SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE IMPACT OF FREE TRADE AGREEMENTS ON TURKISH FOREIGN TRADE

O Murat KOÇTÜRK [1] , Aslıhan KOCAEFE [2]


Serbest Ticaret Anlaşması (STA), taraf ülkelerin kendi aralarında gümrük vergisi ve kısıtlamaları kaldırdıkları, her üye ülkenin kendi ulusal gümrük tarifesini ve menşe kurallarını uygulayabildikleri bir ekonomik entegrasyon türüdür. Bu çerçevede, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile ilke olarak komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretimizin geliştirilmesi, ihracatçılarımızın dış pazarlarda, özellikle Avrupa pazarındaki rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmeleri, karşılıklı yatırımların ve ortak girişimlerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması, ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, mal ve hizmet dolaşımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması aynı zamanda anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki siyasi, teknolojik ve sosyal ilişkilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin imzaladığı Serbest Ticaret Antlaşmalarının (STA) Türk Dış Ticareti üzerine etkileri , anlaşmadan önce ve anlaşmadan sonra olmak üzere iki dönem halinde analiz edilerek gerek ihracat gerekse ithalat açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır
Free Trade Agreements are the economic integrations which signatory parties can remove the customs duties and limitations among themselves, each member country is free to impose its own tariff schedule and the rules of origin is applied. In this respect, by means of Free Trade Agreements particular targets such as improving our foreign trade activities with neighboring and surrounding countries, maintaining a fair competition environment in the foreign markets in particular in the European market for our import goods, increasing the volumes of mutual investments, increasing the international competitive power of Turkey in joint ventures, improving the economic cooperation between the countries, removing the obstacles preventing the circulation of goods and services and at the same time improving the political, technological and social relations between the signatory parties, constitute the main focus as a principle. In this study the impact of the Free Trade Agreements signed by Turkey on the Turkish Foreign Trade has been evaluated in terms of both import and export issues. With this purpose, the trade relations between Turkey and the other countries with which FTAs have been signed have been scrutinized by analyzing the pre and post agreement conditions and finally the effects of FTAs have also been analyzed
 • Atılgan, T., Seher K., 2007. The Effects Of Free Trade Agreements On Turkish Economy, Sosyoekonomi Dergisi, 1:99-108.
 • Balkır, C., Demirci, M., 1988. Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Topluluğu, Bilgehan Basımevi, s.17, İzmir.
 • Bhagwati, J., Jan/Feb94. Which Way? Free Trade or Protection?, Challenge, 37(1):17
 • DTM, 1999. Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi Başvuru Kitabı, s.10, Ankara.
 • Eichengreen, B., Irwin, D. A., 1998. The role of history in bilateral trade flows, In The regionalization of the world economy, University of Chicago Press, s.33-62.
 • Eldem, V., 1970. Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, ss.302-309, İstanbul.
 • Enders, W., Harvey, E.L., 1987. International Economics, Prentice Hall, s.231, New Jersey.
 • Erdil,,S., 1992. Pazarlamada Uluslararasılaşma Süreci ve Türk İşletmelerinde Uluslararasılaşma Eğilim, yayınlanmamış doktora tezi, s.12, İstanbul
 • Ficher,W., 1987. Swings Between Protection&Free Trade in History, Free Trade in The World Economy, Westview Press, s.22, Colorado.
 • Goto, J., Koichi, H., Nov 99. Article 24 of The GATT, Review of International Economics, 7(4):555.
 • Hine, 1992. Regionalism and the Integration of the World Economy, Journal of Common Market Studies.
 • İİBGS, 2010. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Kılavuzu, İstanbul.
 • Isaak, R. A., 1991. International Political Economy, Prentice Hall, New Jersey.
 • Islam, B. S., 2014. How effective is the Free Trade Agreement in South Asia? An empirical investigation, International Review of Applied Economics, 28(5): 611–627.
 • Kawabata, Y., 2014. The effects of cross-regional free trade agreements under a vertical industry structure, The Journal of International Trade & Economic Development, 23(6):906 – 922.
 • Lanjouw, G.J., 1995. International Trade Instutitons, Longman, s.56, New York.
 • OECD, 1996. Regionalism and Its Place in the Multilateral Trading System, OECD Documents, s.18, Paris.
 • Pamuk, Ş., 2005. Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme,1820-1913,Tarih Vakfı, 3.Basım, s.26, İstanbul.
 • Pamuk, Ş., 2007. Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Sertifika No:11213, s.29, İstanbul.
 • Pamuk, Ş., 2010. Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914,
Other ID JA35SR35KZ
Journal Section Articles
Authors

Author: O Murat KOÇTÜRK
Institution: ?

Author: Aslıhan KOCAEFE

Dates

Publication Date : June 1, 2014

Bibtex @ { tarekoder272464, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2014}, volume = {20}, pages = {65 - 77}, doi = {}, title = {SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {KOÇTÜRK, O Murat and KOCAEFE, Aslıhan} }
APA KOÇTÜRK, O , KOCAEFE, A . (2014). SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 20 (1 ve 2) , 65-77 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25846/272464
MLA KOÇTÜRK, O , KOCAEFE, A . "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 (2014 ): 65-77 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25846/272464>
Chicago KOÇTÜRK, O , KOCAEFE, A . "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 (2014 ): 65-77
RIS TY - JOUR T1 - SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ AU - O Murat KOÇTÜRK , Aslıhan KOCAEFE Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 77 VL - 20 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ %A O Murat KOÇTÜRK , Aslıhan KOCAEFE %T SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2014 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 20 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD KOÇTÜRK, O Murat , KOCAEFE, Aslıhan . "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 20 / 1 ve 2 (June 2014): 65-77 .
AMA KOÇTÜRK O , KOCAEFE A . SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. TED - TJAE. 2014; 20(1 ve 2): 65-77.
Vancouver KOÇTÜRK O , KOCAEFE A . SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2014; 20(1 ve 2): 77-65.