Year 2018, Volume 24 , Issue 1, Pages 85 - 98 2018-07-31

Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması
Comparison of Labor Productivity in Red Meat Production in Turkey And EU Countries

Ergün ŞİMŞEK [1]


Bu çalışmada amaç, 1983-2016 döneminde Türkiye ve AB ülkelerinde kırmızı et üretiminde işgücü verimliliğini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla Türkiye'de ve AB ülkelerindeki hayvan sayıları, kırmızı et üretim durumları karşılaştırıldıktan sonra, işgücü verimliliği oran analiz yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Dönem başı ve dönem sonu değişim oranı karşılaştırılmalarında 1983 yılının temel alındığı endksleme yöntemi kullanılırken, yıllık ortalama değişim oranlarının tespitinde logaritmik regresyon denklemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre gerek Türkiye'de ve gerekse AB ülkelerinde hayvan sayısında bir azalmanın olduğu, kırmızı et üretiminin ise verimlilik nedeniyle arttığı tespit edilmiştir. İşgücü verimliliği Türkiye'de yıllık ortalama olarak %3.9 oranında artmıştır. AB ülkelerinde ise artış oranı %1.7 olmuştur. 2016 yılında Türkiye'de tarımda istihdam edilen kişi başına et üretimi 221 kg iken, AB ortalaması 929 kg olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kırmızı et üretiminde iş gücü verimliliğinin her geçen yıl artmasına rağmen, istihdam edilen kişi başına et üretiminin AB ülkelerinin çok gerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kırmızı et üretimi üzerine etki eden faktörlerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.


The purpose of this study is to examine the labor productivity in the red meat production in Turkey and EU countries comparatively between the years 1983 and 2016. For this purpose, after the number of animals and the red meat production state in the EU countries and Turkey were compared , labor productivity was determined using the method of ratio analysis. While the indexing method was used in the comparison of exchange rate of the begining period and the end period of the year 1983 as it was based , the logarithmic regression equation was used in determining the annual average change rates. According to the results obtained it was found out that the number of the animals was decreased but the production of red meat was increased because of efficiency both in Turkey and in EU countries . The labour productivity was increased 3,9% as annual average in Turkey. But the increase rate was 1,7% in EU countries. In 2016, while the meat production for per person employed in agriculture in Turkey was 221 kg, the EU average was 929 kg. Although the labour productivity in red meat production in Turkey is increased every year, the meat production for per person employed is still far behind the EU countries. For this reason, the factors that affect the production of red meat should be examined in detail.
 • Akbay, C., Bilgiç, A., Miran, B., 2008. “Türkiye'de Önemli Gıda Ürünlerinin Talep Esneklikleri”, Tarım Ekonomisi dergisi, 14(2):55-95.
 • Aktaş , A. R., 2008. “Kentsel Alanda Et Talep Analizi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.
 • Balkan, D. ve Suiçmez, H. 2015. “Türkiye ve Dünya'da İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi”, Maliye, İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Raporu/13, 01.12.2015.
 • FAO 2018 a. Annual Populataion http://www.fao.org/faostat/-Erişim Tarihi 28 .03. 2018.
 • FAO 2018b. Live animals http://www.fao.org/faostat/-Erişim Tarihi 28 .03. 2018.
 • FAO 2018c. Employment İndicators, http://www.fao.org/faostat/-Erişim Tarihi 28 .03. 2018.
 • FAO 2018d. Livestock Primary http://www.fao.org/faostat/-Erişim Tarihi 28 03. 2018.
 • Güreşçi, E. 2009. “Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar 2009, Sayı 22, s.51-67.
 • ILO, 2018. [http://www,ilo,org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/ Page 3, Erişim Tarihi 10.03. 2018]. Karacan, R., 2017. “Türkiye'de Kırmızı Et Talebinin, Beyaz Et Tüketimi ve Gelir Dağılımı Açısından Değerlendirilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:54 Sayı:630, s.67-73.
 • Karakuş, K., 2011. “Türkiye'nin Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthaline Genel Bir Bakış”, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 1(1): 75- 79.
 • Ovalı, B.B., 2002. “Türkiyede Et ve Et Ürünleri Sanayinin durumu ve Sorunları”, Gıda ve Yem Bilimleri Teknolojisi, Sayı:1, s.36- 42.
 • Polyzos, S., Arabatzis, G., 2005. “Labor Productivity of the Agricultural Sector in Greece: Determinant Factors and Interregional Differences Analysis”, University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development Discussion Paper Series, 11(12): 209-226.
 • Sarma, J. S., 1986. International Food Policy Rcsearch Institue, Research Report .57, Washıngton D. C.
 • Saygın, Ö. ve Demirbaş, N., 2017. Türkiye'de Kırmızı Et Sektörünün Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri, Hayvansal Üretim, 58 (1): 74-80.
 • TÜİK, 2012. İstatistik Göstergeler 1923-2011, ISSN 1300-0535.
 • TÜİK 2018a. Şehir ve Köy Nüfusu [Erişim Tarihi 02.02.2018].
 • TÜİK 2018b. Şehir ve Köy Nüfusu, 1927-2000, (Erişim Tarihi 02.02.2018)
 • TÜİK 2018 c. [http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo. Erişim Tarihi 02.02.2018]
 • TÜİK 2018d. İl ve Cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu,
 • TÜİK 2018e. ADNKS,[ http://www.tuik.gov.tr/UstMenu. Erişim Tarihi, 05.02.2018].
 • TÜİK, 2018f. Hayvansal Üretim İstatistikleri [http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.Erişim Tarihi 26.03.2018].
 • Worldbank, 2018a. [https://data.worldbank.org/indicator/ Erişim Tarihi 26.03.2018].
 • Worldbank, 2018b. [http://databank.worldbank.org/data/reports Erişim Tarihi 26.03.2018]
Primary Language tr
Journal Section Research
Authors

Author: Ergün ŞİMŞEK (Primary Author)

Dates

Publication Date : July 31, 2018

Bibtex @research article { tarekoder450045, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {85 - 98}, doi = {10.24181/tarekoder.450045}, title = {Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Ergün} }
APA ŞİMŞEK, E . (2018). Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (1) , 85-98 . DOI: 10.24181/tarekoder.450045
MLA ŞİMŞEK, E . "Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 85-98 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38676/450045>
Chicago ŞİMŞEK, E . "Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 85-98
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması AU - Ergün ŞİMŞEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.450045 DO - 10.24181/tarekoder.450045 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 98 VL - 24 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.450045 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.450045 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması %A Ergün ŞİMŞEK %T Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.450045 %U 10.24181/tarekoder.450045
ISNAD ŞİMŞEK, Ergün . "Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 1 (July 2018): 85-98 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.450045
AMA ŞİMŞEK E . Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması. TED - TJAE. 2018; 24(1): 85-98.
Vancouver ŞİMŞEK E . Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(1): 98-85.