TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ
Effect of Tax Policies and Crisis in Turkey Since 1990

Nesrin CANDAN [1]


Devletler vergilendirmeyi ekonomi ve maliye politikalarının bir aracı olarak kullanmaktadırlar. Küreselleşme eğilimlerinin tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan vergi politikaları önemli değişiklikler göstermektedir. Küreselleşmenin vergileme alanında yarattığı dönüşüm açısından uygulanan vergi politikalarının değerlendirilmesi ve özellikle Türkiye açısından incelenmesi gerekmektedir. Bu evrede vergiler küresel bir boyut kazanmaktadır. Ulus-devletler küreselleşme ile birlikte, vergi politikaları açısından uyumlaştırma sürecine girmektedir. Bu süreçte ülke ekonomileri arasında farklar oluşmaktadır. Bu çalışmada, küresel eğilimler dikkate alınarak, küreselleşme sürecinde Türkiye'deki ulusal vergi politikalarının küresel politikalarla uyumlaştırma çabaları ele alınmıştır. Çalışmada, özellikle 1990 sonrası yaşanan krizler dolayısıyla Türk vergi politikalarının nasıl bir dönüşüm geçirdiğine odaklanılmıştır
The governments use taxation as a means of economy and fiscal policy. The taxation policies of the governments change by the speedy spread of the globalisation tendencies all over the world. It is necessary to evaluate the taxation policy in terms of transformation generated by globalisation in the field of taxation and to examine particularly in terms of Turkey. In this phase taxes gain a global dimension. Together with the globalisation nation-states get into the process of harmonizing their taxation policy. In this process differences occur between the economies of the states. This paper deals with the harmonization efforts of Turkish national taxation policy with the global policies by considering the global tendencies. The transformation of the Turkish taxation policies particularly due to the crisis experienced after 1990 had been focused in this paper
  • Alantar, D. 2008, “Küresel Finansal ve Vergi Politikaları”,
  • Ulusoy, A., Karakurt, B., 2009, “Vergi Politikasının Mali s.3. www.mmd.org/eserler/kureselvr.doc (Erişim: 08.2010).
  • Amacının Karşılanamamasında Vergi Cennetleri ve Offshore Finansal Merkezlerin Rolü”, TİSK Akademi, s.83. Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Uysal, M., 2005, “Dünyadaki Eğilimler Işığında Vergi
  • Politikalarımız”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:286, , s.52. Yanpar, A., 2007, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme
  • Yönelimli Vergi Politikası” YL Tezi, Ankara Üniversitesi Kamu Ekonomisi, Ankara, s.114. Yereli, A., Ata, A., 2011, Maliye Dergisi, Sayı:161, s.21.
  • Yıldız, H., 2005, Küreselleşmenin Vergileme Üzerine
  • Etkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005., s.13. Sorumlu Yazar Nesrin CANDAN
  • Nesrincandan@gmail.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi :25.01.2013
Other ID JA35SN22AJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Nesrin CANDAN
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { tarekoder272439, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2012}, volume = {18}, pages = {79 - 86}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {CANDAN, Nesrin} }
APA CANDAN, N . (2012). TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 18 (1 ve 2) , 79-86 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25842/272439
MLA CANDAN, N . "TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 79-86 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25842/272439>
Chicago CANDAN, N . "TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (2012 ): 79-86
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ AU - Nesrin CANDAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 86 VL - 18 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ %A Nesrin CANDAN %T TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ %D 2012 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 18 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD CANDAN, Nesrin . "TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 18 / 1 ve 2 (June 2012): 79-86 .
AMA CANDAN N . TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ. TED - TJAE. 2012; 18(1 ve 2): 79-86.
Vancouver CANDAN N . TÜRKİYE'DE 1990 YILINDAN SONRA UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE KRİZ ETKİSİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2012; 18(1 ve 2): 86-79.