Year 2018, Volume 24 , Issue 2, Pages 215 - 223 2018-12-30

Industrial Tomato Production and Marketing Problems: The Case Of Torbali District Of Izmir
Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği

Gülden Kazak [1] , Seçil Özşenler [2] , M. Metin Artukoğlu [3] , Özlem Yıldız [4]


One of the most important vegetables grown in the world tomato is one of the important raw materials in the food industry. In the industrial tomato production in Turkey it is among the major producing countries worldwide. Turkey is among the major industrial tomato producer countries in the World.  Izmir province is in the third place in terms of cultivation area and production amount of industrial tomato. The main material of the research was collected from the questionnaires made with 67 producers in Torbali. In this study, the problems of producers related to industrial tomato production and marketing determined, and suggestions for solutions to these problems have been made. The uncertainty of industrial tomato prices, not to pay in advance the buyers, lack of the farmer association and the product losses are the main marketing problems of the producers.  The producers, the processers and the country will be able to generate more income, by increasing the value added of the products and by processing the agricultural products in various industrial facilities.  

Dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli sebzelerden biri olan domates, gıda sanayiinde önemli hammaddelerden birisidir. Sanayi Domatesi üretiminde ise Türkiye dünyada önemli üretici ülkeler arasındadır. İzmir ili, Bursa ve Manisa’nın ardından sanayi domatesi ekiliş alanı ve üretim miktarı açısından üçüncü sırada yer almaktadır. Araştırmanın ana materyalini Torbalı’da 67 üretici ile yapılan anketlerden derlenen veriler oluşturmuştur. Bu çalışmada, İzmir’in önemli sanayi domatesi üretim yerlerinden biri olan Torbalı’da üreticilerin domates üretimi ve pazarlama açısından yaşadığı sorunlar ortaya koyulmuş ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

 • Akçay, Y., A. Çiçek, M. Uzunöz ve M. Sayılı, 2000. Tokat ilinde sözleşmeli domates yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Türkiye IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ.
 • Bakr, J., Pék, Z., Helyes, L., Posta, K. 2018. Mycorrhizal Inoculation Alleviates Water Deficit Impact on Field-Grown Processing Tomato. Polish Journal of Environmental Studies. 27(5):1949-1958.
 • Çay, A., Aykas, E., 2012. Sanayi Tipi Domates Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Dikim Tekniklerinin Ekonomik Karşılaştırılması, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8i(4):401-409.
 • Çetin, B. ve Vardar, A., 2008. An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey. Renewable Energy, 33(2008):428-433.
 • Çetin, B., Yavuz, O., Tipi, T., 2000. Güney Marmara Bölgesi’nde sanayi tipi domates yetiştiriciliğinde mekanizasyon düzeyi, makine çekigücü, insan işgücü gereksinmelerinin saptanması ve ekonomik yönden değerlendirilmesi, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000, Erzurum.
 • Çetin, B., 1992. Bursa İlinde Sözleşmeli Olarak Yapılan Sanayi Tipi Domates Yetiştiriciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,9:55-63
 • Çukur, T. ve Işın, F., 2008, İzmir İli Torbalı İlçesinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları, Ege Ünv. Ziraat Fakültesi Derg. 45(1):27-36
 • Doan, H.K., Perez, K., Davis, R.M., Slaughter, D.C., 2016. Survey of Molds in California Processing Tomatoes, Journal of Food Sciences, Vol:81, No:11, doi:10.1111/1750-3841.13525
 • Engindeniz, S. 2010. İzmir’de Domates Üreticilerinin Sulama ve Kuraklıkla İlgili Tutum ve Davranışlarının Analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(3): 321-330.
 • Engindeniz, S., Öztürk, C.G., 2013. İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1):67-75
 • FAO, 2015. Food and Organization of The United Nations, FAOSTAT, www.fao.org.tr
 • Ertürk, Y.E., Çirka, M., 2015. Türkiye’de ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi (KDAB)’nde Domates Üretimi ve Pazarlanması, YYÜ Tar. Bil. Derg., 25(1):84-97.
 • Keskin, G., 2010. Türkiye’de Domates Salça Sanayi ve İç Piyasada Fiyat Değişimleri, YYÜ Tar.Bil.Derg.,20(3): 214-221.
 • Karadaş, K., Ertürk, Y.E., 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016, Vol:1, s:33-37.
 • Koçtürk, O.M., 1985. Manisa Yöresinde Domateste Antlaşmalı Tarım ve Karşılaşılan Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi , Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı No:4977
 • Lin T., Zhu G., Zhang J., Xu X., Yu Q., Zheng Z., Zhang Z., Lun Y., Li S., Wang X., Huang, Z., Li, J.,Zhang, C., et al., 2014. Genomic analyses provide insights into the history of tomato breeding. Nature Genetics. 2014;46(11):1220–6.
 • Malhotra, N.K., 2010, Marketing Research: An Applied Orientation Global Edition, Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Minghui W.M., Zhao, W., Gao, L., Zhao, L., 2018. Genome-wide profiling of long non-coding RNAs from tomato and a comparison with mRNAs associated with the regulation of fruit ripening, BMC Plant Biology, (2018) 18:75.
 • Mohseni-Moghadam, M., Doohan, D. 2017. Fomesafen Crop Tolerance and Weed Control in Processing Tomato. Weed Technology. 31(03): 441-446.
 • Trivedi, M., Singh, R., Shukla, M., Tiwari, R.K., 2016. GMO and Food Security in Ecofriendly Pest Management for Food Security,pp:703-726.
 • Torbalı Kaymakamlığı, 2018. Sanayi ve Tarım, http://www.torbali.gov.tr/sanayi-ve-tarim, Erişim Tarihi: 11.06.2108).
 • TÜİK, 2018a. Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, Erişim Tarihi:23.05.2018
 • TÜİK, 2018b. Bitkisel Ürün Denge Tabloları, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr, Erişim Tarihi:23.05.2018.
 • TUİK, 2018c. Tarımsal Fiyat İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=110&locale=tr Erişim:25.04.2018
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. PrenticeHall, New Jersey.
 • Zhang, H., Xiong, Y., Huang, G., Xu, X., Huang, Q., 2017. Effects of water stress on processing tomatoes yield, quality and water use efficiency with plastic mulched drip irrigation in sandy soil of the Hetao Irrigation District. Agricultural Water Management. 179. Pp:205-214.
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Gülden Kazak
Country: Turkey


Author: Seçil Özşenler

Author: M. Metin Artukoğlu (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Özlem Yıldız
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tarekoder471632, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {215 - 223}, doi = {10.24181/tarekoder.471632}, title = {Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kazak, Gülden and Özşenler, Seçil and Artukoğlu, M. Metin and Yıldız, Özlem} }
APA Kazak, G , Özşenler, S , Artukoğlu, M , Yıldız, Ö . (2018). Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (2) , 215-223 . DOI: 10.24181/tarekoder.471632
MLA Kazak, G , Özşenler, S , Artukoğlu, M , Yıldız, Ö . "Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 215-223 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38802/471632>
Chicago Kazak, G , Özşenler, S , Artukoğlu, M , Yıldız, Ö . "Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 215-223
RIS TY - JOUR T1 - Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği AU - Gülden Kazak , Seçil Özşenler , M. Metin Artukoğlu , Özlem Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.471632 DO - 10.24181/tarekoder.471632 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 223 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.471632 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.471632 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği %A Gülden Kazak , Seçil Özşenler , M. Metin Artukoğlu , Özlem Yıldız %T Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.471632 %U 10.24181/tarekoder.471632
ISNAD Kazak, Gülden , Özşenler, Seçil , Artukoğlu, M. Metin , Yıldız, Özlem . "Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 215-223 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.471632
AMA Kazak G , Özşenler S , Artukoğlu M , Yıldız Ö . Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği. TED - TJAE. 2018; 24(2): 215-223.
Vancouver Kazak G , Özşenler S , Artukoğlu M , Yıldız Ö . Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(2): 223-215.