Year 2013, Volume 19 , Issue 1 ve 2, Pages 93 - 101 2013-12-01

TARIMDA KADIN EMEĞİ

Esin CANDAN¹ [1] , Semiha ÖZALP GÜNAL¹ [2]


Eldeki veriler, son yıllarda tarımsal üretim faaliyetlerinde kadınların katılımında bir artış olduğunu göstermekte. Bu değişim tohumdan hasada kadar üretimin her aşamasında görülmekte. Kadınların üretimde artan katılımlarına rağmen, hala kadın emeği karşılığını bulamamakta, kadınlar ücretsiz aile işçisi olarak her tür sosyal güvenlik hakkından yoksun kalmaktadır. Bu çalışma 1980 sonrası dönemde tarımsal dönüşüm ve tarımda kadın emek gücü arasındaki ilişkiyi inceliyor. Çalışma, kadının evde güvencesiz ev işçisi, tarlada da güvencesiz tarım işçisi olarak çalışmasının, 1980ler sonrası küçük ve orta boy aile işletmelerini yoksulluğa iten politikaların bir yansıması olarak gözlenmesi gerektiğini iddia ediyor
Available data indicate a significant increase in participation of women in agricultural activities in recent years. This change can be observed in all stages of production, from seeds, to harvesting. Despite increasing participation of women in production, women cannot receive a fair compensation for their labour. This study examines the relationship between agricultural transformation and women’s labour in agriculture. The study claims that the reasons why women are treated as insecure domestic labourers and insecure farm workers can be found in the policies that condemned middle to small size family farms into poverty after the 1980s
  • Alkan, S. ve Toksoy, D.. 2009. Orman Köylerinde Kadın ve Kırsal Kalkınma. (Trabzon ili örneği). II. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi. 19-21 Şubat 2009, Isparta, s. 99-107.
  • Aydın, Z.. 1986. Kapitalizm, Tarım Sorunu ve Azgelişmiş Ülkeler – II. 11.Tez, 4: 171-217.
  • Aydın, Z. 2001. Yapısal Uyum Politikaları ve Köylünün Beka Stratejileri, Toplum ve Bilim, 88: 11-32.
  • Aysu, A. 2009. Piyasa ve Küçük Köylülük. Mülkiye Dergisi, Bahar, 223-237 Aysu, A. Çiftçi . http://www.inadina.com/inadeski/sayi112/yazi5.htm [Erişim 15 Aralık 2013]
  • Boratav, K. 2011. Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı. http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/kucuk- koyluluge-sermaye-kapani-45008. [Erişim 15 Aralık 2013
  • Candan, E.. 2010. Türkiye’de Kalkınmanın Finansmanında Tarımın Rolü, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • Dünya Ekonomik Forumu. 2011. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2011
  • Ecevit, M.. 1994. Tarımda Kadının Toplumsal Konumu: Bazı Kavramsal İlişkiler. Amme İdaresi Dergisi, 27 (2): 89- 96. 101
Other ID JA35SP38RP
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin CANDAN¹
Institution: ?

Author: Semiha ÖZALP GÜNAL¹
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2013

Bibtex @ { tarekoder272451, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {93 - 101}, doi = {}, title = {TARIMDA KADIN EMEĞİ}, key = {cite}, author = {CANDAN¹, Esin and ÖZALP GÜNAL¹, Semiha} }
APA CANDAN¹, E , ÖZALP GÜNAL¹, S . (2013). TARIMDA KADIN EMEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 19 (1 ve 2) , 93-101 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272451
MLA CANDAN¹, E , ÖZALP GÜNAL¹, S . "TARIMDA KADIN EMEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 93-101 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272451>
Chicago CANDAN¹, E , ÖZALP GÜNAL¹, S . "TARIMDA KADIN EMEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 93-101
RIS TY - JOUR T1 - TARIMDA KADIN EMEĞİ AU - Esin CANDAN¹ , Semiha ÖZALP GÜNAL¹ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 101 VL - 19 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TARIMDA KADIN EMEĞİ %A Esin CANDAN¹ , Semiha ÖZALP GÜNAL¹ %T TARIMDA KADIN EMEĞİ %D 2013 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 19 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD CANDAN¹, Esin , ÖZALP GÜNAL¹, Semiha . "TARIMDA KADIN EMEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 / 1 ve 2 (December 2013): 93-101 .
AMA CANDAN¹ E , ÖZALP GÜNAL¹ S . TARIMDA KADIN EMEĞİ. TED - TJAE. 2013; 19(1 ve 2): 93-101.
Vancouver CANDAN¹ E , ÖZALP GÜNAL¹ S . TARIMDA KADIN EMEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2013; 19(1 ve 2): 101-93.