KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI
The Problem of Olive Mill Wastewater and Location Planning of Treatment Facilities

Renan TUNALIOĞLU [1] , Tolga BEKTAŞ [2]


Karasu, zeytinin yağa işlenmesi sonrasında açığa çıkan bir artıktır. Karasuyun ekonomik olarak değerlendirilememesi nedeniyle dünyada ve Türkiye'de toprağa ve akarsuya verilmesi ciddi bir çevre sorunudur. Bu sorun, dünyadaki tüm üretici ülkelerde ve ülkemizde farklı alternatifler ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bunlar, arıtma tesislerinin kurulması, lagünlerde buharlaştırma ya da zeytinyağı işletmelerinde sistem değişikliğine gidilmesidir. Bu araştırma, karasuyun sorun olarak yaşandığı Aydın ilinde arıtmanın tercih edilmesi ve bu durumda kurulacak arıtma tesislerinin matematiksel modelleme kullanılarak ekonomik olarak planlanmasını amaçlamıştır. Çalışmada kullanılan matematik model yardımıyla, arıtma tesislerinin kapasiteleri, yerleşimleri, karasuyun toplama ve taşınması farklı seçeneklerle açıklanmıştır. Araştırma Karasu sonuçlarının sorununun çözümünde ilgili bakanlıklar ve siyasi otorite ile paylaşılması önemli görülmektedir
Olive Mill Waste Water (OMWW) is a waste after processing of olive oil released. This situation leads to serious environmental problems because is generally disposed into soil or rivers, resulting in potential contamination of the environment. All olive producing countries acknowledge OMWW as a problem and consider various alternatives for its resolution. This issue is the establishment of treatment plants, lagoons or evaporation with olive oil enterprises to analyze the system tried to go change. This study proposes the use of treatment facilities as a means of solving the OMWW problem in Aydın. Through the use of mathematical models in which capacities of treatment facilities and locations thereof, as well as collection and transportation of OMWW are considered as decision variables, various solutions for planning the locations of potential treatment facilities are obtained, presented and discussed in detail. The results of this study contribute to the ongoing efforts in resolving the problem of OMWW by the olive industry and are also expected to support policy making by the government to tackle this important issue
 • Aydın Tarım İl Müdürlüğü, 2010. Proje İstatistik Şubesi kayıtları, Aydın
 • Aydın Valiliği, http://www.aydin.gov.tr. [Erişim:12 Kasım 2010]
 • Carter, J. and Troyano-Cuturi, K., 2010. Capsule Pipelines for Aggregate Transport: Economics, Imperial College London, Report.
 • Eliçora, T., 2010. Karasu Sorununa Genel Bakış. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği. 1 Temmuz 2010. UZZK Toplanti Sunumu, İzmir.
 • FAO, 2010. http://www.fao.org, [Erişim:10 August 2010]
 • Gördük, Y., 2009. Zeytin Karasuyunun Bertarafına Yönelik Yapılan Çalışmalar. Çevre ve Orman Bakanlığı Sunumu. EBSO, İzmir.
 • Hillier, F.S. ve Lieberman, G.J., 2005. Introduction to Operations Research, 8th published, McGraw-Hill, NY.
 • IOC, 2010. http://www.internationaloliveoil.org, [Erişim:12 Temmuz 2010]
 • İkizoğlu, E., 2007. Engineering Approach to olive mill wastewater treatment plant Chania Tecnical University, Chania,Greece
 • İkizoğlu, E.,2010. Özel Görüşmeler, İzmir, [13 Aralık 2010].
 • Köşklü, H., 2010. Özel Görüşmeler, Aydın, [12 Aralık 2010]
 • Kavaklı, M.,2002. Zeytinyağ Üretiminden Kaynaklanan Sorumlu Yazar Renan TUNALIOĞLU
 • r tunalioglu@adu.edu.tr
 • Çevre Sorunları ve Seçenekli Arıtım Çözüm
 • Yaklaşımları. I. Zeytinyağı Üretiminde Çevre
 • Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı, S.51
 • Zeytinli-Edremit, Balıkesir.
 • Kendirlioğlu, Ö., Tunalıoğlu,R., 2008. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi:Aydın İli Örneği. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25- 27 Haziran 2008, Bursa.
 • Melo, MT., Nickel, S., Saldanha-da-Gama, F., 2009. Facility location and supply chain managementa review. European Journal of Operational Research 196: 401412.
 • Min, H., Jayaraman, V., Srivastava, R., 1998. Combined location-routing problems: A synthesis and future research directions. European Journal of Operational Research 108: 115.
 • Oktav, E., Özer, A. 2002. Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtım Alternatifleri. I. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı, S.51-65 . Zeytinli-Edremit, Balıkesir.
 • Polat, 2010. POLATAŞ AŞ. Özel Görüşmeler, Aydın [12 Aralık, 2010].
 • Rinaldi, M., Rana.,G., Introna., M. 2003. Olive-mill wastewater spreading in southern Italy: effects on a durum wheat crop. Field Crops Research. V- 84, I. 3, P.319-326
 • TBMM. 2008. 23. Dönem. T.B.M.M (11.03.2008- 11.07.2008) Türkiye Büyük Millet Meclisi Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan(10/27,34,37,40,102) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyon Raporu, Ankara.
 • TÜIK, 2010. www.tuik.gov.tr, [Erişim: 10 August 2010]
 • Tunalıoğlu, R., Armağan, G., 2008. Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2. Bursa.
 • Tunalıoğlu, R., Bektaş, T. 2010. Türkiye Zeytinciliğinde Karasu Sorunu ve Bazı Çözüm Önerileri. Zeytin Bilimi Dergisi ZAE-Zeytin Bilimi Dergisi, Yıl 1:Sayı-2. Aralık 2010, İzmir
 • Tunalıoğlu, R.,2010. TÜBİTAK 2219 BİDEB-2010/I. Environmental impacts and solutions olive vegetable water investigation of possibilities in Turkey: Aydın Province. Proposal Report (23 Şubat 2010), Ankara
 • Uşaklı, I., 2010. Aydın'da Karasu Sorunu. Aydın Ticaret Borsası Sunum, Mayıs, 2010, Aydın
 • Yemişçioğlu, F., Gümüşkesen, A. S., Otağ, R. M., 2001. Zeytinyağı üretiminde kullanılan sürekli sistemler ve bu sistemlerin klasik presleme yöntemi ile karşılaştırılması. TMMOB Gıda Mühendisliği Dergisi, 9, 2631. Geliş Tarihi Kabul Tarihi :03.10.2011
Other ID JA35SK73JC
Journal Section Articles
Authors

Author: Renan TUNALIOĞLU
Institution: ?

Author: Tolga BEKTAŞ

Dates

Publication Date : December 1, 2011

Bibtex @ { tarekoder272424, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2011}, volume = {17}, pages = {29 - 36}, doi = {}, title = {KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI}, key = {cite}, author = {TUNALIOĞLU, Renan and BEKTAŞ, Tolga} }
APA TUNALIOĞLU, R , BEKTAŞ, T . (2011). KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi , 17 (1 ve 2) , 29-36 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25840/272424
MLA TUNALIOĞLU, R , BEKTAŞ, T . "KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 17 (2011 ): 29-36 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25840/272424>
Chicago TUNALIOĞLU, R , BEKTAŞ, T . "KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 17 (2011 ): 29-36
RIS TY - JOUR T1 - KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI AU - Renan TUNALIOĞLU , Tolga BEKTAŞ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 36 VL - 17 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI %A Renan TUNALIOĞLU , Tolga BEKTAŞ %T KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI %D 2011 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 17 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD TUNALIOĞLU, Renan , BEKTAŞ, Tolga . "KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 17 / 1 ve 2 (December 2011): 29-36 .
AMA TUNALIOĞLU R , BEKTAŞ T . KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI. TED - TJAE. 2011; 17(1 ve 2): 29-36.
Vancouver TUNALIOĞLU R , BEKTAŞ T . KARASU SORUNUNDAARITMA TESİSLERİ VE YERLEŞİM PLANLANMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2011; 17(1 ve 2): 36-29.