Year 2016, Volume 22 , Issue 2, Pages 69 - 76 2016-12-22

Analysis of Input Use Efficiency in Okra Production in Izmir Province
İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi

Özge ULU [1] , Sait ENGİNDENİZ [2] , Altuğ ÖZDEN [3]


In this study, input oriented efficiency analysis of okra growing in Urla district of Izmir province was performed. Data were collected from 80 farmers with face to face survey method by using proportional sampling method. In the analysis of data, firstly socio-economic characteristics of the farms were examined, after that economic analysis of okra production was performed for 2014 and input use efficiency in okra production was analysed by Data Envelopment Analysis (DEA). According to results of research, the average age and education level of farmers were 50.31 and 5.79 years. Average okra growing area, average yield and average net profit were calculated as 3.59 da, 260.31 kg/da and 721.09 TL/da, respectively. According to DEA with input oriented, average technical efficiency (CRS), pure technical efficiency (VRS) and scale efficiency scores were determined as 0.653, 0.719 and 0.924, respectively.

Bu araştırmada, İzmir'in Urla ilçesinde bamya üretiminde girdi kullanım etkinliği analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri oransal örnekleme ile 80 üreticiden yüz yüze anket yöntemiyle derlenmiştir. Verilerin analizinde öncelikle işletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri incelenmiş, daha sonra 2014 yılı bamya üretiminin ekonomik analizi yapılmış ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile girdi kullanım etkinliği analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; üreticilerin ortalama yaşı 50.31, ortalama eğitim süresi 5.79 yıldır. Ortalama bamya arazisi genişliği 3.59 da, ortalama bamya verimi 260.31 kg/da, dekara elde edilen ortalama net kâr 721.09 TL olarak hesaplanmıştır. Girdiye yönelik VZA sonuçlarına göre ortalama teknik etkinlik (CRS) 0.653, saf teknik etkinlik (VRS) 0.719, ölçek etkinliği (SE) ise 0.924 olarak saptanmıştır.

 • Akanbi, W.B, Adediran, J.A., Olaniyan, A.B., Togun, A.O., 2006. An Economic Analysis of Split Application of Organo-mineral Fertiliser on Okra in Humid Forest Zone of Nigeria, Food, Agriculture and Environment, 4(2):161-163.
 • Altıntaş, 2014. Tokat, Amasya, Yozgat ve Sivas Yörelerinde Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünlerinin 2013 Yılı Üretim Girdileri ve Maliyetleri, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No:261-P23, Tokat.
 • Anonim, 2013. Bamya Yetiştiriciliği, GTHB Samsun İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Samsun.
 • Anonim, 2016. Meyvesi Yenen Sebzelerin Yetiştiriciliği, http://www.tarimkutuphanesi.com, (Erişim tarihi: 7 Eylül 2016).
 • Anuebunwa, F.O., 2008. Marketing of Fresh Okra in Ebonyi State, Nigeria, National Root Crops Research Institute, Umudike, Umuahia Abia State, 4 (1):71-81.
 • Artukoglu, M.M., Olgun, A., Adanacıoglu, H., 2010. The Effeciency Analysis of Organic and Conventional Olive Farms: Case of Turkey, Agricultural Economics, 56(2):89-96.
 • Ayodele, O.J., Shittu, O. S., 2013. Consideration of Costs and Returns to Nitrogen Fertilization in Okra, Production, Elixir Agriculture 57(2013):14412-14416.
 • Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., 1984. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Managerial Science, 30:1078-1092.
 • Başaran, C., Engindeniz, S., 2015. Sivri Biber Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi: İzmir Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):77-84.
 • Coelli, T., Rao, D.S.P., Christopher, J.O.D., 2006. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer Publications, Hardcover, 372 pages.
 • Çiçek, A., Akçay. Y., Sayılı, M., 1999. Tokat İli Erbaa Ovasında Bazı Önemli Sebzelerde Fiziki Üretim Girdileri, Maliyetleri ve Kârlılıkları Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:34, Tokat.
 • Düzyaman, E., Vural, H., 2003. Managing the Variability in Okra Breeding Programs by Considering the Preferences of the Domestic Market, Acta Horticulturae, 598:129-135.
 • Demirkır E., 2010. Amasya Bamyasının Bazı Bitkisel Özelliklerinin Tanımlanması, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Edet, G. E., Etim, N. A., 2010. Economic Analysis Of Okra Production: A Case Of Ivo, Nigerian Journal of Agriculture, Food and Environment. 6(1&2):99-103.
 • Elmacı, S., 2010. Amasya'da Bamya Tarımının Coğrafi Esasları: Üretimiyle İlgili Özellikleri, Dağılışı ve Sorunları, Doğu Coğrafya Dergisi, 24:117-130.
 • Engindeniz, S., Coşar, G. 2013. İzmir'de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50 (1): 67-75.
 • FAOSTAT, 2016. Crop Production Statistics, http://faostat.fao.org. (Erişim tarihi: 8 Eylül 2016).
 • Färe, R., Grosskopf, S., 1994. Estimation of Returns To Scale Using Data Envelopment Analysis: A Comment, European Journal of Operational Research, 79:379-382.
 • Farrell, M.J., 1957. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of Royal Statistical Society, 120(3):253-290.
 • GTHB, 2016. İzmir Tarım İl Müdürlüğü 2014 Yılı Kayıtları, http://izmir.tarim.gov.tr/ (Erişim tarihi: 3 Eylül 2016).
 • Günden, C., Miran, B., Unakıtan, G., 2006. Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by DEA, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 3(2):161-167.
 • Karagül S., 2002 Bamya (Abelmoschus esculantus L.), Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli-Mersin.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F., Fidan, H., Gündoğmuş, E., 1999. Tarımsal Ürünler İçin Gelir ve Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara.
 • Koral, A.İ., 1996. Amasya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Tarım Üürnlerinin Üretim Girdileri ve Maliyetleri, Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Yayınları, Tokat.
 • Mülayim, Z.G., 2001. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Nosiru, M.O., Banjo, J.O.S., Adedeji, T.O., 2012. Determinants of Improved Productivity of Okra by Farmers in Lowland Areas of Ogun State, Nigeria, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 12(12): 1572-1578.
 • Newbold, P., 1995. Statistics For Business and Economics, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Nwaobiala, C., U., Ognonna, M.,O., 2014. Adoption Determinants and Profitability Analysis of Okra Farming in Aninri Local Goverment Area (LGA) of Enugu State, Nigeria, Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, 2(1): 1-10.
 • Olowookere, B.T., Oyerinde, A.A., Diamond, A.U., 2015. Assessment of Impacts of Varying Rates of Cow Dung on Soil Physicochemical Properties and Production Efficiency of Okra in the Federal Capital Territory (FCT) Abuja Nigeria, International Journal of Agriculture and Biosciences, 4(2): 69-74.
 • Ören, M. N., Alemdar T., 2006. Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(2):165-172.
 • Özden, A., Öncü, E. 2016. Kiraz Üretim İşletmelerinde Etkinlik Analizleri: Çanakkale İli Lapseki İlçesi Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(2):213-221.
 • Rajkumar, P., Sundaram, V., 2015. Path Co-Efficient Analysis in Okra, The Asiıan Journal of Hortıculture, 10(1):76-79.
 • Rainey, R. L., Hauk, H., 2004. Estimating 2004 Costs of Production Okra, University of Arkansas Division of Agriculture, Cooperative Extension, Service.
 • Shabozoi, N. U. K., Abro, G.H., Syed, T.S., Awan, M.S., 2011. Economic Appraisal of Pest Management Options in Okra, Pakistan Journal of Zoology, 43(5):869-878.
 • Tanrıvermiş, H., 2000. Orta Sakarya Havzasında Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları No:42, Ankara.
 • Tınmaz, F., 2007. Ekim Öncesi Bazı Tohum Uygulamaları İle Bamyanın Çimlenme, Çıkış ve Verimin İyileştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • TÜİK, 2016. Tarımsal İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 5 Eylül 2016).
 • Uzmay, A., Adanacıoğlu, H., 2009. A Study on Whether Maize for Silage is An Alternative to Cotton Farming in Izmir, Turkey: Gross Margin and Data Envelopment Analysis. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(3-4):603-608.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Author: Özge ULU (Primary Author)

Author: Sait ENGİNDENİZ
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Altuğ ÖZDEN
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi

Dates

Publication Date : December 22, 2016

Bibtex @research article { tarekoder515314, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {69 - 76}, doi = {}, title = {İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi}, key = {cite}, author = {ULU, Özge and ENGİNDENİZ, Sait and ÖZDEN, Altuğ} }
APA ULU, Ö , ENGİNDENİZ, S , ÖZDEN, A . (2016). İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (2) , 69-76 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/28531/515314
MLA ULU, Ö , ENGİNDENİZ, S , ÖZDEN, A . "İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 69-76 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28531/515314>
Chicago ULU, Ö , ENGİNDENİZ, S , ÖZDEN, A . "İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 69-76
RIS TY - JOUR T1 - İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi AU - Özge ULU , Sait ENGİNDENİZ , Altuğ ÖZDEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 76 VL - 22 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi %A Özge ULU , Sait ENGİNDENİZ , Altuğ ÖZDEN %T İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ULU, Özge , ENGİNDENİZ, Sait , ÖZDEN, Altuğ . "İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 2 (December 2016): 69-76 .
AMA ULU Ö , ENGİNDENİZ S , ÖZDEN A . İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. TED - TJAE. 2016; 22(2): 69-76.
Vancouver ULU Ö , ENGİNDENİZ S , ÖZDEN A . İzmir'de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(2): 76-69.