İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
UNPACKED AND PACKED MILK CONSUMPTION PATTERNS OF CONSUMERS IN URBAN ARIA OF ISTANBUL PROVINCE

Ersin KARAKAYA [1] , Cuma AKBAY [2]


Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her aşamasında tüketilmesi gereken temel gıda maddesidir. İnsanın tüm yaşamında önemli yeri olan süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı protein, yağ, laktoz ile vitamin ve mineral maddeleri tam ve yeterli oranda içerir. Bu çalışmada İstanbul ilinde farklı sosyoekonomik ve demografik gruplarda bulunan 400 aileden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak tüketicilerin açık süt ve ambalajlı süt tüketim davranışları incelenmiştir. Ailelerin ortalama genişliği 3.98 kişi, anket yapılan bireylerin % 26’sı üniversite mezunu, % 47.5’i ortaöğretim mezunu, % 26.5’i ise okuryazar ve ilkokul mezunudur. Aileler süt ve süt ürünlerini en fazla süpermarketlerden almaktadırlar. Aileler sütü en çok kış mevsiminde, en az ise sonbaharda tüketmektedirler. Süt ve süt ürünlerinin satın alınmasında tüketicilerin dikkat ettikleri önemli faktörler, ürünlerin kalitesi ve markasıdır. Süt üreticileri, resmi kurumlar ve tarımsal organizasyonların tüm tüketicileri ve özellikle de düşük gelirli aileler ve eğitim seviyesi düşük olan tüketicileri açık süt tüketmemeleri ve ambalajlı ve markalı ürünleri tüketmeleri konusunda teşvik etmeleri gerekmektedir
Milk and milk products are essentials foods, which should be consumed at every phase of human life. As important for all human life, milk has animal-derived protein which is necessary for adequate and balanced diet, fat, lactose, vitamins and mineral substances and includes a complete and adequate. Socioeconomics and demographic characteristics of consumers play an important role in consumption of milk and milk products just like other food products do. In this research, consumers’ unpacked and packed milk (sterilized and pasteurized milk) consumption behaviors were investigated by using questionnaire from 400 households in different socioeconomic and demographic groups in Istanbul province. Average family size is 3.98 persons. Considering educational levels of consumers, 26% of consumers graduated from university, 47.5% from high school and 26.5% graduated from primary school. Families buy milk and milk products mostly from the supermarkets. Consumers consume milk the most in the winter, the least in the fall. The quality and brand are important factors in purchasing milk and milk products. Milk producers, government agencies and agricultural organizations encourage all consumers and especially lowincome families with low levels of education not to consume unpackaged milk and but consume packaged and branded products
 • Akbay, C., Tiryaki, Y.G. 2007. Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007.
 • Andiç, S., Şahin, K., Koç, Ş. 2002. Van Merkez İlçe Kentsel
 • Alanda Süt Tüketimi. Tarım Bilimleri Dergisi 12(2): 33–38.
 • Anonim, 2009a. Sütün Tanımı, Bileşenleri ve İnek Sütü (http://www.gida-sektoru.com/108523-sutun-tanimi- bilesenleri-ve-inek-sutu.html).
 • Anonim, 2009b. '21–28 Mayıs Dünya Süt Günü' Kutlamaları Karamanlı (http://www.burdur-tarim.gov.tr/sayfa.php?id=261).
 • Bus, A.E.M., Worsley, A. 2003. Consumers’ Health Perceptions of Three Types of Milk: A Survey In Australia. Appeite, 40: 93-100.
 • Collins, M., 1986, Sampling (Editör: R. Worcester ve ark. 1986), Consumer Market Research Handbook.
 • Erdal, G., Tokgöz, K. 2011. Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si 13 (20): 111-115, 2011.
 • Gurr, ML. 1992. Milk Products: Contribution To Nutrition And Health. J. Soc. Dairy Techn., 45(3): 61-67.
 • Kamaleldin A.B. 2011. Consumption of dairy products in the UAE: A comparison of nationals and expatriates. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences (2011) 10, 121–125.
 • Karagözlü, N., Karagözlü, C., Karaca, S., Eren, S. 2005. Üniversite Öğrencilerinde Süt Ve Ürünleri
 • Tüketim Alışkanlıkları ve Beslenme Bilinçleri Üzerine Bir Araştırma. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, C.B.U. Journal of Science, 1.2 (2005) 101 108.
 • Karakaya, E., Akbay, C. 2013. İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77
 • Massey, L.K. 2001. Dairy Food Consumption, Blood Pressure And Stroke. Journal of Nutrition, 131(7): 1875-1878.
 • Özcan, T., F. Erbil, E. Kurdal. 1998. Sütün İnsan
 • Beslenmesindeki Önemi. İçme Sütü Sempozyumu. s:31-41.
 • Şahin, K., Andiç, S. ve Koç, Ş. 2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları. Tarım Bilimleri Dergisi: 11(2): 67–73.
 • Şimşek ve ark., 2005 2(1). İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 23
 • Tarakçı, Z., Selçuk, Ş., Şahin, K., Coşkun, H. 2003. Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21.
 • Uzunöz, M. ve Gülsen, M. 2007. Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi: 2007 (3): 15–21. Sorumlu Yazar: Ersin Karakaya
 • karakayaersin@hotmail.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 20/7/2014
Other ID JA35SR24AH
Journal Section Articles
Authors

Author: Ersin KARAKAYA

Author: Cuma AKBAY

Dates

Publication Date : June 1, 2014

Bibtex @ { tarekoder272468, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2014}, volume = {20}, pages = {17 - 27}, doi = {}, title = {İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI}, key = {cite}, author = {KARAKAYA, Ersin and AKBAY, Cuma} }
APA KARAKAYA, E , AKBAY, C . (2014). İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi , 20 (1 ve 2) , 17-27 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25846/272468
MLA KARAKAYA, E , AKBAY, C . "İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 (2014 ): 17-27 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25846/272468>
Chicago KARAKAYA, E , AKBAY, C . "İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 (2014 ): 17-27
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI AU - Ersin KARAKAYA , Cuma AKBAY Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 27 VL - 20 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI %A Ersin KARAKAYA , Cuma AKBAY %T İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI %D 2014 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 20 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD KARAKAYA, Ersin , AKBAY, Cuma . "İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 / 1 ve 2 (June 2014): 17-27 .
AMA KARAKAYA E , AKBAY C . İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. TED - TJAE. 2014; 20(1 ve 2): 17-27.
Vancouver KARAKAYA E , AKBAY C . İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2014; 20(1 ve 2): 27-17.