyarlı planlamanın, mera ve otlatma yönetiminin ve faktör-baskı temelli yanıtlar ile iyileştirilmiş kırsal politikaların, kırsal müştereklerin korunması ve iyileştirilmesi açılarından önemli araçlar olacağı tespit edilmiştir.

The main research interest is to determine the conflicts on the pastures that are the rural-ecological commons, which are vital for biodiversity and ecological sustainability. The research focuses on the transformative impacts of enclosure and commodification processes on the pastures. Pastures are crucial entities especially within the five dimensions: high CO2 absorption capacity, rich biodiversity of flora and fauna, erosion prevention, rural development and continuity of the rural traditions. Case study areas are located at three chosen districts of İzmir are examined within the context of the conflicts on the pastures in relation with the recent legal regulations, determination, delimitation and allocation processes, malpractices, climate change and the civil responses. The data gathered from snowball interviews with professionals and in-depth interviews with village headmen, personal observations, commission reports and media analysis are evaluated by the content analysis to determine the main conflicts. In this research, a pasture dimension set is constituted for re-positioning and re-evaluating pastures within the ecological sustainability concept. Research design strategy is the exploratory case study method. Research outcomes reveal the triggering drivers, pressures, states, and impacts of the main conflicts and confirm that the ecological-sensitive planning, pasture and grazing management and improved rural policies by driver-pressure-based responses are the crucial tools in order to protect and improve the rural-ecological commons.
 • Adaman, F., Akbulut, B., & Kocagöz, U. (2017). Herkesin Herkes İçin: Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji. Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Akbulut, B. (2014). Küresel, Özel ve Kamusal Mallar. Date accessed: 14.04.2015, http://tr.boell.org/tr/2014/11/05/kuresel-ozel-ve-kamusal-mallar. 5. Yeşil Ekonomi Konferansı, İstanbul.
 • Avcıoğlu, R., Soya, H., & Geren, H. (2009). 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları ile Mera Islah ve Amenajmanı Yaz Okulu Eğitim Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır-Mera ve Yembitkileri Bilim Dalı, İzmir.
 • Benlisoy, S. (2014). Müşterekler Üzerinde Piyasa Baskısı. Date accessed: 14.04.2015, http://tr.boell.org/tr/2014/11/05/musterekler-uzerinde-piyasa-baskisi. 5. Yeşil Ekonomi Konferansı, İstanbul.
 • Castree, N., & Braun, B. (1998). The construction of nature and the nature of construction. Remaking reality: nature at the millenium, 3-42.
 • Dardot, P., & Laval C. (2014). Müştereğin arkeolojisi, ed. Umut Kocagöz, Felsefelogos 68, 2018/1, Fesatoder Yayınları, İstanbul.
 • De Angelis, M., & Harvie, D. (2014). The commons. The Routledge Companion to Alternative Organization, London: Routledge, 280-294.
 • EEA Report. (1999). Environmental indicators: Typology and overview (sf. 19). Copenhagen: European Environment Agency.
 • Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248.
 • Karakaya, E. (2016). Agro Food System Transitions? Exploring Alternative Agro Food Initia-tives in İzmir, Turkey. Doktora Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir.Kurucu, Y. (2013). İzmir İli Arazi Sınıflandırması Raporu.
 • Lefebvre, H. [1970] (2003). The urban revolution. Translated by R. Bonnono. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 • Malthus, T. R. [1798] (2013). An essay on the principle of population (Vol. 1). Cosimo, Inc.
 • Marx. K. [1867] (2004). Kapital 1, çev. Sol Yayınları, Ankara.
 • MTM (2017). Medya Takip Merkezi, 2012-2016 yılları arası mera alanları haber arşivi.
 • Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.
 • Özkaya, T., & Özden, F. (2014). Başka Bir Hayvancılık Mümkün. Tarım Ekonomisi Derneği ve EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir.
 • Silbernagel, J. (2005). "Bio-regional patterns and spatial narratives for integrative landscape research and design." From Landscape Research to Landscape Planning: aspects of integration, education, and application, 107-118.
 • TKGM (2018). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Sistemi, https://www.tkgm.gov.tr/tr.
 • Urdal, H. (2005). People vs. Malthus: Population pressure, environmental degradation, and armed conflict revisited. Journal of Peace Research, 42(4), 417-434.
 • Url-1: Göllüce Köyü, https://www.haberler.com/golluce-baskan-gormez-ile-guldu-8920691-haberi/, 26.10.2018.
 • Url-2: Anadolu Meraları, http://anadolumera.com/yeni-egitimler/, 17.12.2016
 • Url-3: Heinrich Böll Stiftung Association (HBSA), “Food Sovereignity,” https://tr.boell.org/tr/2015/11/06/turkiyede-gida-guvenligi-saglanabiliyor-mu, 11.05.2018.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-0075-0234
Author: Dalya HAZAR (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Koray VELİBEYOĞLU
Institution: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tarekoder475113, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {193 - 201}, doi = {10.24181/tarekoder.475113}, title = {Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları}, key = {cite}, author = {HAZAR, Dalya and VELİBEYOĞLU, Koray} }
APA HAZAR, D , VELİBEYOĞLU, K . (2018). Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (2) , 193-201 . DOI: 10.24181/tarekoder.475113
MLA HAZAR, D , VELİBEYOĞLU, K . "Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 193-201 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38802/475113>
Chicago HAZAR, D , VELİBEYOĞLU, K . "Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 193-201
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları AU - Dalya HAZAR , Koray VELİBEYOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.475113 DO - 10.24181/tarekoder.475113 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 201 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.475113 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.475113 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları %A Dalya HAZAR , Koray VELİBEYOĞLU %T Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.475113 %U 10.24181/tarekoder.475113
ISNAD HAZAR, Dalya , VELİBEYOĞLU, Koray . "Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 193-201 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.475113
AMA HAZAR D , VELİBEYOĞLU K . Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları. TED - TJAE. 2018; 24(2): 193-201.
Vancouver HAZAR D , VELİBEYOĞLU K . Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(2): 201-193.