Year 2018, Volume 24 , Issue 2, Pages 175 - 183 2018-12-30

Analysis of Input Usage Efficiency in Greenhouse Tomato Production in Muğla Province
Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi

Görkem ÖZTÜRK [1] , Sait ENGİNDENİZ [2]


In this study, technical efficiency analysis of greenhouse tomato production in Muğla province  were performed . Data of this research were collected from 93 farmers with survey method by using proportional sampling method. In the analysis of data, firstly socio-economic characteristics of the farms were examined, after that input use efficiency in the production of tomatoes was determined by Data Envelopment Analysis (DEA). According to the results of Data Envelopment Analysis, average efficiency scores in CCR model were determined as between 55%-76% in plastic greenhouses and between 63%-81% in glass greenhouses.

Bu araştırmada, Muğla ilinde örtüaltı domates üretiminde girdi kullanıma yönelik teknik etkinlik analizi yapılmıştır. Araştırmada oransal örnekleme yöntemiyle 93 üreticiden anket yöntemiyle veriler derlenmiştir. İşletmelerin analizinde öncelikle sosyo-ekonomik özellikler ortaya konulmuş, daha sonra Veri Zarflama Analizi (VZA) ile işletmelerde örtüaltı domates üretiminin girdi kullanım etkinliği saptanmıştır. VZA sonuçlarına göre ortalama etkinlik değerleri CCR modelinde plastik seralarda %55-%76 arasında, cam seralarda ise %63-%81 arasında değişmektedir.

 • Abay, C., Miran, B. and Günden, C., 2004, An analysis of input use efficiency in tobacco production with respect to sustainability: the case study of Turkey, Journal of Sustainable Agriculture, 24(3):123-143.
 • Adanacıoğlu, H. and Olgun, A., 2012, Evaluation of the efficiency of organic cotton farmers: A case study from Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(3):418-428.Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), İhracat İstatistikleri, http:// www.akib.gov.tr (Erişim Tarihi: Eylül 2018)
 • Aktürk, D. ve Kıral, T., 2002, Veri zarflama yöntemi ile tarım işletmelerinde pamuk üretim faaliyetinin etkinliğinin ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(3):197-203.
 • Artukoğlu, M., Olgun A., and Adanacıoğlu, H., 2010, The efficiency analysis of organic and conventional olive farms :case of Turkey, Agricultural Economics, 56(2):89-96.
 • Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W., 1984, Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, Managerial Science, 30:1078-1092.
 • Başaran, C. ve Engindeniz, S., 2015, Sivri biber üretiminde girdi kullanım etkinliğinin analizi: İzmir örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):77-84.
 • Bayraktar, Ö. V., 2005, Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtü altı Domates Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Muğla İli Örnek Olayı, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 151s.
 • Coelli, T., Rao, D.S.P and Christopher, J.O.D., 2006, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer Publications, Hardcover, 372 p.
 • Çobanoğlu, F., 2013, Measuring the technical efficiency of cotton farms in Turkey using stochastic frontier and data envelopment analysis, Outlook on Agriculture, 42(2):125-131.
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V. ve Adanacıoğlu, H., 2013, Efficiency analysis of olive farms: The case study of Mugla province, Turkey, Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(2):317-321.
 • Daka, K., Gül, A. ve Engindeniz, S., 2012, Muğla ilinde seralarda dışsatıma yönelik domates üretimi ve pazarlaması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2):175-185.
 • Engindeniz, S. ve Öztürk, G., 2013, İzmir’de domates üretiminin ekonomik ve teknik etkinlik analizi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1):367-375.
 • Engindeniz, S. and Tüzel, Y., 2002, The economic analysis of organic greenhouse tomato production: a case study for Turkey, Agro Food Industry Hi-Tech, 13:26-30.
 • Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D. ve Tatarhan, A.H., 2010, Sera sebzelerinin karşılaştırmalı girdi analizi, Ekoloji, 19(74):122-130.
 • Färe, R. and Grosskopf, S., 1994, Estimation of Returns To Scale Using Data Envelopment Analysis: A Comment, European Journal of Operational Research, 79:379-382.
 • Farrell, M.J., 1957, The measurement of productive efficiency, Journal of Royal Statistical Society, 120(3):253-290.
 • Günden, C. ve Miran, B., 2001, Pamuk Üretiminde Teknik Etkinlik: Bir Örnek Olay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No:211, Ankara, 139 s.
 • Günden, C., Miran, B. and Unakıtan, G., 2006, Technical efficiency of sunflower production in Trakya Region by DEA, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 3(2):161-167.
 • Gündüz, O., Sili, S. And Ceyhan, V., 2016, Farm level technical efficiency analysis and production costs in tomato growth: a case study from Turkey, Custos E Agronegocio, 12(3):26-38.
 • Hatırlı, S.A., Özkan, B. and Fert, C., 2006, Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production, Renewable Energy, 31:427-438.
 • Konyalı, S. ve Gaytancıoğlu, O., 2008, Veri Zarflama Yöntemi İle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi: Trakya Bölgesi Örneği, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, Bursa, 245-254.
 • Newbold, P., 1995, Statistics for Business and Economics. Prentice- Hall, New Jersey.
 • Oğuz, C. ve Arısoy, H., 2002, Konya ilinde örtü altında yetiştiricilik yapan işletmelerde domates üretiminin fonksiyonel analizi ve üretim maliyetinin tespiti, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16:43-48.
 • Olgun, A., Artukoğlu M. ve Adanacıoğlu, H., 2011, Türkiye’de zeytin sıkma tesislerinin karlılığı ve etkinliği: Ege Bölgesi örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3):217-227.
 • Özden, A. and Dios-Palomares, R., 2015, Environmental, quality and technical efficiency in olive oil industry. A metafrontier comparison between Turkey and Spain, Fresenius Environmental Bulletin, 24(12):4353-4363.
 • Özden, A. ve Öncü, E., 2016, Kiraz üretim işletmelerinde etkinlik analizleri: Çanakkale ili Lapseki ilçesi örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(2):213-221.
 • Özkan, B., Hatırlı, S.A., Öztürk, E. ve Aktaş, A.R., 2011, Antalya ilinde serada domates üretiminin kâr etkinliği analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 17:34-42.
 • Rad, S., Yarşı, G., 2005. Silifke ilçesi’nde serada domates yetiştiren işletmelerin ekonomik performansları ve birim ürün maliyetleri, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1):26-33.
 • Turhan, Ş., Özbağ, B. C. and Rehber, E., 2008, A comparison of energy use in organic and conventional tomato production, Journal of Food, Agriculture and Environment, 6(3-4):318 -321.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: Eylül 2018)
 • Ulu, Ö., Engindeniz, S. ve Özden, A., 2016, İzmir’de bamya üretiminde girdi kullanım etkinliğinin analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(2):69-76.
 • Uzmay, A. and Adanacıoğlu, H., 2009, A study on whether maize for silage is an alternative to cotton farming in Izmir, Turkey: Gross Margin and Data Envelopment Analysis, Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(3-4):603-608.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3767-0537
Author: Görkem ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Author: Sait ENGİNDENİZ
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tarekoder463491, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {175 - 183}, doi = {10.24181/tarekoder.463491}, title = {Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Görkem and ENGİNDENİZ, Sait} }
APA ÖZTÜRK, G , ENGİNDENİZ, S . (2018). Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (2) , 175-183 . DOI: 10.24181/tarekoder.463491
MLA ÖZTÜRK, G , ENGİNDENİZ, S . "Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 175-183 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38802/463491>
Chicago ÖZTÜRK, G , ENGİNDENİZ, S . "Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 175-183
RIS TY - JOUR T1 - Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi AU - Görkem ÖZTÜRK , Sait ENGİNDENİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.463491 DO - 10.24181/tarekoder.463491 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 183 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.463491 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.463491 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi %A Görkem ÖZTÜRK , Sait ENGİNDENİZ %T Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.463491 %U 10.24181/tarekoder.463491
ISNAD ÖZTÜRK, Görkem , ENGİNDENİZ, Sait . "Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 175-183 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.463491
AMA ÖZTÜRK G , ENGİNDENİZ S . Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. TED - TJAE. 2018; 24(2): 175-183.
Vancouver ÖZTÜRK G , ENGİNDENİZ S . Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(2): 183-175.