TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sustainable Agricultural Policies in Turkey: Assessment of Idle and Renewable Energy Resources at Agriculture Sector

Coşkun KARACA¹ [1]


Sürdürülebilir bir tarım politikası, özellikle enerji kullanımının sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu olması ve gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasının güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu makale fosil yakıtların doğrudan veya dolaylı kullanımıyla ortaya çıkan çevresel sorunların önlenebilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının gerekliliğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda makalede tarım sektöründe kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları ile çevre kalitesinin sağlanması, kırsal alanda istihdamın artırılması ve yerli nüfusun refahını artırması yoluyla kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik çözüm önerileri getirilmiştir
A sustainable agricultural policy is very important especially in terms of compatibility of energy usage with sustainable development and securing a clean and livable environment for posterity. This article aims to ensure the dissemination of renewable energy sources in the agricultural sector in order to prevent the environmental problems that arise because of the direct and indirect use of fossil fuels. In this regard, this article offers some solutions for the provision of rural development through ensuring the quality of environment by the use of renewable energy resources in the agricultural sector, increasing the development of rural areas and increasing the well-being of local population
 • Bauen, A., Berndes, G., Junginger, M., Londo, M., Vuille, F., Ball, R., Bole, T., Chudziak, C., Faaij, A. and Mozaffarian, H., 2009. Bioenergy: A Sustainable and Reliable Energy Source: A Review of Status and Prospects. IEA Bioenergy: ExCo:2009:06, ss. 108.
 • Costantini, V., ve Bracceva, F., 2004. Social costs of energy disruptions. Center for European Policy Studies, http://www.ceps.be/book/social-costs-energy-disruptions [Erişim: 16.10.2012].
 • Dellal, İ., Özat, H. E. ve Özüdoğru, T., 2007. Tarımda Mazot Kullanımı ve Mazot Destekleri, Çalışma Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Deloitte, 2011. Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Beklentiler, Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Raporu.
 • DMİ (Devlet Meteoroloji İşleri), 2010. RETS, Araştırma Şube Müdürlüğü, http://www.mgm.gov.tr/FILES/haberler/2010/rets- seminer/5_Cihan_DUNDAR_RETS.pdf 16.10.2012] Meteoroloji İşleri, [Erişim:
 • DSİ, 2013. Hidroelektrik Potansiyeli ve Kullanımı, http://www.dsi.gov.tr/hizmet-alanlari/enerji 16.10.2012] [Erişim:
 • EİE, 2009. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye’de Jeotermal http://www.eie.gov.tr/eieweb/turkce/YEK/jeotermal/13tu rkiyede_jeotermal_enerji.html, [Erişim: 16.10.2012]
 • EİE, 2012. Yenilenebilir Enerji, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir.aspx. 16.10.2012]. [Erişim:
 • EPA (Environmental Protection Agency), 2012. AgSTAR, Anaerobic http://www.epa.gov/agstar/projects/index.html#database [Erişim: 16.10.2012]. Database, 2012,
 • Erdoğdu, E., 2009. On the wind energy in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(6-7):1361-1371. ETKB, 2013. İstatistiki Veriler, http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages &b=y_istatistik&bn=244&hn=244&id=398 14.07.2013] [Erişim:
 • ETO, 2009. Geleneksel Tarım ve Çevre Kirliliği İlişkisi, ETO Derneği, 16.10.2012]. [Erişim:
 • EWEA, 2008. Wind Energy Facts, European Wind Energy Association, Chapter 5, Environmental Issues.
 • Fischer, J. R., Finnell, J. A. and Lavoie, B. D., 2006. Renewable Energy in Agriculture: Back to the Future?, Choices, http://www.choicesmagazine.org/2006-1/biofuels/2006- 1-05.htm [Erişim: 16.10.2012]. Quarter 2006,
 • GEKA, 2012. Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanımının Önündeki Engellerin Tespiti Projesi Araştırma Raporu, Güney Ege Kalkınma Ajansı.
 • Hazell, P. ve Pachaurı, R. K., 2006. Bioenergy and agriculture: Promises and Challenges, Focus 14, Brief 1 Of 12, December.
 • IEA, 2010a. Energy Balances of OECD Countries, International Energy Agency.
 • IEA, 2010b. Energy Policies of IEA Countries Turkey Review 2009, IEA/OECD.
 • Karaca, C. ve Erdoğdu, M.M. 2012. Türkiye’de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanabilecek Çevresel ve Ekonomik Kazançlar, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(23):158-192.
 • Karaca, C., Başçetinçelik, A. ve Öztürk, H., 2004. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Biyokütle Politikaları, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt I, Su Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Kendirli, B., ve Çakmak, B., 2009. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 2(1):95–103.
 • Korkmaz, Y., Aykanat, S. ve Çil, A. 2012. Organik Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1), http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler /2012_1/makale_44.pdf [Erişim: 16.10.2012]. 489-497,
 • Kumbur, H., Özer, Z., Özsoy, H. D. ve Avcı, E. D., 2005. Türkiye’de Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması, Yeksem 2005, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 19-21 Ekim 2005, 32-38, Mersin. ve Yenilenebilir Enerji
 • Lund, J.W., 2005. The United States of America country update. Proceedings of the World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey. April 24-29. Available online: http://geoheat.oit.edu/pdf/tp121.pdf 16.10.2012]. [Erişim:
 • NREL (National Renewable Energy Laboratory). 2004. Wind power: http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/34915.pdf 16.10.2012]. and tomorrow. [Erişim:
 • Öztürk, E., 2011. Samsun’da Hayvancılığın Durumu Karlılık ve Verimliliğin Geliştirilebilme İmkânları, Samsun Sempozyumu, http://www.samsunsempozyumu.org/Makaleler/1484655 Ekim 2011, 11
Other ID JA35SN43HB
Journal Section Articles
Authors

Author: Coşkun KARACA¹

Dates

Publication Date : December 1, 2013

Bibtex @ { tarekoder272448, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KARACA¹, Coşkun} }
APA KARACA¹, C . (2013). TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 19 (1 ve 2) , 1-11 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272448
MLA KARACA¹, C . "TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 1-11 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25844/272448>
Chicago KARACA¹, C . "TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Coşkun KARACA¹ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 19 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Coşkun KARACA¹ %T TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2013 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 19 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD KARACA¹, Coşkun . "TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 / 1 ve 2 (December 2013): 1-11 .
AMA KARACA¹ C . TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. TED - TJAE. 2013; 19(1 ve 2): 1-11.
Vancouver KARACA¹ C . TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2013; 19(1 ve 2): 11-1.