ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
AGRICULTURAL EXTENSION DEVELOPMENT PROJECT FROM THE EMPLOYEE PERSPECTIVE: The Case of Aydın Province

Zeki OYMAK¹ [1] , Altuğ ÖZDEN² [2]


Türkiye’de tarımsal yayım çalışmaları uzun süredir sürdürülmektedir. Tarımsal yayım hizmetleri için birçok yöntem ve proje uygulanmıştır. Son yıllarda uygulanmakta olan Tarımsal Yayımı Geliştirme, yaygın ismiyle TAR-GEL projesinde çalışanların memnuniyet düzeylerini ve çalışanlar açısından projenin sürdürülebilirliğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında söz konusu projede çalışan ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere bir anket uygulanmıştır. Anketin içeriği; çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek üzere düşünce, duygu ve davranışlarını ele alan Likert Tipi Tutum Ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda; TAR-GEL çalışanlarının en temel talebinin, “büro masraflarının bakanlıkça karşılanması” ve “bağlı köylere ulaşım giderlerinin bakanlıkça karşılanması” olduğu bulunmuştur. Ayrıca, çalışanlar, görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olduğunu düşünmektedir. TAR-GEL çalışanları, il/ilçe personeline göre kendilerinin daha düşük özlük haklarına sahip olduklarına inanmaktadırlar. Elde edilen bulgulara göre çalışanlar projenin mevcut haliyle sürdürülmesini reddetmekte ve özlük haklarındaki farklılığın kabul edilemez olduğunu düşünmektedirler. Bununla beraber TAR-GEL çalışanlarının bakanlık elemanı olmaktan memnun olduğu sonucu dikkati çeken diğer bir bulgudur
Agricultural extension studies in Turkey have been carried out for a long time. Several methods and projects were implemented for agricultural extension. In this study, Agricultural Extension Development project (TAR-GEL) that have been implemented in recent years, concerning the staff satisfaction levels and sustainability of the project were analysed. A survey was applied to agricultural engineers and veterinarians working on the project. In the survey, Likert scale was used to measure the level of staff satisfaction. In the study, the staff’s most basic demand was found as "Office expenses paid by the Ministry " and "Travel expenses paid by the Ministry". In addition, the staff believed that the duties and responsibilities were not clearly defined. TAR-GEL staff beleived that their salaries and benefits were lover than other staff. "The project continued in its present form” was rejected by TAR-GEL staff, and the difference between the project staff and other staff about work rights and promoted regulation were unacceptable. Despite all these issues, it should be noted that the TAR-GEL staff were pleased to being ministry employees
 • Boyacı. M., Yıldız. Ö. 2011. What changed in public
 • extension in the last decade? The Case of Manisa Province in
 • Turkey. African Journal of Agricultural Research. 6 (14). 3298-3304.
 • Boyacı. M., Yıldız. Ö. 2013. Türkiye’de Yayım ve Cinsiyet. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 50 (1). 21-27.
 • Dawes. J. 2008. Do data characteristics change according to the number of scale points used ? An experiment using 5 point. 7 point and 10 point scales. International Journal of Market Research. 50 (1). 77-84.
 • Dündar. M. S. 2009. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Kırsal ve Tarımsal Kalkınmadaki Rolü ve Uygulama Etkinliği: Şanlıurfa İli Örneği. Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Günden. C.. Miran. B. 2008. Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğiyle Çiftçilerin Çevre Tutumunun Belirlenmesi: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği. Ekoloji Dergisi. 18.69. 41-50.
 • Güney. S.. Varoğlu. A.. Aktaş. A. 1996. Özel ve Kamu Bankalarında İş Tatminine Yönelik Bir Araştırma. Verimlilik Dergisi. MPM. 1996 (3). 22-27.
 • İpekçioğlu. Ş.. Monis. T.. Çıkman. A.. Vurarak. Y. 2012. Adıyaman İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Durum Analizi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Kongre Kitabı. Cilt-2. 1150-1155.
 • Kızılaslan. H.. Çakmak. E. 2012. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Tarım Danışmanlığı Sisteminin Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 29 (2). 73-84.
 • Özçatalbaş. O.. Budak. D.B.. Boz. İ.. Karaturhan. B. 2010. Türkiye’de Tarım Danışmanlığı Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Önlemler. 7. Teknik Kongre. Ankara.
 • Sever. A.. Boz. İ. 2012. Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti ve Kaliteli Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Kongre Kitabı. Cilt-2. 1103-1111.
 • Swanson. B. E.. Bentz. R. P.. Sofranko. A.J. 1997. Improving agricultural extension. A reference manual. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
 • Toktaş. S. 2010. Adana İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • van den Ban. A.W.. Hawkins. H.S. 1996. Agricultural Extension. Second Edition..Blackwell Science. Oxford.
 • Zwane. E. M.. Does Extension Have a Role to Play in Rural Development. South African Journal of Agricultural Extension. 40 (1). 16-24.
 • Sorumlu Yazar: Altuğ ÖZDEN aozden@adu.edu.tr
 • Geliş Tarihi : 21/11/2013
 • Kabul Tarihi : 28/02/2014
Other ID JA35SP35RE
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki OYMAK¹
Institution: ?

Author: Altuğ ÖZDEN²
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2013

Bibtex @ { tarekoder272452, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {81 - 91}, doi = {}, title = {ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {OYMAK¹, Zeki and ÖZDEN², Altuğ} }
APA OYMAK¹, Z , ÖZDEN², A . (2013). ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 19 (1 ve 2) , 81-91 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272452
MLA OYMAK¹, Z , ÖZDEN², A . "ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 81-91 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272452>
Chicago OYMAK¹, Z , ÖZDEN², A . "ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 81-91
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ AU - Zeki OYMAK¹ , Altuğ ÖZDEN² Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 91 VL - 19 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ %A Zeki OYMAK¹ , Altuğ ÖZDEN² %T ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ %D 2013 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 19 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD OYMAK¹, Zeki , ÖZDEN², Altuğ . "ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 / 1 ve 2 (December 2013): 81-91 .
AMA OYMAK¹ Z , ÖZDEN² A . ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2013; 19(1 ve 2): 81-91.
Vancouver OYMAK¹ Z , ÖZDEN² A . ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2013; 19(1 ve 2): 91-81.