Year 2017, Volume 23 , Issue 2, Pages 173 - 178 2017-12-30

Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği
Importance of Packaging in Consumer's Food Consumption: A Case of Konya-Selçuklu District

Gürhan ÖZAYDIN [1] , Cennet OĞUZ [2]


Çalışmanın amacı, tüketicilerin gıda ürünlerinde ambalaj konusundaki bilinç düzeylerini ortaya koymaktır.

Araştırmada kullanılan veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın örnek hacmi Konya iline

bağlı Selçuklu ilçesinde tüketicilerin olasılık örneklemesi yöntemine göre 100 olarak belirlenmiştir.

Tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma eğilimlerinde ambalajın etkisini belirlemek üzere hazırlanan verilerin

güvenirliliği Cronbach's Alpha testi ile belirlenmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen veriler, tüketicilerin gelir

seviyelerine göre (tabakalara ayrılarak), gıda ürünleri satın alma eğilimleri arasında tek yönlü varyans analizi

yapılarak Duncan testi ile farkın hangi gruptan kaynaklandığı yorumlanmıştır. Sonuç olarak; tüketiciler gıda

ürünleri ambalajlarının cam ambalaj olmasını tercih etmektedirler. Katılımcıların % 69'u çevre kirliliğine en çok

neden olan ambalaj maddesinin plastik malzeme olduğunu düşünmektedir. Tüketicilerin gıda ürününü satın

alırken ambalajın görünüşü ve ambalajın yapıldığı malzeme önemli yer almaktadır. Katılımcılar ambalaj

renginde çoğunlukla kırmızı rengi tercih etmektedirler. Tüketicilerin ambalaj tercihi ile gelir durumu arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

The aim of the study is to reveal consciousness levels of consumers on the packaging of food products. The data

used in the research were obtained using the questionnaire technique. The sample size of the study was

determined as 100 according to the probability sampling method of households living in Konya-Selçuklu

district. The reliability of the data prepared to determine the effect of packaging on consumers' tendency to

purchase food products was tested by Cronbach's Alpha test. The data from the survey results were analyzed by

one-way analysis of variance between consumers' income levels (by separating strata) and food product

purchasing tendencies and Duncan test was used to determine which group was the difference. As a result;

Consumers prefer to use glass packaging for food products packaging. 69.0% of participant think that the

packaging material that causes the most environmental pollution is plastic material. Among the elements that are

attractive in packaging for the purchase of food products by individuals are; The appearance of the package and

the material from which the package is made. Participants mostly preferred red color in the packaging color.

There is a statistically significant relationship between consumer preference of packaging and income status

 • Alagöz, S. B. ve Ekici, N., 2009, Ambalaja ilişkin tutum ve davranışlar: Karaman ili araştırması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009 (2), 84-94.
 • Bahşi, N. ve Budak, D. B., 2014, Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satınalma Davranışı Üzerine Pazarlama İletişimi Araçlarının Etkisi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 6 (6), 1349-1356.
 • Dilber, F., Dilber, A. ve Karakaya, M., 2012, Gıdalarda Ambalajın Önemi Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi (Karaman İli Örneği), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3, 159-190.
 • Ferguson, G. A., 1981, McGraw-Hill Book Company, Statistical analysis in psychology and education.
 • İnan, E., Yılmaz, Y. ve Oraman, İ., 2009, Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi:“Trakya Örneği”, JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 01-10.
 • Kayri, M., 2009, Araştirmalarda Gruplar Arasi Farkin Belİrlenmesİne Yönelİk Çoklu Karşilaştirma (Post-Hoc) Teknİklerİ, Journal of Social Science, 55.
 • Kızılaslan, N. ve Kızılaslan, H., 2008, Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddeleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları (Tokat İli Örneği), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 67-74.
 • Kocamanlar, E., 2008, Hızlı Tüketim Mallarında Ambalajın Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi, İstanbul Teknİk Ünİversİtesi, İstanbul, 6.
 • Oguz, C. ve Karakayaci, Z., 2017, Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi, Konya, Atlas Akademi, p.
 • Sütütemiz, N., Çiftyildiz, S. S. ve Konuk, F. A., 2009, Paketlenmiş Süt için Ambalaj Özelliklerinin Algılanan Önemi ve Satın Alma Davranışına Etkisi: İstanbul İli Örneği, Akademik Gıda, 7(6), 18-28.
 • Tavşancil, E., 2002, Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Teke, B., 2014, Gıda ürünleri ambalajının tüketicilerin satın alma davranışları üzerine etkisi (Ankara ili Mamak ilçesi örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tezbaşaran, A., 1997, Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F. ve İkiışık, H., 2007, Tüketicilerin gıda ürünleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve sağlık risklerine karşı tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4), 253-258.
Subjects Management
Journal Section Research
Authors

Author: Gürhan ÖZAYDIN (Primary Author)

Author: Cennet OĞUZ

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { tarekoder364893, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {173 - 178}, doi = {10.24181/tarekoder.364893}, title = {Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZAYDIN, Gürhan and OĞUZ, Cennet} }
APA ÖZAYDIN, G , OĞUZ, C . (2017). Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (2) , 173-178 . DOI: 10.24181/tarekoder.364893
MLA ÖZAYDIN, G , OĞUZ, C . "Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 173-178 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/32847/364893>
Chicago ÖZAYDIN, G , OĞUZ, C . "Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 173-178
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği AU - Gürhan ÖZAYDIN , Cennet OĞUZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.364893 DO - 10.24181/tarekoder.364893 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 178 VL - 23 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.364893 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.364893 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği %A Gürhan ÖZAYDIN , Cennet OĞUZ %T Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.364893 %U 10.24181/tarekoder.364893
ISNAD ÖZAYDIN, Gürhan , OĞUZ, Cennet . "Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 2 (December 2017): 173-178 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.364893
AMA ÖZAYDIN G , OĞUZ C . Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği. TED - TJAE. 2017; 23(2): 173-178.
Vancouver ÖZAYDIN G , OĞUZ C . Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(2): 178-173.