Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 37 - 42 2017-04-06

Hazalnut Production Cost in Sakarya Province
Sakarya İlinde Fındık Maliyeti

Özge YILDIZ [1] , Vedat DAĞDEMİR [2]


In terms of agricultural economics, hazelnut is very important to employ active population of the farms, to evaluate effectively the equity capitals, to provide raw material to industry based on agriculture and a product with high added value, as well. In this study, the aim of the study is to determine the factors affecting the hazelnut production cost and to calculate the hazelnut production cost in Sakarya. In the study, the data was obtained from 152 farms producing the hazelnuts in 6 districts of Sakarya. The results of the study showed that the land and nut orchard per the farm were 37,2 and 12,13 da. On the other hand, the average facility cost of the hazelnut orchards was 1436.78 ₺/da, and its annual depreciation calculated as 23,95 ₺/da. These results of the study indicated that while the production cost was 714,27 ₺/da, the production cost of the hazelnut per kg was also 5,044 ₺.

Fındık öz kaynakların değerlendirilmesinde, istihdam yaratmada, diğer sanayi dallarına hammadde sağlamada kullanılabilen, katma değeri yüksek bir ürün olup, tarım ekonomisi açısından çok önemlidir. Çalışmada Sakarya ilinde fındık üretiminde maliyet unsurlarının belirlenmesi ve fındık maliyeti hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışmada Sakarya İlinin 6 ilçesinde fındık üretimi yapan 152 adet tarım işletmesinde anket yapılmıştır. Araştırma sonuçları arazi varlığı 37,2 da, fındık bahçesi büyüklüğü 12,13 da olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, fındık işletmelerinde işletmelerin ortalama tesis masrafı 1436,78 TL/da, tesis amortisman payı 23,95 TL/da olarak hesaplanmıştır. Dekara üretim masrafı 714,27 TL iken 1 kilogram fındık üretim maliyetinin 5,044 TL/kg olduğu belirlenmiştir. 

 • Aşkan, E., Dağdemir, V., 2015. Devlet Teşvúk ve DesteklemelerOnden Faydalanan Süt Sığırcılığı Yapan İşletmeler n Üret m n EtkWleyen Faktörler|n Anal z TRA1 Düzey 2 ÖrneğQ. Tarım Ekonom s DergJsû, 20 (2): 69-76.
 • Anonim, 2012a. www.faostat.com.
 • Anonim, 2012b. Fındık Durum ve TahmKnP, Tarımsal Ekonom ve PolRtOka GelHşt rme Enst tüsü, TEPGE Yayın No:221.
 • Anonim, 2012c. Türk ye Z=raat Odası B%rl ğ Kocaal MalDyet Çalışması, 2012.
 • Anonim, 2013. Uluslar Arası Fındık Konsey
 • Anonim, 2014a. 2013 Yılı Fındık Sektör Raporu, Toprak Mahsüller Ofis¿ Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2014b. www.tuWk.com.
 • Anonim, 2014c. KaradenDz İhracatçılar B%rl ğ (KİB).
 • Anonim, 2014d. T.C. Z=raat Bankası.
 • Çelikten İ., Solmaz, H., Mutlu, E., 2012. Fındık Yağının Dizel Motar Performansı ve Emisyonu Etkisi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çevik, U., Çelik, N., Damla, N., Çelik, A., Coşkunçelebi, K., 2009. Radioact v ty and Heavy Metal Levels in Hazelnut Growing in the Easter Black Sea Region of Turkey, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dağdemir, V., 1993. Çayeli İlçesinde Çay Üretiminde Girdi Tespiti ve Maliyeti Hesabı Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Dağdemir, V., 2005. Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere Havzalarında Hayvancılık Yapan İşletmelerin Genel Durumu ve Kooperatifleşmeye Bakış Açısı, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 147, S:48-58, Ankara.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., TatlıdOl, F.F., F)dan, H., Gündoğmuş, E., 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehber , Proje Raporu 1991-13, Yayın No:37, Ankara.
 • Topcu, Y., 2002. Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Et Maliyeti ve Pazarlama Marjı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Erzurum.
 • Topcu, Y., 2004, Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyeti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35(1-2), 65-73,2004.
 • Topcu, Y., Uzundumlu, S., Karadaş, K., 2012. Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, 2(Ek:A):41-50,2012.
 • Uzundumlu, A.,S., 2005. Erzurum İli Pasinler İlçesinde patates üretim maliyeti ve tarımsal ilaç kullanımının maliyetler üzerine etkisi (Master Tez ). Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enst., Erzurum.
 • Yavuz, F., Birinci A., Peker K., Atsan T., 2004. Türk ye Fındık Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politik Analizlerde Kullanımı, No:113, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Özge YILDIZ

Author: Vedat DAĞDEMİR (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi

Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @research article { tarekoder317853, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {37 - 42}, doi = {10.24181/tarekoder.317853}, title = {Sakarya İlinde Fındık Maliyeti}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Özge and DAĞDEMİR, Vedat} }
APA YILDIZ, Ö , DAĞDEMİR, V . (2017). Sakarya İlinde Fındık Maliyeti. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 37-42 . DOI: 10.24181/tarekoder.317853
MLA YILDIZ, Ö , DAĞDEMİR, V . "Sakarya İlinde Fındık Maliyeti". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 37-42 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/317853>
Chicago YILDIZ, Ö , DAĞDEMİR, V . "Sakarya İlinde Fındık Maliyeti". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 37-42
RIS TY - JOUR T1 - Sakarya İlinde Fındık Maliyeti AU - Özge YILDIZ , Vedat DAĞDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.317853 DO - 10.24181/tarekoder.317853 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 42 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.317853 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.317853 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Sakarya İlinde Fındık Maliyeti %A Özge YILDIZ , Vedat DAĞDEMİR %T Sakarya İlinde Fındık Maliyeti %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.317853 %U 10.24181/tarekoder.317853
ISNAD YILDIZ, Özge , DAĞDEMİR, Vedat . "Sakarya İlinde Fındık Maliyeti". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 37-42 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.317853
AMA YILDIZ Ö , DAĞDEMİR V . Sakarya İlinde Fındık Maliyeti. TED - TJAE. 2017; 23(1): 37-42.
Vancouver YILDIZ Ö , DAĞDEMİR V . Sakarya İlinde Fındık Maliyeti. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 42-37.